Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering je indeksiran oz. citiran v bazah:

  • SCI-Expanded,
  • Compendex,
  • Inspec,
  • ProQuest-CSA,
  • SCOPUS,
  • TEMA, ...
Celoten seznam baz »

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija


T: 01 4771 137
E: info@sv-jme.eu



Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

ISSN: 0039-2480

 

Članki






Elementov na stran:   6 10 20 50
 
 

Homogenost delovnega območja aditivnih tehnologij - Primer taljenja z elektronskim snopom

Alexandre Piaget – Matthieu Museau* – Henri Paris

Uporaba aditivnih tehnologij (AM - angl. Additive Manufacturing) vse bolj narašča. Aditivne tehnologije postajajo ključna orodja v sodobni industriji. V...


 

Cenovno ugodna naprava za DLP stereolitografijo

Joško Valentinčič* – Matej Peroša – Marko Jerman – Izidor Sabotin – Andrej Lebar

Smer razvoja stereolitografije temelječe na digitalnem procesiranju svetlobe (angl. Digital Light Processing, DLP) je krajšanje izdelovalnih časov in ...


 

Optimizacija hibridne izdelave za izboljšanje kakovosti površine, porabe materiala in produktivnosti

Damir Grguraš, Davorin Kramar

Hibridna izdelava (ang. hybrid manufacturing) je izdelava enega izdelka z dvema ali več različnimi izdelovalnimi tehnologijami. Značilnost hibridne izdelave ...


 

Vpliv obdelave površine aluminijevih zlitin na lastnosti obdelave s pulzirajočim vodnim curkom

Jiri Klich* – Dagmar Klichova – Vladimir Foldyna – Petr Hlavacek – Josef Foldyna

Članek obravnava vpliv erozije pulzirajočega vodnega curka (PVC) na površino aluminijevih zlitin, ki so bile predhodno obdelane z različnimi obdelovalnimi ...


 

Vplivi kontinuiranega in pulzirajočega vodnega curka na kompozit CNT/beton

Vladimir Foldyna* – Josef Foldyna – Dagmar Klichova – Jiri Klich – Petr Hlavacek – Lenka Bodnarova – Tomas Jarolim – Katerina Mamulova Kutlakova

V članku predstavljamo prve rezultate raziskave na temo odpornosti kompozita ogljikove nanocevke/beton (CNT/beton) na vpliv kontinuiranega in pulzirajočega...


 

Avtomatizirana metoda združevanja tekočega traku z armaturo iz jeklenic – ovrednotenje uporabe vodnega curka za proces predpriprave

David Zaremba* – Patrick Heitzmann – Ludger Overmeyer – Lennart Hillerns – Thomas Hassel

Povečane potrebe svetovnega trga po mineralih vodijo do novih aplikacij čedalje daljših transportnih trakov in sistemov. Razdalja med gnanimi osmi lahko ...


 

Določevanje obrabe fokusirne šobe z merjenjem premera abrazivnega vodnega curka

Miha Prijatelj – Marko Jerman – Henri Orbanić – Izidor Sabotin – Joško Valentinčič – Andrej Lebar*

Obdelava z abrazivnim vodnim curkom (AVC) je postopek rezanja, ki uporablja visoko-hitrostni vodni curek za pospeševanje trdih abrazivnih zrn, ki odnašajo...


 

Eksperimentalni parametrični matematični model za napovedovanje hrapavosti površine pri rezanju z abrazivnim vodnim curkom

Andrzej Perec* – Frank Pude – Michael Kaufeld – Konrad Wegener

Rezanje z visokotlačnim vodnim curkom je nekonvencionalni postopek obdelave. Rezanje z visokotlačnim abrazivnim vodnim curkom je kompleksnejši proces od...


 

Fenomen tečenja in ciklična plastifikacija konzolnega nosilca

Andrej Žerovnik* – Ivan Prebil – Robert Kunc

Fenomen tečenja je na napetostno-deformacijskih krivuljah enoosno obremenjenih preizkušancev viden ob prvem prehodu iz elastičnega v elasto-plastično...


 

Uporaba prilagojenega modela sil za natančno struženje različnih kovinskih materialov

Richárd Horváth* – Judit Lukács

The knowledge of cutting forces is critical. They might affect the load of the machine and, in the case of fine turning, the deformation of thin and slim...


 

Vpliv razmerja med debelino in premerom luknje matrice na proces štancanja pločevine

Kaan Emre Engin* – Omer Eyercioglu

Postopek štancanja je zelo razširjen v proizvodnji pločevinastih izdelkov. Učinkovitost procesa je odvisna od ravnovesja med kakovostjo površine štancanih ...


 

Vpliv parametrov procesa na mikrostrukturo in mehanske lastnosti aluminijeve zlitine AA5182, varjene z vlakenskim laserjem

Celalettin Yuce* – Mumin Tutar – Fatih Karpat – Nurettin Yavuz – Gökhan Tekin

Lasersko varjenje aluminijevih zlitin je pomembna industrijska tehnologija. S svojo visoko hitrostjo, dostopom samo z ene strani, odsotnostjo neposrednega...


 

Adaptivna robustna regulacija razreda momentnih motorjev z nasičenim vhodom na podlagi nevronskih mrež

Lei Liu – Jian Hu* – Yuangang Wang – Zhiwei Xie

Servosistemi z momentnimi motorji so razširjeni v različnih industrijskih aplikacijah. Zaradi omejitev aktuatorjev pogosto nastopi nasičenje vhoda, ki lahko ...


 

Vpliv hrapavosti na izkoristek centrifugalnih črpalk

Andrej Lipej – Simon Muhič* – Duško Mitruševski

Industrijski razvoj obsega veliko število novih energetskih strojev, pri katerih je izkoristek zelo pomembna karakteristika energijskih pretvorb. V procesu ...


 

Elektrotermomehanska analiza Joulovega segrevanja dilatometrskih preizkušancev

Martin Herrejón-Escutia – Gildardo Solorio-Díaz – Héctor Javier Vergara-Hernández – Edgar López-Martínez – Gerardo Marx Chávez-Campos – Octavio Vázquez-Gómez*

Razvit je bil matematični model Joulovega segrevanja votlega cilindričnega dilatometrskega preizkušanca iz nerjavnega jekla AISI 304. Model napoveduje potek ...


 

Metoda absolutnih vozliščnih koordinat v prednapetem dinamskem sistemu z velikimi pomiki

Luka Skrinjar – Janko Slavič – Miha Boltežar

Cilj raziskave je izdelava veljavnega numeričnega modela mehanskega podsestava stikalnega mehanizma, ki je vgrajen v kombinirano električno zaščitno ...


 

Analiza mikrokonvekcije v toku MHD-nanofluida po metodi LBM

Kozhikkatil Sunil Arjun* - Rakesh Kumar

V obstoječi literaturi ni mogoče najti podrobnejše obravnave prenosa toplote s konvekcijo in vpliva temperaturnega skoka za drseči tok nanofluida v ...


 

Toplotna optimizacija in primerjava geometrijskih parametrov pravokotnih in trikotnih reber z enako površino

Florent Bunjaku – Risto V. Filkoski – Naser Sahiti*

Za izboljšanje pasivnega prenosa toplote na mestih z manjšim koeficientom prenosa toplote se običajno uporabljajo rebra različnih oblik. Povečevanje ...


 

Modeliranje togosti hidravličnega cilindra ob upoštevanju več faktorjev

Hao Feng* – Qungui Du – Yuxian Huang – Yongbin Chi

Togost hidravličnih pogonskih cilindrov močno vpliva na dinamični odziv kompleksnih mehanskih sistemov. Za postavitev točnega modela dinamike ...


 

Metodologija za uspešno uvajanje vitke proizvodnje

Tomaž Berlec* – Mario Kleindienst – Christian Rabitsch – Christian Ramsauer

Osnovni principi in metode vitke proizvodnje so znani že desetletja. Pregled literature in praksa pa kažeta, da uvedba metod vitke proizvodnje ni tako...


 

Razvoj stroja za posnemanje s pomočjo tehnologije virtualnih prototipov

Hong Seok Park – Duc Viet Dang* – Trung Thanh Nguyen

Cilj predstavljenega dela je bil razvoj novega stroja za posnemanje s servomotorjem, krogličnim vretenom in linearnimi vodili kot nadomestilom za hidravlični ...


 

In-situ obravnava realne kontaktne površine več vršičkov na submikronski skali

Blaž Brodnik Žugelj – Mitjan Kalin*

V splošnem strojništvu se kontaktne pogoje pogosto računa z upoštevanjem nominalne kontaktne površine, ki je od realne kontaktne površine lahko bistveno ...


 

Analiza vpliva moči laserja na mikrostrukturo in lastnosti kompozita titanove zlitine in borovega karbida (Ti6Al4V-B4C)

Musibau O. Ogunlana* – Esther T. Akinlabi – Mutiu F. Erinosho

Namen predstavljenega raziskovalnega dela je eksperimentalna analiza mehanskega vedenja kompozita titanove zlitine in utrjevalne faze kot izhodišče za ...


 

Modeliranje in eksperimentalna verifikacija izbire ustreznih členov PI-regulatorja razmerja hitrosti pri verižnih menjalnikih CVT

Ahmet Yildiz* – Osman Kopmaz

Brezstopenjski menjalniki (CVT) so ena najboljših rešitev za zmanjšanje porabe goriva pri vozilih, ki jih poganja motor z notranjim zgorevanjem ali ...


 

Prenos toplote z mešano konvekcijo v pravokotni kotanji z ogrevanim pokrovom, napolnjeni z nanofluidom Al2O3–voda

Yazan Taamneh* – Kahled Bataineh

Pričujoče delo obravnava stacionaren laminarni mešani konvekcijski tok v pravokotni kotanji z ogrevanim pokrovom, napolnjeni z nanofluidom Al2O3–voda, in ...


 

Praktična metoda odkrivanja prečnih razpok na rotorjih s prehodnim odgovorom

Xiaofeng Wang – Jun Liu* – Weimin Ge

Avtorji so v pregledu literature zaznali določene težave pri odkrivanju prečnih razpok na rotorjih, zato so se osredotočili na razvoj diagnostičnih metod. ...


 

Vpliv zračnih tokovnih razmer in hitrost zbiralne površine na formiranje primarne plasti kamene volne

Marko Peternelj* – Benjamin Bizjan – Branko Širok

Mineralna volna se v večini primerov uporablja kot izolacijski material, ki je tesno povezan s prenosom toplote in s tem nizki rabi energije v gradbeništvu. ...


 

Vpliv kvazistacionarnih vetrnih obremenitev na utrujenostne poškodbe prenosnikov vetrnih turbin

Dong Xiang* – Li Jiang – Mengxing You – Yinhua Shen

Kvazistatičen veter se spreminja v času in prostoru ter močno vpliva na utrujenostno trajnostno dobo prenosnikov vetrnih turbin. Spoznanja o tem, kakšen in ...


 

Analiza kritičnih odpovedi cevi pregrevalnika kotla na premog

Gagan Kumar Gupta* – Somnath Chattopadhyaya

V kotlu je več delov, ki obratujejo pod tlakom: cevi uparjalnika, ekonomajzer in pregrevalnik. Nadtlaku v pregrevalniku se ni mogoče izogniti in...


 

Analiza zmogljivosti hladiva R1234yf kot enakovredne zamenjave za R134a in učinek notranjega prenosnika toplote pri avtomobilski hladilni napravi

Mehmet Direk* – Alper Kelesoglu – Ahmet Akin

Globalno segrevanje zaradi povečanih izpustov toplogrednih plinov je danes eden največjih problemov človeštva. Študije omejevanja uporabe ...


 

Izračun učinkovitosti ubiranja novega stožčastega evolventnega zobnika

Li Yu – Guangjian Wang* – Shuaidong Zou

Nezvezen pomik ob spremembi smeri gibanja zaradi zračnosti je eden najpomembnejših dejavnikov, ki zmanjšujejo natančnost pozicioniranja in stabilnost ...


 

Mobilni roboti v stiku s človekom na osnovi strojnega vida – pregled

Miha Finžgar* – Primož Podržaj

Mobilna robotika postaja vedno bolj razširjeno področje raziskav. Zmožnost gibanja mobilnih robotov v realnem okolju in opravljanja določenih nalog...


 

Validacija numerične metode na primeru optimizacije pečniškega prostora z uporabo numeričnih izračunov in eksperimentalnih preizkusov

Uroš Kokolj* – Leopold Škerget – Jure Ravnik

Optimizacija izdelkov in tehnologij je in bo v naslednjih letih ena od glavnih aktivnosti proizvajalcev različnih izdelkov. Ker so klasični postopki ...


 

Sistem nastavljivega podajnega prijemala na pnevmatično mišico za montažna opravila

Tudor Deaconescu* – Andrea Deaconescu

Snovanje novega prijemala se začne s pravilno definicijo zahtevanih funkcionalnih lastnosti. Zahteve glede sile, togosti/podajnosti, gibljivosti in števila ...


 

Indeks uspešnosti za obtekanje telesa v kanalu z MHD-nanofluidom pri visokih vrednostih Re

Kozhikkatil Sunil Arjun* – Rakesh Kumar

Cilj predstavljene študije je preučitev razmerja med velikostjo in položajem valja, jakostjo magnetnega polja, Reynoldsovim številom, volumskim deležem...


 

Vrednotenje zanesljivosti ležajev na podlagi podatkov o degradaciji zmogljivosti iz malih vzorcev

Luosheng Qin – Xuejin Shen* – Xiaoyang Chen – Pandong Gao

Zanesljivost ležajev, ki so vgrajeni v praktično vsak stroj, je pomembna za uspešno delovanje izdelka. Zanesljivo pridobivanje podatkov o življenjski dobi ...


 

Eksperimentalna raziskava in numerična simulacija superplastičnega preoblikovanja zlitine AA 5083 s programirljivim logičnim krmilnikom

Muthusamy Balasubramanian* – Pasupathy Ganesh – Kalimuthu Ramanathan – Velukkudi Santhanam Senthil Kumar

Superplastično preoblikovanje je pomembna tehnologija, primerna za izdelavo delov raznih dimenzij v eni sami preoblikovalni operaciji in z možnimi...


 

Nadzor kurjave s sprotno pripravo premogovega prahu z uporabo statistično obdelanih signalov elektrostatičnih merilnih sond

Boštjan Jurjevčič – Andrej Senegačnik – Igor Kuštrin*

Namen raziskave je bil razviti učinkovito in robustno metodo za sprotno spremljanje karakteristik pnevmatskega transporta premogovega prahu od mlina do šob ...


 

Analiza odpovedi večstopenjskega vrstnega rotacijskega tesnila v vodi pod visokim tlakom

Zenghui Liu – Changlong Du* – Songyong Liu – Hongxiang Jiang

Napredovalni stroji si pri razbijanju trde skale pomagajo z visokotlačnimi vodnimi curki. Pri tem je pomemben dejavnik doba do odpovedi visokotlačnih ...


 

Razvoj algoritma za prepoznavanje geometrije za hibridno izdelavo – tehnologijo odvzemanja in dodajanja materiala

David Homar* – Franci Pušavec

V članku je predstavljen razvit algoritem, ki je namenjen prepoznavi geometrije CAD izdelka, za izdelavo po postopku hibridne izdelave. Hibridna izdelava v ...


 

Dinamični model in analiza nelinearnih vibracijskih lastnosti zobniškega gonila z valovito razdelno ploskvijo

Zhiqin Cai – Chao Lin*

Zobniki z valovito razdelno ploskvijo so nova vrsta zobnikov z lastnostmi, ki so značilne za nevaljaste zobnike, zobnike s poševnim ozobjem in krožnične...


 

Izboljšanje učinkovitosti kmetijskih vitelnih strojev

Martin Kodrič – Jože Flašker – Stanislav Pehan

Namen predstavljenega dela je najti in ovrednotiti možnosti za zmanjšanja porabe goriva in skrajšanje časa obdelave zelo strmih kmetijskih površin, ki se ...


 

Modeliranje in upravljanje elektronske bobnaste zavore z razpiralom in fiksnim sedlom

Fauzi Ahmad* – Khisbullah Hudha – Saiful Amri Mazlan – Hishamuddin Jamaluddin – Hairi Zamzuri – Zulkiffli Abd Kadir – Vimal Rau Aparow

Članek predstavlja novo zasnovo elektronske bobnaste zavore z razpiralom (EWB) v izvedbi s fiksnim sedlom (FIXEWB). Podaja tudi matematično izpeljavo modela ...


 

Aerodinamična stabilnost vozila v močnem spremenljivem vetru

Aleksander Grm* – Milan Batista

Pričujoče delo obravnava aerodinamično stabilnost vozila v močno spremenljivem vetru. Močno spremenljiv veter predstavlja veliko nevarnost, ker lahko ...


 

Določitev praga za ekstrapolacijo izjemnih obremenitev na podlagi tehnologije večkriterijskega odločanja

Jixin Wang – Xinting Zhai* – Cheng Liu – Yingshuang Zhang

Pri ekstrapolaciji izjemnih obremenitev ima odločilno vlogo vrednost praga. Za izbiro vrednosti praga so na voljo grafične in numerične metode, kot testni...


 

Vpliv hidrodinamske kavitacije na pripravo vodne raztopine detergent za pranje tekstila

Tadej Stepišnik Perdih* – Brane Širok – Matevž Dular

Pralni stroji so eni izmed največjih porabnikov energije in vode v gospodinjstvih. V zadnjih letih je znanstvena skupnost vložila veliko truda v trajnostni ...


 

Vpliv hrapavosti notranje površine šobe na delovanje samoresonančnih kavitacijskih vodnih curkov pri različnih tlakih okolice

Deng Li – Yong Kang* – Xiaolong Ding – Xiaochuan Wang – Zhenlong Fang

Samoresonančni kavitacijski vodni curek (SRCW) z velikimi koherentnimi strukturami in vrtinčnimi obroči v strižni plasti je z ozirom na udarni tlak in...


 

Inverzna metoda za vodenje strjevanja čistega materiala v sferični geometriji

Mohamed Charifi* – Rabah Zegadi

Namen predstavljene študije je vodenje procesa strjevanja čistega materiala, popisanega z enodimenzijsko sferično geometrijo. Glavni dejavniki, upoštevani ...


 

Študija utrjanja pri osno nesimetričnem rotacijskem preoblikovanju brez trna

Zhen Jia – Zhiren Han* – Baoming Liu – Yong Xiao

Osno nesimetrične lupine se pogosto uporabljajo v letalski, vesoljski in avtomobilski industriji. Rotacijsko preoblikovanje brez trna je primerno za izdelavo ...


 

Vedenje MHD-mejne plasti nanofluida nad premikajočo se površino pod vplivom konvektivnih robnih pogojev

Mohamed Abdel-wahed* – Tarek Emam

Članek predstavlja analizo hidromagnetne mejne plasti nad premikajočo se ravno površino v konvektivnih robnih pogojih ob upoštevanju Brownovega gibanja in ...


 

Izboljšanje udobja pri uporabi novega sistema nelinearnega vzmetenja sedežev na podlagi terenskih meritev

Leilei Zhao – Changcheng Zhou* – Yuewei Yu

Cilj predstavljene študije je izboljšanje udobja pri vožnji z novim sistemom nelinearnega vzmetenja sedežev na podlagi terenskih meritev. Analiziran je...


 

Raziskava mehanskih lastnosti epoksi kompozitov s polnilom iz roževine v prahu

Duraisamy Kumar * – Sadayan Rajendra Boopathy – Dharmalingam Sangeetha – Govindarajan Bharathiraja

Namen raziskave je opredelitev možnosti izkoriščanja bioloških odpadkov pri razvoju biokompozitov zaradi njihove nizke cene, prijaznosti do okolja in ...


 

Izboljšanje mazalne sposobnosti RBD palmovega stearina kot alternativnega maziva pri različnih drsnih hitrostih

Nurul Farhanah Azman* – Syahrullail Samion

Rastlinska olja so pritegnila pozornost strokovnjakov po vsem svetu kot alternativno mazivo, ki bi lahko zmanjšalo odvisnost od naravnih virov pri mazivih na ...


 

Linearni in kvadratični telesno-lupinski elementi za kvazistatično in dinamično simulacijo tankostenskih 3D-konstrukcij: uporaba pri postopkih globokega vleka

Peng Wang – Hocine Chalal – Farid Abed-Meraim*

Članek podaja predlog za oblikovanje družine linearnih in kvadratičnih telesno-lupinskih elementov, primernih za tridimenzionalno modeliranje tankostenskih ...


 

Robustno in na napake neobčutljivo vodenje avtobusa z elektromotorji v kolesih in minimalno rabo energije pri zavijanju

András Mihály* – Péter Gáspár – Balázs Németh

Gospodarna in do okolja prijazna cestna vozila postajajo vse bolj priljubljena, raziskave vozil s pogonskimi elektromotorji v kolesih pa v tem kontekstu...


 

Raziskava diagnosticiranja napak planetnih gonil na podlagi večskalne fraktalne škatlaste dimenzije CEEMD in ELM

Xihui Chen – Gang Cheng* – Hongyu Li – Yong Li

Planetna gonila so razširjena v raznovrstnih pogonih velikih elektromehanskih naprav in predstavljajo najbolj kritični del sistema za prenos moči. Okvare ...


 

Modeliranje histereze dolžine/tlaka pri pnevmatičnih umetnih mišicah po modelu Prandtl-Ishlinskii

Yixiang Liu – Xizhe Zang* – Zhenkun Lin – Xinyu Liu – Jie Zhao

Pnevmatične umetne mišice (PAM) so razmeroma nova vrsta elastičnih pnevmatičnih izvršnih členov. Zaradi svoje netogosti ter velikega razmerja med močjo...


 

Analiza indeksa aktivnosti za redukcijo modela hidravličnega sistema z zaznavanjem obremenitve

Quanyi Hu* – Hong Zhang – Shujun Tian – Xuxin Qin

Hidravlični sistemi z zaznavanjem obremenitve (sistemi LS) so energijsko varčni prenosniki z delovnim fluidom, ki zagotavljajo pretok na zahtevo s...


 

Izbira optimalne valčne transformacije za ocenjevanje velikosti napak v izdelavi koničnih kotalnih ležajev z merjenjem vibracij in po kriteriju shannonove entropije

Krisztián Deák* – Tamás Mankovits – Imre Kocsis

Odkrivanje napak v izdelavi je ključnega pomena za izboljšanje kakovosti proizvodnje ležajev. Namen članka je analiza možnosti odkrivanja napak v izdelavi ...


 

Integracija planetnega gonila in prostorskega mehanizma RCRCR v novem univerzalnem reduktorju

Cheng Gu– Xinbo Chen*

Reduktorji, ki opravljajo naloge zmanjševanja vrtilne hitrosti in pretvorbe vrtilnega momenta, so pomemben podsestav sodobnih strojev. Težava pri klasičnih ...


 

Kombinirani model za ocenjevanje stanja strojev na osnovi tehnike Isomap in globoke verjetnostne mreže

Aijun Yin – Juncheng Lu* – Zongxian Dai – Jiang Li – Ouyang Qi

Nadzor in vrednotenje trendov degradacije nekaterih ključnih strojnih delov kot so ležaji omogoča odpravo degradirane zmogljivosti ali napak še pred okvaro ...


 

O utrujanju jeklenih visečih dvižnih cevi

Nnamdi Onochie Chibueze, Chinwuba Victor Ossia*, John Umunna Okoli

Obstoječa črpališča se počasi praznijo in iskanje nafte ter plina se zato seli v globoke vode in v zahtevnejša okolja. Vse večje potrebe po energiji tudi ...


 

Nov model dinamike sistema več teles globokomorsko rudarsko vozilo-cevovod-ladja in integrirana simulacija njegovih gibanj

Yu Dai* – Liping Pang – Lisong Chen – Xiang Zhu – Tao Zhang

Do danes še ni bil narejen opis kompleksne dinamike celotnih sistemov za rudarjenje na globokih morjih. Izvajanje preizkusov na oceanu bi bila draga in izjemno ...


 

Robustna video-dotična kalibracijska metoda za lasersko varjenje z robotom

Jure Rejc* – Marko Munih

Namen članka je opis uporabe poenostavljene video-dotične metode za namene kalibracije oziroma definiranja metematičnih transformacij uporabljenih v ...


 

Energijsko varčna strategija krmiljenja z zaznavanjem obremenitve za elektrohidravlične servosisteme

Wang Weiping* – Wang Bo

Elektrohidravlični servosistemi (EHSS) so se izkazali kot obetavna rešitev za različne naloge, v vlogi izvršnih členov pa niso najbolj učinkoviti glede ...


 

Faktor primarne energije sistema daljinskega hlajenja

Tjaša Duh Čož* – Andrej Kitanovski – Alojz Poredoš

V zadnjem desetletju EU zavzema aktivnejšo vlogo na področju energijske učinkovitosti oziroma zmanjšanja rabe energije ter na področju izkoriščanja...


 

Analiza mehanizmov oblikovanja odrezkov s simulacijo po metodi končnih elementov

Tahsin Tecelli Öpöz* – Xun Chen

Napovedovanje oblike odrezkov, ki nastajajo pri obdelavi z odrezavanjem, je pomembno za zagotavljanje želene površine obdelovancev in preprečevanje...


 

Algoritem za lokalno glajenje petosne linearne poti orodja v ogliščih z dvema kubičnima krivuljama NURBS

Liqiang Zhang* – Kai Zhang – Yecui Yan

Petosne poti orodij so pogosto sestavljene iz linearnih segmentov s tangentnimi nezveznostmi v ogliščih, zaradi česar se tangencialna hitrost v ogliščih ...


 

Uporaba termografskih meritev za določanje vpliva izbranih rezalnih parametrov na temperaturo obdelovanca med postopkom rezkanja

Piotr Zgórniak* – Wojciech Stachurski – Dariusz Ostrowski

Glavni cilj raziskave je razdelava metodologije za vrednotenje vpliva rezalnih parametrov na temperaturo obdelovancev med postopkom rezkanja, ki bi jo bilo ...


 

Model togosti in dušenja vijačne zveze s porazdelitvijo kontaktnega pritiska po neenakomerni površini

Yongsheng Zhao* – Cheng Yang – Ligang Cai – Weimin Shi – Yi Hong

Vijačne zveze se množično uporabljajo pri konstrukcijskih komponentah, kjer so pogosto eden najšibkejših členov in lahko pomembno vplivajo na dinamične ...


 

Dinamična simulacija planetnega gonila vetrne turbine z upogljivim ohišjem

Xiangyang Xu* – Youchuan Tao – Changrong Liao – Shaojiang Dong – Renxiang Chen

Planetna gonila imajo mnoge prednosti, ki jih s pridom izkoriščamo pri vetrnih turbinah; med njimi so veliko prestavno razmerje, kompaktna konstrukcija in...


 

Celovito upravljanje z energijskimi viri za bistveno zmanjšanje celotnih stroškov

Liljana Ferbar Tratar*

Celovito upravljanje z energijskimi viri predstavlja enega od možnih načinov globalne optimizacije, ki je stroškovno veliko bolj učinkovito kot ločena...


 

Vpliv vzporednih tokov na metalurške in mehanske lastnosti uporovnih točkovnih zvarov zlitine AA2219

Mehdi Jafari Vardanjani* – Alireza Araee – Jacek Senkara – Majid Sohrabian – Roozbeh Zarandooz

Uporovno točkovno varjenje (RSW) je eden najbolj razširjenih postopkov pri izdelavi karoserij vozil. S tem postopkom je mogoče izdelati enega samega ali...


 

Naravna konvekcija pri nenewtonskih fluidih v pravokotni votlini z lokaliziranim virom toplote

Afrasiab Raisi

Naravna konvekcija pogosto šteje za glavni mehanizem prenosa toplote v votlinah in ima množico aplikacij v različnih tehničnih sistemih. Fluidi v votlinah ...


 

Zasnova in vrednotenje hierarhičnega algoritma za krmiljenje sistema električnega aktivnega stabilizatorja

Zhenxing Kong – Dawei Pi* – Xianhui Wang – Hongliang Wang – Shan Chen

Članek predstavlja nov hierarhični algoritem za krmiljenje sistema sprednjega in zadnjega električnega aktivnega stabilizatorja (ASB) na štirikolesnem...


 

Večciljna optimizacija sestave storitev proizvodnje v oblaku po metodi genetskega algoritma, izboljšanega z entropijo oblaka

Yongxiang Li – Xifan Yao* – Jifeng Zhou

Za optimizacijo razporejanja proizvodnih virov v oblaku in izboljšanje učinkovitosti sestave storitev proizvodnje v oblaku je bil raziskan problem...


 

Vplivni parametri dinamičnega vedenja nosilne konstrukcije portalnega žerjava tipa H

Rade Vasiljević* – Milomir Gašić – Mile Savković

Članek obravnava preiskavo parametrov, ki vplivajo na dinamično vedenje nosilne konstrukcije portalnih žerjavov tipa H z veliko nosilnostjo v pogojih...


 

Numerična analiza lastnosti toka fluida in prenosa toplote v pravokotnih mikrokanalih za nanofluid ZnO-etilenglikol

Cuneyt Uysal* – Kamil Arslan – Huseyin Kurt

Članek predstavlja numerično preiskavo lastnosti toka fluida in prenosa toplote v pravokotnih mikrokanalih z različnimi razmerji stranic (α = 1 to 2) za ...


 

Numerična simulacija regulacije prehodnega tlaka v črpalnem vodovodnem sistemu z izboljšano obvodno cevjo

Xiaozhou Li– Manlin Zhu* – Jiancang Xie

Študija ima tri cilje: 1) Predlagan je ukrep za preprečevanje vodnih udarov z izboljšano obvodno cevjo (IBP), ki odpravlja omejitve konvencionalnih...


 

Avksetični celični materiali - pregled

Nejc Novak* – Matej Vesenjak – Zoran Ren

Avksetični celični materiali so sodobni materiali, ki imajo številne edinstvene mehanske lastnosti v primerjavi s konvencionalnimi celičnimi materiali....


 

Analiza mikrogibanj mikroprijemala po metodi grafa povezav

Chao Lin* – Yi-hang Ren – Jiu-xiang Ji – Li-zhong Cai – Ji-ming Shao

Mikro- in nanotehnologije so v zadnjih letih s hitrim razvojem znanosti in tehnologije postale ena od glavnih raziskovalnih smeri po vsem svetu. V mnogih...


 

Optimizacija zavornega faktorja pri bobnastih zavorah z S-odmikalom po metodi odzivne površine

Irfan Sayim – Dan Zhang

Zavorni sistem spada med varnostne podsisteme vozila in kot tak opravlja pomembne delovne naloge. Predpisi zahtevajo nadzorovano, stabilno, predvidljivo in...


 

Drseči tok nanofluidov med vzporednima ploščama, ogrevanima s konstantnim toplotnim tokom

Ayşegül Öztürk - Kamil Kahveci*

Predstavljena študija preučuje stacionarni, polno razviti laminarni tok in prenos toplote v nanofluidih med vzporednima ploščama, ogrevanima s konstantnim...


 

Numerična preiskava vpliva volumskega deleža nanodelcev na pretok, prenos toplote in ustvarjanje entropije v ferofluidu Fe3O4 v neenakomernem magnetnem polju

Fazel Hosseinzadeh – Faramarz Sarhaddi* – Davod Mohebbi-Kalhori

Ferofluidi so koloidne suspenzije, sestavljene iz nemagnetne nosilne tekočine, kot je voda, organsko olje ali kerozin, ter enodomenskih feromagnetnih ...


 

Karakterizacija dinamike mikrokonzol po metodi vzbujanja z udarnim valom

Dongsheng She* – Yiliu Yang – Zefei Wei – Zhen Yu

Senzorji in aktuatorji MEMS za visoke temperature imajo velik potencial na različnih področjih, kot so avtomobilska, letalska in vesoljska, oborožitvena in...


 

Karakterizacija volumskega toka skozi PWM krmiljen hitri preklopni ventil

Miha Pipan* – Niko Herakovič

Namen raziskave je podrobno analizirati vpliv različnih frekvenc in širine pulza PWM krmilne metode na karakteristiko volumskega toka hitrega preklopnega...


 

Pregled uporabe kiralnosti pri elastičnih metamaterialih

Xiaoning Liu – Gengkai Hu

Metamateriali so umetno zasnovani kompozitni materiali z neobičajnimi fizikalnimi lastnostmi, kakršnih običajno ni mogoče najti v naravi. Takšne...


 

Natančnost meritev in prostorska ločljivost metode Kriging korelacije digitalnih posnetkov

Dezhi Wang – John E. Mottershead*

Korelacija digitalnih posnetkov (DIC) je danes verjetno najbolj priljubljena metoda za merjenje odmikov in deformacij na področju eksperimentalne mehanike....


 

Optimizacija sistema vibroudarne kapsule

Yang Liu* – Sheikh Islam – Ekaterina Pavlovskaia – Marian Wiercigroch

Namen članka je opis optimizacije premočrtnega napredovanja sistema vibroudarne kapsule.
Najprej so bile z eksperimentalno preiskavo na ...


 

Določitev verjetnosti preživetja nelinearnega sistema MDOF v pogojih evolucijskega stohastičnega vzbujanja

Ioannis P. Mitseas* – Ioannis A. Kougioumtzoglou – Pol D. Spanos – Michael Beer

Naravne sile, ki vzbujajo dinamične sisteme, kot so npr. veter, valovi in seizmične obremenitve, so pogosto evolucijske narave. V takšnih pogojih se močno...


 

Vrednotenje tehnik za redukcijo podstruktur s fiksnimi in prostimi stiki

Fabian M. Gruber* – Daniel J. Rixen

Tehnike za redukcijo podstruktur so učinkovita metoda za zmanjševanje velikih modelov, ki se uporabljajo pri analizi dinamičnega vedenja kompleksnih...


 

Modeliranje interakcij med trakom in ovojnico pri transportu pošte skozi sortirni stroj

Lionel Manin* – Stefan Braun – Damien Hugues

Predstavljena raziskava obravnava mehaniko transporta pošte skozi sortirne stroje v poštnih centrih. Za robustno delovanje teh strojev mora biti zagotovljen...


 

Pridobitev parametrov utrujanja iz vibracijskih preizkusov z naključnim signalom: Aplikacija na kovičenem spoju

Martin Česnik – Janko Slavič – Miha Boltežar*

Vibracijsko utrujanje dinamske strukture je, poleg neželenega pojava prekomernih vibracij in hrupa, poglavitni razlog za izvajanje numeričnih in...


 

Postopek reševanja inverznega problema za določitev toplotne prestopnosti med ukapljenim dušikom in obdelovancem iz Inconela 718 pri kriogenem odrezavanju

Matija Hriberšek* – Viktor Šajn – Franci Pušavec – Joel Rech – Janez Kopač

Cilj članka je prispevek k boljšem razumevanju vpliva ukapljenega dušika, ki se uporablja kot hladilo pri odrezavanju, na prestop toplote v Inconelu 718. V...


 

Napovedovanje rezalnih sil pri frezanju več-slojnih kovinskih materialov s krogelnim oblikovnim frezalom

Uroš Župerl* – Franci Čuš – Tomaž Irgolič

Namen raziskave je uporabiti metodo umetnih nevronskih mrež (ANN) pri izdelavi učinkovitega modela za napovedovanje rezalnih sil med frezanjem več-slojnih ...


 

Nelinearne vibracije sistema rotor-kapljevina-temelji, podprtega s kotalnimi ležaji

Almatbek Kydyrbekuly – Leyla Khajiyeva – Alysher Ybraev Gulama-Garyp – Julius Kaplunov

Članek preučuje dinamiko sistema rotor-tekočina-temelji ob upoštevanju linearne ekscentričnosti, dušenja in nelinearnosti kotalnih ležajev. Rotor,...


 

Navarjanje kompozitnih prevlek iz Inconela 625/WC z direktnim diodnim laserjem

Damian Janicki* – Małgorzata Musztyfaga-Staszuk

Prevleke iz kompozita s kovinskim matriksom (MMC), sestavljene iz zlitine Inconel 625 in volframovega karbida (WC), so možna rešitev za potrebe zaščitnih...


 

Modeliranje kavitacijskega toka skozi odprtino v hidravličnih sistemih z zgoščenimi parametri

Junjie Zhou* – Jibin Hu – Chongbo Jing

Plinska kavitacija je pomemben problem, ki negativno vpliva na delovanje hidravličnih sistemov. Modeliranje z zgoščenimi parametri (LP) je uveljavljen ...


 

Merjenje izbranih parametrov prenosnikov toplote s polipropilenskimi vlakni

Mária Čarnogurská* – Miroslav Příhoda – Marián Lázár – Natália Jasminská – Róbert Gallik – Michal Kubík

Namen tega članka je osvetlitev problemov, povezanih z izdelavo in delovanjem prenosnikov toplote s prenosno površino iz polipropilenskih vlaken. Najprej je ...


 

Ali organizacijske inovacije vplivajo na uvedbo novih izdelkov na tržišče?

Rolando Koren – Jasna Prester – Borut Buchmeister – Iztok Palčič*

Poglavitni namen prispevka je raziskati razširjenost tipičnih organizacijskih konceptov za dvig inovativnosti (organizacijske inovacije) v slovenskih...


 

Optimizacija zadnjega krila pri formuli SAE

Jurij Iljaž – Leopold Škerget – Mitja Štrakl – Jure Marn

Formula SAE je mednarodno tekmovanje s ciljem zasnove in izdelave dirkalnika ter udeležbe na različnih mednarodnih tekmovanjih po celem svetu, in sicer v...


 

Modeliranje in analiza mehanskih lastnosti kompozita iz vinil estra in vlaken Agave sisalana variageta po metodologiji odzivne površine z zasnovo Box-Behnken

Ayyanar Athijayamani* – Raju Ganesamoorthy – Konda Thulasiraman Loganathan – Susaiyappan Sidhardhan

V literaturi ni mogoče najti nobenih virov o kompozitu, sestavljenem iz vinil estra in vlaken Agave sisalana variegata. Namen te raziskave je preučitev vpliva ...


 

Adaptivna empirična dekompozicija oblik za odkrivanje napak na ležajih

Van Tuan Do* – Le Cuong Nguyen

Članek predstavlja poskus izboljšanja učinkovitosti odkrivanja napak na nizkohitrostnih ležajih z adaptivno empirično dekompozicijo oblik (AEDO) v ...


 

Efekti LSP obdelave na integriteto površine 18 % Ni maraging jekla

Luca Petan – José Luis Ocaña – Janez Grum*

Izločevalno utrjevalna in visoko-trdnostna maraging jekla se uporabljajo za izdelavo zahtevnih konstrukcijskih delov v letalstvu in vesoljski industriji kot...


 

Opis duktilnega vedenja maloogljičnega jekla po pristopu CDM

K Priya Ajit* – Abhinav Gautam – Prabir Kumar Sarkar

Duktilne poškodbe v materialu so posledica zmanjševanja togosti ob povečevanju plastičnih deformacij, vse dokler ne pride do zloma nosilnega elementa....


 

Uporaba Newtonove metode pri modeliranju prostorske porazdelitve svetlobe LED z nameščenimi sekundarnimi optičnimi elementi

David Kaljun* – Jože Petrišič – Janez Žerovnik

Zagotavljanje učinkovitih delovnih procesov je ključ do uspešnega in konkurenčnega podjetja. Še posebej velja to za proces razvoja svetil. Tako se v...


 

Študija učinkovitosti in krmiljenja ventila s piezoaktuatorjem, šobo, odbojno ploščico in izotermno komoro

Mohammadreza Kamali* – Seyed Ali Jazayeri –Farid Najafi – Kenji Kawashima– Toshiharu Kagawa

Namen predstavljene raziskave je uvedba novega ventila s šobo in odbojno ploščico (NF), za katerega so značilni spremenjen razpored delovnih elementov za ...


 

Adaptivno robotsko razigljevanje na osnovi izmere 3D položaja in orientacije ulitka z laserskim triangulacijskim senzorjem

Hubert Kosler – Urban Pavlovčič* – Matija Jezeršek – Janez Možina

Nastanek igle pri ulitkih predstavlja velik problem, saj lahko poškoduje delavca in zmanjšuje kakovost samega izdelka. Ročno razigljevanje je dolgotrajen, ...


 

Ultranatančna obdelava sinusoidne površine obročev z veliko amplitudo po tehnologiji Slow Tool Servo

Shijun Ji – Huijuan Yu – Ji Zhao* – Xiaolong Liu – Mingxu Zhao

Obdelava prostih površin zahteva napredno tehnologijo. Značilen primer površin prostih oblik so sinusoidni obroči. Sinusoidni obroči velikih dimenzij z...


 

Ocenjevanje parametrov Cowper-Symonds-ovega in Johnson-Cook-ovega materialnega modela z uporabo Taguchi-jevih ortogonalnih polj

Andrej Škrlec* – Jernej Klemenc

Za zmanjšanje stroškov raziskav in razvoja izdelkov (R&R), se v začetnih fazah razvojnega procesa uporabljajo kompleksna numerična vrednotenja in...


 

Nestacionarni tok in tlačni impulzi v črpalki za hladilno vodo jedrskega reaktorja

Dan Ni* – Minguan Yang – Bo Gao –Ning Zhang –Zhong Li

Črpalke za hladilno vodo jedrskega reaktorja (RCP), ki skupaj s sredico reaktorja in generatorji pare za prenos toplotne energije predstavljajo srce...


 

Neposredna določitev koeficienta Coulombovega trenja s preizkusi stiskanja valja

Deniz Duran* – Celalettin Karadogan

Razvita je bila nova metoda za neposredno določitev koeficienta Coulombovega trenja pri aplikacijah kovanja v hladnem s preizkusi stiskanja valja. Pri...


 

Vpliv vrste hladiva in debeline toplotne izolacije na kopenske in ladijske hladilne sisteme

Ahmet Selim Dalkılıç* – Ali Celen – Alican Çebi – Somchai Wongwises

Transportna vozila imajo pomembno vlogo pri ohranjanju kakovosti ter podaljševanju roka trajanja svežih, pokvarljivih in zamrznjenih izdelkov. Pri vsakem...


 

Impulzno-odbojne ultrazvočne preiskave lepljenih spojev steklenih fasad

Bor Mojškerc – Tomaž Kek – Janez Grum*

Namen raziskav je razviti možen način ocenjevanja kakovosti lepljenih spojev v steklenih fasadah. Izbrana metoda preiskav naj bo neporušna, enostavna za ...


 

Eksperimentalna študija kavitacijske in korozijske odpornosti prevlek iz Stellita 6 in samotaljivih pretaljenih prevlek Ni-Cr-B-Si-Mo

Costel-Relu Ciubotariu* – Evelina Secosan – Gabriela Marginean – Doina Frunzaverde – Viorel Campian

Kakovost vodne energije je odvisna od vzdržljivosti in zanesljivosti hidravličnih strojev. Površinske poškodbe zaradi utrujanja, korozije in obrabe, še ...


 

Načrtovanje nelinearnega regulatorja pozicije elektrohidravličnega servo sistema na osnovi Lyapunove teorije stabilnosti

Edvard Detiček* – Mitja Kastrevc

Elektro-hidravlični servo-sistemi zavzemajo pomembno mesto na področju sodobne strojegradnje. Področja uporabe so proizvodne montažne linije, roboti,...


 

Analiza vpliva procesnih parametrov na variabilnost debeline sten izdelka pri konvencionalnem vrtilnem preoblikovanju avstenitnega nerjavnega jekla Cr-Mn

Peter Šugár – Jana Šugárová – Ján Petrovič

Konvencionalno rotacijsko preoblikovanje je tehnologija, pri kateri se krožna pločevina postopoma preoblikuje na trnu z delovanjem valja, ki lokalizirano ...


 

Nastanek primarne plasti mineralne volne v usedalni komori

Benjamin Bizjan* – Marko Peternelj – Branko Širok

V proizvodnem procesu mineralne (steklene, kamene) volne je faza tvorbe primarne plasti vlaken izrednega pomena za lastnosti in kakovost končnih proizvodov....


 

Nelinearen odziv konzolnih nosilcev zaradi velikih geometrijskih deformacij: Eksperimentalna validacija

Claudia Aide Gonzalez-Cruz* – Juan Carlos Jauregui-Correa – Gilberto Herrera-Ruíz

Mnogi konstrukcijski elementi, kot so lopatice plinskih in vetrnih turbin ter odskočne deske, so oblikovani kot vitki elementi. Ker je takšne elemente pri...


 

Vpliv neproduktivnih operacij na kakovost produkta

Peter Eniko – Mirko Soković – Davorin Kramar

Prispevek obravnava raziskavo tehnologije izdelave batne izvrtine. V okviru raziskovalnega dela so bili raziskani posamezni in kombinirani učinki procesnih...


 

Izdelava in lastnosti kompozita z infiltrirano magnezijevo zlitino

Matej Steinacher* – Borut Žužek – Darja Jenko – Primož Mrvar – Franc Zupanič

V delu je obravnavan kovinsko-keramični material z infiltrirano magnezijevo zlitino (kompozit IPC; ang. interpenetrating phase composite). Preiskovani...


 

Izboljšana kvazidinamična analitična metoda za napovedovanje zdrsavanja kotalnih ležajev v pogojih izjemno majhnih obremenitev in opletanja

Junning Li* – Wei Chen – Libo Zhang – Taofeng Wang

Zdrsavanje se pogosto pojavlja pri visokohitrostnih in malo obremenjenih kotalnih ležajih (HSLLRB), ko pogonska torna sila ni dovolj velika, da bi premagala...


 

Upoštevanje merilnih pogreškov elektronskih korektorjev pri merjenju prostornin zemeljskega plina

Franc Cimerman* – Matej Jarm – Branko Širok – Bogdan Blagojevič

Za merjenje standardnih prostornin zemeljskega plina uporabljamo naprave za pretvarjanje prostornin (VCD) ali korektorje. Standard EN 12405-1 predpisuje zahteve ...


 

Preiskava vplivov nenewtonske tekočine med prehodnimi tokovi v cevovodu

Ali Majd – Ahmad Ahmadi* – Alireza Keramat

Nenadna sprememba pretoka v cevovodu povzroči velika tlačna nihanja, ki so znana pod imenom vodni (hidravlični) udar. V predstavljeni študiji je bil ...


 

Analiza vpliva nepravilnosti na vozišču na življenjsko dobo pogonskih polgredi vozila

Sreten Simović* – Vladimir Popović – Milanko Damjanović

Vozilo kot kompleksen tehnični sistem, ki je izpostavljen širokemu spektru vibracij, zahteva celovito analizo dinamičnega vedenja vozila, vseh ločenih...


 

Zasnova in analiza sistema dvostranskega ubiranja in dvofaznega pogona tihe krmilne verige

Yabing Cheng* – Shuaibing Yin – Xiaopeng Wang – Lichi An – Huan Liu

Z namenom izboljšanja zmogljivosti sistema tihe krmilne verige sta bila zasnovana nova vrsta dvostranskega ubiranja in sistem dvofaznega pogona tihe krmilne ...


 

Postopek žične elektroerozijske obdelave nekrožnih zobnikov s programsko opremo CAD/CAM

César García-Hernández* – Rafael-María Gella-Marín – José-Luis Huertas-Talón – Nikolaos Efkolidis – Panagiotis Kyratsis

Pri konvencionalni izdelavi kovinskih zobnikov se uporabljajo postopki za oblikovanje profila zob ali preoblikovalna orodja. V zadnjih letih je bilo veliko...


 

Kompenzacija periodične optične distorzije pri metodi sledenja delcev na valovitih ploščnih prenosnikih toplote

Jaka Pribošek* – Miha Bobič – Iztok Golobič – Janez Diaci

Optimizacija valovitih ploščnih prenosnikov toplote je bila dotlej omejena na numerične CFD simulacije, pri čemer pa spričo zaprte konstrukcije tovrstnih ...


 

Analiza natančnosti dveh modelov rekonstruiranih zob, izdelanih s tehnologijo 3DP in FDM

Grzegorz Budzik – Jan Burek – Anna Bazan – Paweł Turek

Dodajalne izdelovalne tehnologije (AM) imajo na področju biomedicine pomembne prednosti pred postopki izdelave z odvzemanjem materiala, še posebej takrat,...


 

Raziskava interakcij med rotorjem in statorjem ter nestacionarnosti toka pri centrifugalni črpalki z majhno specifično hitrostjo

Ning Zhang* – Minguan Yang – Bo Gao – Zhong Li – Dan Ni

Nestacionarni tlačni impulzi zaradi interakcij med fluidom in konstrukcijo pomembno vplivajo na stabilno in varno delovanje centrifugalnih črpalk. Zaradi...


 

Uporaba lupin iz sendvič kompozitov pri tlačnih posodah za tankerje za ukapljen naftni plin

Veysel Alankaya* – Fuat Alarçin

Naftni plin kot alternativa za kurilno olje je na voljo po nižjih tržnih cenah in je primeren za mnoge namene, med drugim: (i) za osnovne gospodinjske...


 

Vpliv razmerja iztiskavanja na kontaktne napetosti in elastične deformacije matrice pri hladnem protismernem iztiskavanju

Tomaž Pepelnjak* – Mladomir Milutinović – Miroslav Plančak – Dragiša Vilotić – Saša Randjelović – Dejan Movrin

V članku je obravnavan problem elasto-plastičnega obnašanja sistema orodje-preoblikovanec za postopek protismernega iztiskavanja. Dobro poznavanje velikih ...


 

Algoritem za izračunavanje odstopanja oblike pri koordinatnih meritvah površine izdelkov poljubnih oblik

Marek Magdziak

Glavni cilj predstavljene raziskave je bil razvoj nove metode za izračunavanje odstopanja oblik, ki bo uporabna pri koordinatnih meritvah površin izdelkov ...


 

Pregled metod ekstrapolacije pri zbiranju spektrov obremenitev

Jixin Wang* – Hongbin Chen – Yan Li – Yuqian Wu – Yingshuang Zhang

Spektri obremenitev predstavljajo osnovo za analizo utrujanja in napovedovanje življenjske dobe v strojništvu. Ekstrapolacija obremenitev je nepogrešljiv...


 

Lasersko podprto brušenje cirkonijevega oksida (ZrO2) – priprava vzorca na vrhnji plasti in vrednotenje zmogljivosti

Xiaohong Zhang* – Zhaohui Deng – Yinhui Ren – Genyu Chen – Wei Liu – Gaofeng Zhang

Kljub vse večjemu povpraševanju po izdelkih iz cirkonijevega dioksida je širjenje uporabe omejeno zaradi majhnih stopenj odvzema materiala in visokih ...


 

Avtomatsko razpoznavanje zvokov strojev v hrupnem delovnem okolju

Primož Lipar* – Mirko Čudina – Peter Šteblaj – Jurij Prezelj

Postopki za avtomatizirano zaznavanje napak v končni kontroli izdelka, ali v samem proizvodnem procesu, so vse pogostejši. V ta namen so primerne metode, ki...


 

Analiza koeficienta Coulombovega trenja pri preoblikovanju pločevine DC05

Gillo Giuliano*

Članek predstavlja analizo koeficienta Coulombovega trenja pri preoblikovanju pločevine po metodi končnih elementov in na podlagi eksperimentalnih rezultatov ...


 

Napovedovanje kakovosti laserskega reza volframove zlitine z uporabo nevronske mreže

Simon Klancnik – Derzija Begic-Hajdarevic* – Matej Paulic – Mirko Ficko – Ahmet Cekic – Maida Cohodar Husic

V članku analiziramo vpliv procesnih parametrov na kakovost laserskega razreza pločevine iz volframove zlitine (W ≈ 92.5 %, preostanek Fe in Ni) z debelino ...


 

Spremembe lastnih frekvenc zaradi hude korozije kovinskih konstrukcij

Gilbert-Rainer Gillich* – Zeno Iosif Praisach – Vasile Iancu – Horia Furdui – Ionica Negru

Degradacija tehničnih konstrukcij zaradi korozije vpliva na njihovo varnost, saj zmanjšuje presek nosilnih komponent in spreminja mehanske lastnosti...


 

Analiza pretočnega polja in črpalne zmogljivosti brezventilske piezoelektrične črpalke s skupino poloblastih segmentov

Caiqi Hu – Jing Ji* – Xiaoqi Hu – Jude Liu – Shengduo Li

Prednost brezventilske piezoelektrične črpalke s skupinami poloblastih segmentov (VPPHSG) pred ostalimi brezventilskimi črpalkami je v preprosti zgradbi in v ...


 

Umetne nevronske mreže za ocenjevanje toplotnih lastnosti eksperimentalnega mikrolegiranega jekla in njihova uporaba pri toplotni analizi varjenja

Edgar López-Martínez* – Héctor Javier Vergara-Hernández – Sergio Serna – Bernardo Campillo

Izdelava jeklenih metalurških komponent zahteva poznavanje toplotnih lastnosti v funkciji temperature. Pri procesih, kot sta varjenje in toplotna obdelava ...


 

Numerično modeliranje prašenja z industrijske deponije kompleksne geometrije

Lovrenc Novak – Benjamin Bizjan* – Jure Pražnikar – Boris Horvat – Alen Orbanić – Brane Širok

Glavna okoljska in varnostna problematika, ki se pojavi pri transportu in shranjevanju razsutega tovora, je povezana s pojavom prašenja. Pri shranjevanju ...


 

Vpliv pnevmatično upravljanega mehanizma za variabilno krmiljenje ventilov na zmogljivost Ottovega motorja

Fatih Uysal* – Selami Sagiroglu

V predstavljeni študiji je bil klasični odmikalni mehanizem enovaljnega štiritaktnega motorja z vžigalno svečko in 6 konjskimi močmi zamenjan z ...


 

Numerično modeliranje pogojev toplotnega ugodja v notranjem prostoru z viri sončnega obsevanja

Igor Bonefacic* – Igor Wolf – Bernard Frankovic

Cilj te študije je določitev vpliva virov sončnega obsevanja na učinkovitost hlajenja stenske klima naprave in pogoje toplotnega ugodja v zaprtem prostoru...


 

Eksperimentalna raziskava vpliva več parametrov na preoblikovalnost pločevine DC01

Hakan Gürün* – İbrahim Karaağaç

Cilj te eksperimentalne študije je bil iskanje parametrov preoblikovanja, ki omogočajo doseganje največjega eksperimentalno določenega vlečnega razmerja. ...


 

Študija vpliva neurejenih lupin na mehanske lastnosti nanožic iz SiC

Bin Zheng* – Huiling Du

Simulacije molekularne dinamike (MD) so bile uporabljene za izvedbo enoosne deformacije v simuliranih kvazistatičnih pogojih in ugotavljanje mehanskih...


 

Numerična raziskava vpliva Reynoldsovega števila na toplotne in hidrodinamične parametre mešanega konvektivnega prenosa toplote s turbulentnim tokom v poševni cevi

Farhad Vahidinia* – Mohadeseh Miri

Članek poroča o numerični raziskavi vpliva Reynoldsovega števila na toplotne in hidrodinamične parametre mešanega konvektivnega prenosa toplote pri ...


 

Eksperimentalna študija in analiza dinamičnih mehanskih lastnosti aluminijevega brona

Jinquan Li* – Hailin Guo – Peipei Zhou

Aluminijev bron (QAL9-4) se uporablja na številnih področjih zaradi svoje visoke trdnosti, trdote, protiobrabne obstojnosti in dobre toplotne prevodnosti. ...


 

Glušnik z adaptivnimi akustičnimi lastnostmi

Peter Šteblaj* – Mirko Čudina – Primož Lipar – Jurij Prezelj

V članku so predstavljani rezultati raziskav, ki se nanašajo na zmanjševanje hrupa izpušnih sistemov motorjev z notranjim zgorevanjem in prezračevalnih...


 

Vpliv dinamičnih zračnikov na toplotno ugodje v avtomobilu

Om Prakash Singh* – Rohit Raut – Mrinmoy Biswas – Ramji Singh

Ko je vozilo parkirano na soncu, skozi streho vstopa v kabino velik toplotni tok in vzpostavijo se veliki temperaturni gradienti. Dinamični zračniki hladijo ...


 

Brušenje volframovega karbida pri izdelavi topovskih svedrov

Livia Dana Beju* – Paul Dan Brindasu – Silvia Vulc

Predmet raziskave je analiza procesa brušenja karbidne trdine DK460UF (91 % WC in 9% Co), iz katere se izdelujejo rezalna orodja z neprekinjenimi rezalnimi ...


 

Simulacija hidravličnega sistema bagra z nelinearnimi matematičnimi modeli

Paolo Casoli* – Nicola Pompini – Luca Riccò

Najnovejše raziskovalne dejavnosti na področju mobilne hidravlike so usmerjene predvsem v optimizacijo sistemov, opredeljevanje novih konfiguracij sistemov...


 

Potenčni model pretoka nenewtonske tekočine s strižno odvisnim upadanjem viskoznosti skozi kanal z oviro

Mohammadreza Saffarian – Moona Mohammadi* – Mohammadreza Mohammadi

Raziskovalci so se do zdaj manj posvečali nenewtonskim tekočinam, ki pa se v industriji in v okolju pojavljajo pogosteje kot newtonske tekočine. Tok ...


 

Vpliv vsebnosti mikro- in nanopolnil na mehanske lastnosti epoksi kompozitov

Iskender Ozsoy – Askin Demirkol* – Abdullah Mimaroglu – Huseyin Unal – Zafer Demir

Želene lastnosti polimernih matriksov se zagotavljajo z raznimi polnili. Uporabljajo se mineralna polnila, kmetijski izdelki in pucolan. Raziskovalci na tem ...


 

Napovedovanje dejanskih napetosti v magnezijevi zlitini ZE20 po metodah ANN in GEP z eksperimentalno verifikacijo

Sedat Bingöl* – Wojciech Misiolek

Večina magnezijevih izdelkov v avtomobilski industriji se izdeluje z visokotlačnim litjem (HPDC), med njimi pa so bloki in glave motorjev, ohišja menjalnikov ...


 

Tridimenzionalna karakterizacija obrabe rezalnega orodja

Luka Čerče* – Franci Pušavec – Janez Kopač

V članku je predstavljena metoda tridimenzionalnega merjenja obrabe rezalnega orodja direktno na stroju. Na podlagi zajetih meritev je predlagana nova ...


 

Vpliv operativnih in geometrijskih karakteristik zaklopne zapornice na koeficient bočnega preliva

Matej Müller* – Gorazd Novak – Franc Steinman – Gašper Rak – Tom Bajcar

Ker se pri bočnih prelivih velikokrat pojavi potreba po reguliranju pretoka vode preko preliva, se v ta namen velikokrat uporabljajo t.i. zaklopne zapornice....


 

Izbira parametrov kohezijske cone za napovedovanje medpovršinske delaminacije tipa I

Mohsen Moslemi* – Mohammadreza Khoshravan

Delaminacija je vrsta napake, ki se pogosto pojavlja pri laminiranih kompozitih in jo opisujemo kot ločevanje plasti ali skupine plasti od sosednjih plasti ...


 

Modeliranje elektrohidravličnega proporcionalnega ventila s sinhronskim motorjem

Andrzej Milecki, Dominik Rybarczyk

Elektrohidravlični servopogoni se lahko krmilijo z električnimi ventili dveh vrst: servoventili ali proporcionalnimi ventili. Danes se najpogosteje...


 

Računalniška zasnova in simulacija ubiranja in stika hipoidnih zobnikov Formate, izdelanih po metodi Duplex Helical

Yu Zhang – Hongzhi Yan* – Tao Zeng

Duplex Helical je napreden in najbolj razširjen postopek čelnega rezkanja stožčastih zobnikov z ukrivljenim ozobjem in hipoidnih zobnikov, ki se odlikuje...


 

Visokofrekvenčna umeritev piezoelektričnega senzorja pomikov z uporabo elastičnih valov vzbujenih s svetlobnim tlakom

Jernej Laloš* – Tomaž Požar – Janez Možina

V prispevku je predstavljena kalibracija piezoelektričnega senzorja majhnih pomikov z ultrazvočnimi valovi, ki jih vzbudi svetlobni tlak laserskega bliska na ...


 

Linearni modeli in modeli na osnovi nevronskih mrež za kratkoročno napovedovanje odjema toplote

Primož Potočnik* – Ervin Strmčnik – Edvard Govekar

Raziskava obravnava problematiko kratkoročnega napovedovanja odjema toplote v sistemu daljinskega ogrevanja. Kakovostne napovedi odjema toplote v...


 

Vpliv vetra na varnost v cestnem predoru

Aleš Suban* – Stojan Petelin – Peter Vidmar

Predori so strateški objekti cestnega prometa, še posebej na goratih območjih, saj omogočajo hitro, varno in nemoteno prometno povezavo. Prezračevanje...


 

Multidisciplinarna optimalna zasnova hidrostatične vrtljive mize na podlagi občutljivosti z optimizacijo roja delcev

Qiang Cheng – Chengpeng Zhan – Zhifeng Liu* – Yongsheng Zhao – Peihua Gu

Vrtljive mize so ključna komponenta petosnih obdelovalnih strojev, njihova togost, natančnost in nosilnost pa je neposredno povezana s sposobnostjo obdelave ...


 

Navigacijski sistem INS/GPS na podlagi tehnologij MEMS

Vlada Sokolović* – Goran Dikić – Goran Marković – Rade Stančić – Nebojsa Lukić

Globalni trend največje možne natančnosti navigacijskih naprav po najnižji ceni odpira vse več priložnosti za praktično uporabo poceni senzorjev, kot...


 

Obrabne lastnosti in rezalna zmogljivost navarjenih ploščic za obdelavo lesa

Regita Bendikiene* – Gintaras Keturakis – Tilmute Pilkaite – Edmundas Pupelis

Cilj predstavljene študije je bil poiskati najprimernejša rezalna orodja za obdelavo hrastovega lesa, ki raste v Litvi.
Članek obravnava preizkuse dveh vrst ...


 

O dovršenem krmiljenju robotskih manipulatorjev: eksperimentalna študija psevdoindustrijske roke

Jamshed Iqbal* – Muhammad Imran Ullah – Abdul Attayyab Khan – Muhammad Irfan

Robotski manipulatorji so preoblikovali industrijske procese. Znanstvena sfera je bila priča trendu uvajanja robotov v različne industrijske naloge. Zaradi ...


 

Numerična preiskava vpliva parametrov procesa pri potisnem oblikovanju aluminijastih koles

So Young Hwang – Naksoo Kim – *Cheol-soo Lee

Potisno oblikovanje aluminijastih koles je tehnika inkrementalnega preoblikovanja, pri kateri se material podaljšuje v aksialni smeri in tanjša v radialni ...


 

Določanje vsebnosti neraztopljenega zraka v olju po metodi stiskanja

Adam Bureček* – Lumír Hružík – Martin Vašina

Pri snovanju hidravličnih sistemov se pogosto uporabljajo matematične simulacije. Koncentracija neraztopljenega zraka v olju je ena pomembnejših vhodnih...


 

Raziskava in analiza histereze potnega ventila za velike pretoke

Yaoyao Liao – Hongbing Yuan* – Zisheng Lian – Jiling Feng –Yongchang Guo

V zadnjih letih je bilo odkritih več debelih premogovnih žil, ki zahtevajo hidravlično podporje na večjih globinah. Večji cilindri hidravličnega podporja ...


 

Superplastično preoblikovanje tristopenjskega polkrogelnega profila iz aluminija 5083

Muthusamy Balasubramanian – Pasupathy Ganesh – Kalimuthu Ramanathan – Velukkudi Santhanam Senthil Kumar*

Superplastično preoblikovanje je pomembna tehnologija, primerna za izdelavo delov kompleksnih oblik v eni sami preoblikovalni operaciji in z možnimi...


 

Zasnova sistema prečnega stabilizatorja na podlagi hierarhičnega upravljanja

Balázs Varga – Balázs Németh – Péter Gáspár*

Članek podaja predlog modela in zasnove krmiljenja aktivnega prečnega stabilizatorja. Namen takšnega sistema je zagotavljanje delovanja aktivnega momenta...


 

Predlog eksperimentalno-numerične metode za popis trenja pri preoblikovanju pločevine

Tomasz Trzepieciński – Hirpa G. Lemu*

Preoblikovanje delov kompleksnih oblik, kot se pojavljajo npr. pri elementih avtomobilske karoserije, zahteva uporabo orodij z različnimi polmeri in...


 

Model za ocenjevanje kontaktne temperature zavor

Aleksandar Grkić*–Davorin Mikluc – Slavko Muždeka – Živan Arsenić – Čedomir Duboka

Glavni cilj tega dela je poiskati rešitev za ocenjevanje temperature na stiku zavor tekom celotne življenjske dobe zavornih ploščic.
Temperatura na kontaktni ...


 

Preiskava izgub zaradi upora in vrtinčenja olja pri koničnih kotalnih ležajih

Jürgen Liebrecht* – Xiaojiang Si – Bernd Sauer – Hubert Schwarze

Kotalni ležaji so pomembni strojni elementi, ki se uporabljajo v najrazličnejših tehničnih sistemih. Njihova prednost v primerjavi z drsnimi ležaji je v...


 

Izboljšanje elektroerozijske (EDM) obdelave zlitine Ti-6Al-4V z dodatkom grafitnega prahu v dielektriku

Emre Unses – Can Cogun*

Ti-6Al-4V je ena najbolj razširjenih titanovih zlitin v letalski in vesoljski industriji, spada pa v skupino materialov, ki so zahtevni za obdelavo. Zlitina...


 

Ročni optični sistem za merjenje topografije kože z uporabo Fourierjevo transformacijske profilometrije

Jernej Laloš* – Marko Mrak – Urban Pavlovčič – Matija Jezeršek

V članku je predstavljena nova ročna optična naprava, ki uporablja Fourierjevo transformacijsko profilometrijo z belo svetlobo za merjenje topografije kože. ...


 

Raziskava razvoja rezalne fronte abrazivnega vodnega curka z uporabo modela dvodimenzionalnega celičnega avtomata

Marko Jerman* – Joško Valentinčič – Andrej Lebar – Henri Orbanić

Za obdelovance izdelane z abrazivnim vodnim curkom (AVC) je značilna brazdava površina, usmerjena v nasprotni smeri rezanja. Ukrivljenost in debelina brazd...


 

Numerični izračun profila zob zobnika z valovito razdelno ploskvijo

Chao Lin* – Dong Zeng – Xianglu Zhao – Xijun Cao

Zobniške dvojice z valovito razdelno ploskvijo so nova vrsta zobniških dvojic. Sestavljene so iz neokroglega pastorka in zobnika z valovito razdelno...


 

Tridimenzionalna karakterizacija abrazijske odpornosti betonov z uporabo laserske profilometrije

Dominik Kozjek – Urban Pavlovčič – Andrej Kryžanowski – Jakob Šušteršič – Matija Jezeršek*

Ena izmed metod karakterizacije odpornosti betonov na abrazijo je metoda ASTM C1138. Pri njej z vrtinčenjem vode in jeklenih kroglic simuliramo interakcijo...


 

Numerično kuhanje za pripravo pasteriziranih mehko kuhanih jajc

Marjan Jenko

Razvoj novega termičnega procesa in naprave za pripravo pasteriziranih mehko kuhanih jajc je zahteval tudi študijo občutljivosti dinamike temperaturnega...


 

Strategija in modeli šestosnega diagonalnega odvalnega rezkanja neokroglih zobnikov s poševnim ozobjem

Youyu Liu* – Jiesheng Diao

Odvalno rezkanje je visokoučinkovit obdelovalni postopek. Pri tradicionalnem neokroglem odvalnem rezkanju je aksialni položaj orodja nespremenljiv,...


 

Konceptualna zasnova in preliminarna analiza konstrukcije satelita za lovljenje asteroidov z napihljivo košaro

Alessandro Ceruti* – Siro Pettenuzzo – Marco Tuveri

Narejenih je bilo že več študij na temo misij s človeško posadko, katerih cilj naj bi bil uloviti asteroid in ga preusmeriti v nizko zemeljsko orbito....


 

Identifikacija materialnih lastnosti pločevine v prečni smeri glede na ravnino valjanja s procesom prebijanja

Špela Bolka – Janko Slavič – Miha Boltežar*

Karakterizacija materialnih lastnosti pločevine se tipično izvaja v ravnini valjanja pločevine s pomočjo standardiziranih testov, denimo enoosnega...


 

Mehanske lastnosti dveh okolju prijaznih smol, ojačenih z lanenimi vlakni

Dario Croccolo* – Massimiliano De Agostinis – Stefano Fini – Alfredo Liverani – Nicolò Marinelli – Eugenio Nisini – Giorgio Olmi

Članek podaja primerjavo mehanskih lastnosti dveh različnih kompozitnih materialov z naravnimi vlakni. Kompozita sta izdelana iz dveh različnih okolju...


 

Postopek snovanja dvofaznega tihega verižnega prenosnika Hy-Vo

Yabing Cheng* – Yang Wang – Lei Li – Shuaibing Yin – Lichi An – Xiaopeng Wang

Dvofazni tihi verižni prenosni sistem Hy-Vo je zasnovan za zmanjšanje fluktuacij in poligonskega efekta pri pogonskih sistemih. Članek podaja postopek ...


 

Simulator sistema vodenja hrapavosti površine pri procesu struženja

Franci Čuš – Uroš Župerl*

Cilj članka je predstaviti modelno podprt sistem vodenja struženja s pripadajočim simulacijskim blokovnim diagramom. Namen na modelu temelječega sistema...


 

Algoritem na osnovi metode robnih elementov za URANS simulacije toka preko kvadratne ovire

Janez Lupše* – Leopold Škerget – Jure Ravnik

Danes so numerične metode za preračun toka tekočin v industriji v vsakodnevni uporabi. Vendar pa je večina industrijsko pomembnih tokovnih problemov...


 

Raziskava glavnega/podrejenega krmiljenja položaja/tlaka za servohidravlični sistem potujočih škarij

Wang Jun – Sun Binyu* – Huang Qingxue – Li Hongzhou – Han Heyong

Na univerzi za znanost in tehnologijo v Taiyuanu so bile razvite potujoče hidravlične škarje, ki se uporabljajo za rezanje jeklenih plošč debeline do 35 mm ...


 

Študija obročastega dvofaznega termosifona kot izotermnega vira pri merjenju temperature

Florencio Sánchez-Silva* – Ignacio Carvajal-Mariscal – Ariel E. Moreno-Cordobés – Pedro Quinto Diez – Miguel Toledo Velázquez

Opravljena je bila študija uporabnosti obročastega dvofaznega termosifona (TPT) pri merjenju temperature in glavni rezultati toplotne zmogljivosti so...


 

Vpliv debeline stene surovca na proces rotacijskega stiskanja votlih delov

Janusz Tomczak* – Tomasz Bulzak – Zbigniew Pater

Votle dele, kot so gredi spremenljivega premera in osi, je mogoče izdelovati z različnimi postopki preoblikovanja kovin, med katerimi so najbolj priljubljeni ...


 

Raziskava vpliva različnih geometrij robov orodja na obdelavo s simulacijo po metodi končnih elementov

Lei Wan – Dazhong Wang* –Yayun Gao

Namen raziskave je opredelitev vplivov različnih geometrij rezalnega roba orodja na proces odrezavanja, kamor spadajo npr. nabiranje materiala obdelovanca pod ...


 

Deterministično matematično modeliranje degradacije zmogljivosti platforme v režimih cikličnega obratovanja

Nenad Kapor – Momcilo Milinovic – Olivera Jeremic – Dalibor Petrovic

Na področju strojev za obdelavo površin trenutno ne obstaja poenoten teoretični model za povezovanje spremenljive zmogljivosti strojev v cikličnih...


 

Izbira optimalnih parametrov procesa visokohitrostnega CNC-rezkanja kompozitnih materialov z metahevrističnimi tehnikami – primerjalna študija

Vikas Pare – Geeta Agnihotri – Chimata Krishna*

Visokohitrostna CNC-obdelava kompozitnih materialov z aluminijastim matriksom je pomembna za letalsko in vesoljsko industrijo. Letalska in vesoljska...


 

Adaptivna mehko-PI-regulacija za sistem aktivnega sprednjega krmiljenja oklepnega vozila: zasnova zunanje krmilne zanke za sistem streljanja med gibanjem

Zulkiffli Abd Kadir* – Saiful Amri Mazlan – Hairi Zamzuri – Khisbullah Hudha – Noor Hafizah Amer

Oklepna vozila pri streljanju med gibanjem izgubijo svojo dinamično mobilnost. Vzrok za to je vpliv reakcijske sile pri streljanju v središču oborožitvene...


 

Raziskava uporabe sistema za regeneracijo energije z akumulatorjem v opremi za preizkušanje hidravličnih impulzov

Zaipeng Man* – Fan Ding – Chuan Ding – Shuo Liu

Preizkušanje hidravličnih komponent s hidravličnimi impulzi je ključnega pomena za zagotavljanje zanesljivosti in zmogljivosti hidravličnih sistemov....


 

Integrirani elektrohidravlični stroj z možnostjo samohlajenja za necestno mobilno mehanizacijo

Pavel Ponomarev – Tatiana Minav – Rafael Åman – Lauri Luostarinen

V zadnjih letih so se zaradi uvedbe zakonodaje o izpustih Tier 4 pojavile novosti na področju necestne mobilne mehanizacije (NRMM), ki omogočajo doseganje...


 

Statistična analiza korozivne obrabe elementov šob za vbrizgavanje goriva v sistemih skupnega voda

Karol Franciszek Abramek – Tomasz Stoeck* – Tomasz Osipowicz

Glavni namen predstavljene študije je statistično ovrednotenje korozivne obrabe elementov šob za vbrizgavanje goriva različnih tipov in različnih ...


 

Študija stabilnosti natančne deljene mrežice

Liao Yunfei – Zhou Yi* – Liu Youhai – Zuo Dong – Tan Bo

Za izboljšanje stabilnosti deljenih mrežic, ki so se uveljavile pri gradnji metrskih večslojnih dielektričnih (MLD) uklonskih mrežic kot ključna ...


 

Ocenjevanje prehodne temperaturne porazdelitve med kaljenjem s paraboličnim modelom

Diego E. Lozano* – Gabriela Martinez-Cazares – Rafael D. Mercado-Solis – Rafael Colás – George E. Totten

Gasilna sredstva z izboljšanim prenosom toplote in učinkovitostjo kaljenja so predmet stalnih raziskav na področju tehnologije toplotne obravnave. Za...


 

Modeliranje in analiza odziva sistema samodejnega hidravličnega krmiljenja debeline na stopnico

Yi Jiangang*

Debelina pločevine je eden glavnih kazalnikov kakovosti pločevine v procesu valjanja. Uveljavljena rešitev za izboljšanje natančnosti krmiljenja debeline...


 

Uporaba mehkega ekspertnega sistema za napovedovanje odpovedi navzkrižno laminiranih mehansko povezanih kompozitov

Serkan Balli* – Faruk Sen

Cilj predstavljene študije je ustvarjanje modela za napovedovanje obremenitve, pri kateri pride do odpovedi mehansko povezanih kompozitnih plošč, z mehkim ...


 

Vpliv začetnih in z obdelavo povzročenih preostalih napetosti na deformacije plošč iz aluminijeve zlitine

Xiaoming Huang – Jie Sun* – Jianfeng Li

Za določitev vzrokov in glavnih dejavnikov nastanka deformacij po obdelavi tankostenskih komponent so bile preučene deformacije letalskih komponent s pomočjo ...


 

Mehanske lastnosti litih in termoformiranih polimernih zobnih vložkov

Sebastian Baloš – Mladomir Milutinović – Michal Potran – Jelena Vuletić – Tatjana Puškar – Tomaž Pepelnjak*

V članku je predstavljena študija mehanskih lastnosti in dosežene trdnosti polimera polimetilmethakrilata (PMMA), ki se uporablja za zobne proteze. Pri ...


 

Zaznavanje površinskih napak na optičnih napravah s pomočjo mikroskopije v temnem polju

Yingjie Yin – De Xu – Zhengtao Zhang* – Mingran Bai – Feng Zhang – Xian Tao – Xingang Wang

Optične naprave so pomemben del ojačevalnika moči in končnega optičnega sestava pri laserskih sistemih za inercijsko zadrževanje plazme (ICF). Točkovne ...


 

Uporaba termomehanske analogije za določitev zaostalega napetostnega stanja arterij

Janez Urevc* – Milan Brumen – Vojko Flis – Boris Štok

Določitev breznapetostnega stanja arterij predstavlja še vedno nerazrešen problem na področju numeričnega modeliranja mehanskega odziva realnih arterij. ...


 

Konfiguriranje mini laboratorijskega in namiznega triosnega rezkalnega stroja s paralelno kinematiko

Sasa Zivanovic* – Milos Glavonjic – Dragan Milutinovic

Konfiguriranje novih obdelovalnih strojev je zahtevna naloga, ki vključuje uporabo cele vrste konceptov, metod, modelov, virtualnih prototipov in simulacij....


 

Vpliv dinamičnega lokalnega samopredgrevanja sive litine pri laserskem navarjanju

Peng Yi* – Pengyun Xu – Changfeng Fan – Chengkai Li – Yongjun Shi

Temperatura se med postopkom laserskega navarjanja nenehno povečuje in zmanjšuje, to pa povzroča velike toplotne napetosti in pride lahko do delaminacije...


 

Analiza energijske učinkovitosti preizkuševališča za zračne vzmeti

Ivan Okorn* – Marko Nagode

Namen raziskave je bil analizirati energijsko učinkovitost novega preizkuševališča za zračne vzmeti in jo primerjati z energijsko učinkovitostjo...


 

Zaznavanje razpok na prenosnikih moči s pomočjo diskretne valčne transformacije in nevronske mreže s teorijo adaptivne resonance

Zhuang Li* – Zhiyong Ma – Yibing Liu – Wei Teng – Rui Jiang

Zgodnje zaznavanje napak na prenosnikih moči je pogoj za preprečitev usodnih okvar strojev, izgub v proizvodnji in telesnih poškodb. Proces prehoda ...


 

Mehanski vzroki za okvare kolesnih motorjev

Matej Biček* – Gorazd Gotovac – Damijan Miljavec – Samo Zupan

Izzivi sodobnih električnih vozil so tehnološko osveščeni javnosti že v precejšni meri znani. Skalabilnost tehnologije je možna ob predpostavki, da je ...


 

Analiza s tokom gnane Darrieusove vodne turbine

Matjaž Fleisinger* – Matej Vesenjak – Matjaž Hriberšek

V zadnjih letih se med tehnologije za izkoriščanje vodne energije pogosteje uvrščajo tudi vodi prilagojene tehnologije za izkoriščanje energije vetra,...


 

Upravljanje lastnosti pospeševanja vozila s programiranjem funkcij za nadzor motornega navora

Ivan Dunđerski

Namen članka je izboljšanje udobja potnikov, ki med vožnjo trpijo za slabostjo (morsko boleznijo).
Glavni vzrok slabosti potnikov med vožnjo so nihanja ...


 

Hibridno načrtovanje postavitve proizvodnje na osnovi samo-organizacije

Primož Potočnik* – Tomaž Berlec – Alojz Sluga – Edvard Govekar

Namen raziskave je predstaviti novo hibridno metodo načrtovanja postavitve proizvodnje, ki združuje princip samo-organizacije in ekspertnega načrtovanja. ...


 

Merjenje stopnje izvedbe konceptov vitkosti v proizvodnji

Natasa Vujica Herzog – Stefano Tonchia

Kljub temu, da velja prepričanje, da so koncepti vitke proizvodnje splošno znani in sprejeti, ostaja na področju razumevanja in terminologije o vitkosti...


 

Načrtovanje trajektorije orodja na poti z zanko

Marek Boryga

Članek podaja nov pristop k načrtovanju gibanja orodja po poti s t. i. ostrim ovinkom. Predstavljeni algoritem samodejno usklajuje dve bistveni zahtevi: ...


 

O načelih vzdrževanja kiberfizičnih sistemov

Santiago Ruiz-Arenas – Imre Horváth – Ricardo Mejía-Gutiérrez – Eliab Z. Opiyo

Kiberfizični sistemi (KFS) se hitro širijo na različnih področjih. Lastnosti teh sistemov se v veliki meri razlikujejo od lastnosti linearnih kompleksnih...


 

Vrednotenje vpliva faze povečanja osnega pritiska pri varjenju s trenjem na lastnosti spoja ulitkov iz različnih aluminijevo-bakrovih zlitin

Zafer Barlas* – Murat Çolak

Konvencionalne tehnologije varjenja zaradi napetostnega korozijskega pokanja in toplega pokanja v splošnem niso primerne za varjenje ulitkov iz zlitin...


 

Tri-dimenzionalni merilnik stopal z lasersko rotacijsko merilno glavo

Boštjan Novak – Aleš Babnik – Janez Možina – Matija Jezeršek*

Slabo prileganje obutve k stopalu je eden glavnih razlogov za bolečine v stopalih ter bolezni in poškodbe stopal. Ustrezne 3-dimezionalne meritve stopala...


 

Linearizacija diagrama pretoka šobe za vbrizgavanje plinastega goriva pri motorju z vžigalnimi svečkami na podlagi eksperimentalnega modela

Emiliano Pipitone* – Stefano Beccari – Marco Cammalleri – Giuseppe Genchi

Eksperimenti avtorjev na področju vbrizgavanja plina pri avtomobilskih motorjih so pokazali močno nelinearnost diagramov pretoka nekaterih šob za...


 

Uporaba računalniške tomografije za analizo brusilnih lis in napak pod površino na obročih kotalnih ležajev

Andrzej Zbrowski* – Krzysztof Matecki

Članek predstavlja rezultate preskusov obročev kotalnih ležajev, pri katerih je bila med kontrolo na proizvodni liniji ugotovljena prisotnost ...


 

Mehanika in dinamika procesov rezkanja po vijačnici

Changyi Liu* – Gui Wang – Matthew S. Dargusch

Postopki rezkanja po vijačnici se uporabljajo za ustvarjanje ali širjenje izvrtin s pomočjo rezkalnega orodja, ki se podaja proti obdelovancu po poti v...


 

Preiskovanje apriornih porazdelitev parametrov v inverznem modeliranju hidravličnih modelov vodovodnih sistemov

Daniel Kozelj* – Zoran Kapelan – Gorazd Novak – Franci Steinman

Inverzno modeliranje oziroma umerjanje je recipročni proces modeliranja naravnih procesov, ki se osredotoča na ocenjevanje modelnih parametrov, katerih...


 

Raziskava vpliva utrujanja na vibracijske lastnosti točkovnih tornih zvarov z eksperimentalno modalno analizo in MKE

Nima Jafarzadeh Aghdam* – Soran Hassanifard – Mir Mohammad Ettefagh – Arvin Nanvayesavojblaghi

Točkovno torno varjenje z gnetenjem (FSSW) je vsestranski in sodoben varilski postopek, ki se uporablja v različnih proizvodnih procesih, npr. v...


 

Vodni udar in pretrganje kapljevinskega stebra inducirana z ventilom v preizkusni postaji

Uroš Karadžić* – Vladimir Bulatović – Anton Bergant

Članek obravnava vodni udar in pretrganje kapljevinskega stebra inducirana z ventilom v preizkusni postaji postavljeni v laboratoriju Univerze Črne gore,...


 

Opis in analiza adsorpcijskega shranjevalnika toplote

Uroš Stritih* – Andrej Bombač

Namen raziskave je narediti in eksperimentalno ovrednotiti poskusni model adsorpcijskega shranjevanilnika toplote, s katerim smo pokazali način shranjevanja...


 

Zasnova prototipnega sistema za lunarno okolje

Rita Ambu* – Andrea Manuello Bertetto – Costantino Falchi

Veliko zanimanje za raziskovanje Lune je v preteklih letih privedlo do več lunarnih misij. Informacije, zbrane na teh misijah, govorijo v prid priložnostim...


 

Analiza seizmične obremenitve vetrne turbine na osnovi numeričnega izračuna

Xin Jin* – Hua Liu – Wenbin Ju

Vetrne turbine so zadnjih 10 let rasle predvsem po Severni Evropi, ki ni potresno ogrožena oz. kjer so potresi šibkejši, zato seizmičnim vplivom pri...


 

Računski model za analizo upogibne trdnosti sintranih zobnikov

Srečko Glodež* – Marko Šori – Tomaž Verlak

V času, ko je potrebno zagotavljati kakovostne izdelke z nizko ceno in čim manj odpada, je tehnologija avtomatskega stiskanja kovinskih prahov v končno ali...


 

Optimizacija vmesnih spremenljivk pri mikroelektroerozijski obdelavi nerjavnega jekla 316L s pomočjo genetskega algoritma in metodologije odzivne površine

Periyakgounder Suresh* – Rajamanickam Venkatesan – Tamilperruvalathan Sekar – Natarajan Elango – Varatharajan Sathiyamoorthy

Cilj predstavljene raziskave je določitev optimalnih vrednosti glavnih vmesnih spremenljivk pri mikroelektroerozijski obdelavi nerjavnega jekla 316L. EDM je ...


 

Snovanje in raziskava vodnega nizkotlačnega pilotnega elektromagnetnega ventila za velike pretoke

Liu Lei – Zhang Desheng – Zhao Jiyun*

Sklopke s krmilnimi ventili so razširjene pri težkih premogovniških skreperjih (transporterjih), tračnih transporterjih, črpalkah, sesalnih ventilatorjih...


 

Optimizacija struženja zlitine Ti6Al4V s podporo visokotlačne hladilne tekočine

Oğuz Çolak*

Zlitina Ti6Al4V je razširjena predvsem v letalski in vesoljski industriji ter pri izdelavi medicinskih izdelkov, zaradi svojih lastnosti pa spada med...


 

Stabilnost vijuganja osebnih vozil z lahkimi tovornimi priklopniki

Gašper Šušteršič – Ivan Prebil – Miha Ambrož*

V strokovnih krogih je bil identificiran problem ‘vijuganja’ (ang. ‘snaking’) lahkih tovornih priklopnikov, ki jih vlečejo osebni ...


 

Visokociklične utrujenostne lastnosti avstenitnega jekla in čistega bakra pri enoosnih, proporcionalnih in neproporcionalnih obremenitvah

Łukasz Pejkowski* – Dariusz Skibicki – Janusz Sempruch

Članek analizira vpliv razmerja med strižnimi in normalnimi napetostmi λ v pogojih večosnih utrujenostnih obremenitev na utrujenostno trajnostno dobo, ...


 

Kriterij izbire položajnega parametra zobniškega mehanizma z ubirnico v obliki vijačnice na osnovi stopnje drsenja

Jiang Ding – Yangzhi Chen* – Yueling Lv – Changhui Song

Inovativni zobniški prenosni mehanizem s prostorsko ubirnico (SCMW) uporablja namesto klasičnih prostorskih krivulj konjugirane prostorske krivulje. ...


 

Numerična analiza procesa gašenja za aluminijaste odlitke poljubnih oblik

Rok Kopun* – Leopold Škerget – Matjaž Hriberšek – Dongsheng Zhang – Wilfried Edelbauer

Optimizacija prenosa toplote v avtomobilistični industriji je eden izmed ključnih dejavnikov, ki pripomore k zmanjšanju porabe goriva in znižanju emisij...


 

Dinamična simulacija motornega pogonskega sistema z variabilno hitrostjo, krmilnimi ventili in servonapravo

Ming Xu*– Jing Ni – Guojin Chen

Elektrohidravlični pogoni z variabilno hitrostjo (elektromotor s krmiljenjem hitrosti v kombinaciji s konstantno hidravlično črpalko) so obetavni, saj...


 

Napredna tehnika krmiljenja za odpravo preostalih vibracij pri manipulatorju s fleksibilnim zgibom

Caglar Conker* – Ali Kilic – Selcuk Mistikoglu – Sadettin Kapucu – Hakan Yavuz

Krmiljenje gibanj je ena glavnih raziskovalnih tem na področju robotike in avtomatizacije. Visoka hitrost in natančno krmiljenje gibanj sta nujna za...


 

Raziskava korekcij porazdelitve podatkov S-N pri analizi utrujanja zvarov na osnovi enakovredne napetosti v konstrukciji po metodi Battelle s teorijo grobih množic

Yibo Sun – Xinhua Yang*

Odpoved zvarov je ključni problem na področju stabilnosti in varnosti varjenih konstrukcij. Trenutno se pri analizi in napovedovanju utrujanja zvarov...


 

Merilna metoda za identifikacijo vrste plina v potopnih termičnih merilnikih masnega toka

Klemen Rupnik* – Jože Kutin – Ivan Bajsić

V raziskavi je obravnavan razvoj merilne metode za identifikacijo vrste plina v potopnih termičnih merilnikih masnega toka. Merilno načelo termičnih...


 

Primerjava strižnih sil in globine penetracije pri navpičnih in poševnih filamentih zobne ščetke

Frank Goldschmidtboeing* – Alexander Doll – Ulrich Stoerkel – Sebastian Neiss – Peter Woiase

Namen raziskave je preučitev in analiza učinka kombiniranja trenutnih prednosti električnih zobnih ščetk s 3D-gibanjem (pulzno gibanje, združeno z ...


 

Vrednotenje shranjene energije v natezno trajno deformiranih bakrenih vzorcih komercialne čistote na osnovi dislokacijskih modelov deformacijskega utrjevanja in merjenja trdote

Matjaž Čebron* – Franc Kosel

Od fizikalno osnovanih reoloških modelov v osnovi pričakujemo boljši opis mehanskega odziva materiala kot pri fenomenološko tvorjenih zvezah v širšem...


 

Dinamično modeliranje in simulacija fleksibilnega rotacijskega robotskega manipulatorja z enim segmentom, ki deluje v režimu hitrih zaustavitev

Mihai Dupac* – Siamak Noroozi

Modeliranje in simulacija manipulatorjev z enim segmentom sta v zadnjih letih deležna velike pozornosti, cilj pa je izboljšanje produktivnosti in...


 

Vizualizacijska metoda za izračun hitrostnih polj toka na osnovi advekcijsko-difuzijske enačbe

Benjamin Bizjan* – Alen Orbanić – Brane Širok – Tom Bajcar – Lovrenc Novak – Boštjan Kovač

V današnjem času obstajajo številne vizualizacijske metode, ki omogočajo izračun hitrostnih polj opazovanega toka tekočine, pri tem pa je njihova glavna...


 

Modeliranje toplotne oksidacije premogovniškega metana v nekataličnem reaktorju z izmenjavanjem smeri toka

Xiaoni Qi – Yongqi Liu* – Hongqin Xu – Zeyan Liu – Ruixiang Liu

Metan iz premogovnikov ni le toplogredni plin, neizkoriščen je tudi izgubljen vir energije. Zaradi zelo nizkih koncentracij CH4 se kot najobetavnejša...


 

Ocena modula elastičnosti gumi podobnih materialov vezanih na toge površine z ozirom na Poissonovo število

David Koblar* – Jan Škofic – Miha Boltežar

Gumeni materiali se pogosto uporabljajo za zmanjševanje prenosa vibracij in posledično tudi zmanjševanje hrupa. Pri vgradnji v aplikacije pa so gume ali...


 

Analiza in terminiranje za optimizacijo časa proizvodnega cikla

Jelena R. Jovanovic* – Dragan D. Milanovic – Radisav D. Djukic

Članek podaja rezultate raziskave časovne dimenzije časa proizvodnega cikla sestavnih delov kompleksnih izdelkov. Rezultati predstavljajo del zahtevne ...


 

Snovanje in optimizacija ohišja PSD s hibridno strategijo MIGANLPQL na osnovi modela surogata

Feng Li – Yumo Qin – Zhao Pang – Lei Tian – Xiaohua Zeng*

Članek podaja novo shemo za konstruiranje razdelilnih gonil PSD (Power-Split Device) pri HEV (hibridna vozila) z izboljšano obliko stožčastih planetnih ...


 

Vpliv strategije zlaganja slojev in vrste sprožilca na odpornost pri trku laminatov z ogljikovimi vlakni, utrjenimi v avtoklavu

Enrico Troiani* – Lorenzo Donati – Gianluca Molinari – Raffaella Di Sante

Namen snovanja za odpornost pri trku je preučevanje sposobnosti konstrukcij, da absorbirajo energijo: nadzorovan in postopen kolaps delov vozila zagotavlja ...


 

Trendi uporabe in ovire za uvajanje metod inovacijskega menedžmenta pri razvoju novega izdelka

Marjan Leber – Majda Bastič – Borut Buchmeister*

V članku so prikazani rezultati ankete o uporabi metod inovacijskega menedžmenta (MIM) s potencialom za izboljšanje učinkovitosti razvoja novih izdelkov ...


 

Oblikovanje strukture hiperevtektičnih zlitin Al-Si pri laserski površinski obdelavi

Sergey Nikolaevich Grigoriev – Tatyana Vasilievna Tarasova* – Galina Olegovna Gvozdeva – Steffen Nowotny

Avtorji v članku preučujejo možnosti enoslednega laserskega mikronavarjanja kompozitov s kovinskim matriksom na osnovi aluminijevih zlitin.
Lasersko ...


 

Optimizacija energijskega izkoristka batnega motorja na stisnjen zrak

Qihui Yu – Maolin Cai – Yan Shi* – Zichuan Fan

Kurjenje fosilnih goriv je eden glavnih vzrokov resnih okoljskih problemov, kot so učinek tople grede, tanjšanje ozonske plasti in smog. V članku je...


 

Ocena statistične značilnosti vpliva makro poroznosti na padec zdržljivosti

Ana Bižal* – Jernej Klemenc – Matija Fajdiga

V strojni industriji je težnja po zmanjševanju teže konstrukcij odprla pot uporabi ulitkov iz aluminijevih zlitin kot alternativo jeklu. Medtem ko so dobre...


 

Analiza vpliva onesnaževal na biorazgradljivost in staranje biorazgradljivih hidravličnih tekočin

Yesid Asaff – Victor J. De Negri* – Heinrich Theissen – Hubertus Murrenhoff

Članek preučuje vpliv onesnaževal, kot so voda, mineralna olja, delci bakra in kisik, na biorazgradljivost in staranje biorazgradljivih tekočin v...


 

Enostavna metoda za vrednotenje trajnostnih zasnov energijsko učinkovitih družinskih stavb

Miha Praznik* – Vincenc Butala – Martina Zbašnik-Senegačnik

Stavbe imajo negativne vplive na okolje v celotnem življenjskem ciklusu, torej od faze pridobivanja surovin ter proizvodnje gradiv in polizdelkov, do...


 

Vodenje eksoskeleta za spodnje okončine v drsnem režimu z uporabo nevronske mreže RBF

Shengli Song* – Xinglong Zhang – Zhitao Tan

Glavni cilj projekta je razvoj novega eksoskeleta za izboljšanje človekovega gibanja v spodnjem delu telesa, ki je opremljen s hidromotorjem in vzmetjo v...


 

Modalni modeli sestavljenih struktur temelječi na modalnih modelih dinamsko nevezanih podstruktur

Peter Avitabile* – Christopher Nonis – Sergio E. Obando

V strukturni dinamiki so modeli sestavljenih struktur pogosto razviti na podlagi modelov posameznih komponent; pri čemer so modeli komponent lahko razviti na...


 

Merjenje zmanjševanja valovanja v zakopani plastični cev

Fabrício César Lobato de Almeida* – Michael John Brennan – Phillip Frederick Joseph – Simon Dray – Stuart Whitfield - Amarildo Tabone Paschoalini

Puščanje cevi je pogost problem, ki lahko zahteva velike investicije; predvsem je to težava takrat, kadar je težko določiti mesto puščanja. Pri...


 

PGD-VTKZ: metoda za reševanje kompleksnih akustičnih sistemov v srednjem frekvenčnem območju z modelom nižjega reda

Andrea Barbarulo* – Hervé Riou – Louis Kovalevsky – Pierre Ladeveze

Prispevek predstavi razvoj napredne metode za izračun akustičnega odziva kompleksnih struktur v srednjem frekvenčnem področju. Problem se navezuje na ...


 

Analiza fenomena stohastične resonance pri nabiralcih energije

Kimihiko Nakano* – Matthew P. Cartmell – Honggang Hu – Rencheng Zheng

V delu je predstavljen fenomen stohastične resonance v povezavi z elektro-mehanskimi nabiralci energije. Stohastična resonanca se pojavi tedaj, ko apliciramo ...


 

Pregled in nadgradnja modela kompresijskega pretoka pri analizi plinskih satnih tesnil na podlagi visokotlačnega eksperimenta

Diego Saba* – Paola Forte – Giuseppe Vannini

Pri zasnovi plinskih tesnil za centrifugalne kompresorje in aksialne turbine je potrebno upoštevati tako tesnilno sposobnost tesnil kot tudi vpliv tesnil na...


 

Identifikacija parametrov večnadstropne palične konstrukcije na podlagi negotovih dinamskih podatkov

Snehashish Chakraverty* – Diptiranjan Behera

Pri strukturni dinamiki je identifikacija parametrov lahko izredno zahtevna. Masni, togostni in dušilni parametri so pogosto potrebni, npr. za validiranje...


 

Vibracijsko utrujanje in strukturna dinamika pri harmonskih in naključnih obremenitvah

Martin Česnik – Janko Slavič*

Pričujoča študija eksperimentalno in teoretično raziskuje fenomen vibracijskega utrujanja pri harmonskih in naključnih obremenitvah na primeru...


 

Koeficienti odboja in prenosa pri pravokotnih zarezah v ceveh

Darryl K. Stoyko* – Neil Popplewell – Arvind H. Shah

Uporaba posamezne, nerazpršene lastne oblike ultrazvočnega vala predstavlja pomemben pristop pri spremljanju razvoja poškodb v strukturi. Bistveno prednost ...


 

Formulacije končnih elementov na primeru modeliranja zunanjega ušesa

Gaia Volandri* – Costantino Carmignani – Francesca Di Puccio – Paola Forte

Delo, predstaljeno v članku, je del obširnejših raziskovalnih aktivnosti na razvoju virtualnega ušesa. Obravnavana raziskava se osredotoča na modeliranje ...


 

Globoko brušenje: pregled kinematike, parametrov in vplivov na procesno učinkovitost

Sergey N. Grigoriev – Victor K. Starkov* – Nikolay A. Gorin – Peter Krajnik – Janez Kopac

Globoko brušenje predstavlja postopek obdelave, ki omogoča velike specifične odvzeme materiala (produktivnost) zaradi velike globine rezanja. Uporablja se...


 

Emisijsko vrednotenje različnih vrst utekočinjenega lesa

Tine Seljak* – Matjaž Kunaver – Tomaž Katrašnik

V želji po nadomeščanju fosilnih goriv je v zadnjem času vedno več pozornosti usmerjene v biogoriva in goriva, proizvedena iz različnih vrst odpadkov....


 

Primerjava električnih in hidravličnih sistemov za shranjevanje energije pri regalnih viličarjih

Tatiana Minav* – Henri Hänninen – Antti Sinkkonen – Lasse Laurila – Juha Pyrhönen

Cilj predstavljenega dela je analiza možnosti za regeneracijo energije pri elektrohidravličnih viličarjih. Namen študije je primerjava energijskega ...


 

Uporaba dinamičnih testov s konstantno amplitudo za napovedovanje dobe trajanja pri različnih kontrolnih parametrih

Tomaž Bešter* – Matija Fajdiga – Marko Nagode

Proizvajalci zračnih vzmeti uporabljajo dinamične preizkuse za določanje kakovosti zračnih vzmeti. Na teh testih morajo vzmeti prestati zahtevano število ...


 

Določitev trajektorije rasti utrujenostne razpoke in preostale dobe uporabnosti v mešanih načinih

Marija Blažić* – Stevan Maksimović – Zlatko Petrović – Ivana Vasović – Dragana Turnić

Snovanje letalskih konstrukcij po pristopu dopuščanja poškodb pogosto zahteva napovedovanje rasti utrujenostnih razpok v mešanih načinih. Pot napredovanja ...


 

Eksperimentalna karakterizacija drdranja pri tračnem žaganju kovin

Tilen Thaler* – Primož Potočnik – Janez Kopač – Edvard Govekar

Pri visoko hitrostnem odrezovanju kovin s tračno žago se med procesom odrezovanja zaradi nestabilnosti procesa pogosto pojavijo visoko-amplitudna nihanja...


 

Parametrična analiza natančnosti korakanja koračnega motorja s krempljastimi poli in trajnim magnetom

Jan Škofic – David Koblar – Miha Boltežar

Pri koračnih motorjih s krempljastimi poli in trajnim magnetom, katerih glavna lastnost je natančno kotno pozicioniranje rotorja, v procesu razvoja hitro...


 

Izboljšana integracija obnovljivih virov energije z vključitvijo aktivnih ponudnikov

Marko Corn* – Gregor Černe – Igor Papič – Maja Atanasijević-Kunc

V tem članku je predstavljen sistem, ki vključuje vse tipične uporabnike elektroenergetskega sistema na osnovi tržnih pravil. Obstoječe rešitve v ...


 

Eksperimentalna analiza fluktuacije kavitacijskih struktur in tlaka v kavitacijskem kanalu

Ignacijo Biluš – Gorazd Bombek – Marko Hočevar – Branko Širok – Tine Cenčič – Martin Petkovšek

Prispevek obravnava kavitacijo, ki se širi v obliki von Karmanovega vrtinca v tokovni brazdi za valjasto oviro. Kavitacija se pojavi zaradi lokalnega padca...


 

Analiza vsiljenih vibracij šesteronožne mize rezkalnega stroja pod vplivom rezalnih sil

Siamak Pedrammehr – Mehran Mahboubkhah – Mohammad Reza Chalak Qazani – Arash Rahmani – Sajjad Pakzad

Šesteronožni mehanizmi s paralelno kinematiko od prihoda v 60. letih prejšnjega stoletja postajajo vse bolj razširjeni. Med drugim se uporabljajo v...


 

Metoda optodinamske karakterizacije ablacije z erbijevim laserjem na osnovi piezoelektrične detekcije

Georgije Bosiger – Tadej Perhavec – Janez Diaci

Laser Er:YAG z valovno dolžino 2,94 μm je uveljavljeno orodje v medicini in kirurgiji. Njegova infrardeča svetloba se močno absorbira v vodi in ...


 

Podrobna analiza resonančne frekvence in občutljivosti upogibnih načinov ročice mikroskopa na atomsko silo s tipalom za stranske stene s pomočjo nelokalne teorije elastičnosti

Mohammad Abbasi – Ardeshir Karami Mohammadi

Mikroskopi na atomsko silo (AFM) imajo sestavljena tipala na ročico (ACP), katerih debelina je velikostnega reda nekaj mikronov ali manj kot mikron, zato je...


 

Metoda z uglašenim sinusom za obratovalno modalno analizo majhnih in lahkih struktur

Domen Rovšček – Janko Slavič – Miha Boltežar

Kljub temu, da obstaja že mnogo eksperimentalnih metod za določanje modalnih parametrov (lastnih frekvenc, lastnih oblik in dušenja), se pri izvajanju teh...


 

Napovedovanje porazdelitve debeline sten pri enostavnih orodjih za termoformiranje

Ertugrul Selcuk Erdogan – Olcay Eksi

Analiza po metodi geometrijskih elementov (GEA) je pristop, ki se še ni uveljavil pri napovedovanju debeline sten delov, ki nastanejo s termoformiranjem....


 

Dinamična obremenitev valovanja morja na dvižno kobilico jadrnice

Pino Koc

Kobilica na sodobnih jadrnicah je oblikovana v obliki navpično stoječega krila simetričnega prereza, ki sega globoko pod trup jadrnice. Običajno je na...


 

Modeliranje hidravličnih batnih ventilov s posebnimi oblikami krmilnih robov

Marko Šimic – Mihael Debevec – Niko Herakovič

Glavni namen prispevka je predstaviti novo metodo simulacije hidravličnih drsniških batnih ventilov in posredno celotnih hidravličnih sistemov. Zamisel se ...


 

Modeliranje procesa preoblikovanja pločevine z upoštevanjem plastične anizotropije in evolucije modula elastičnosti

Bojan Starman – Marko Vrh – Mirko Halilovič – Boris Štok

Članek obravnava konstitutivno in numerično modeliranje procesa preoblikovanja nerjavne pločevine s poudarkom na napovedi elastične povračljivosti. Znano...


 

Matematični model stožčastih zobnikov z ukrivljenim ozobjem

Jixin Wang – Long Kong – Bangcai Liu – Xinpeng Hu – Xiangjun Yu – Weikang Kong

Članek podaja smernice za tehnološki razvoj stožčastih zobnikov z ukrivljenim ozobjem, zlasti novih tipov zobnikov. Stožčasti zobniki z ukrivljenim ...


 

Adaptivno lasersko bliskovno varjenje električnih lamel

David Vegelj – Boštjan Zajec – Peter Gregorčič – Janez Možina

Hibridna in električna vozila se vse bolj uveljavljajo na svetovnem trgu vozil. S tem se povečuje tudi potreba po učinkovitih elektromotorjih. Za njihovo...


 

Nadzorovani vizualni sistem za razpoznavanje migrirajočega eritema, zgodnje kožne spremembe klopne borelioze

Erik Čuk – Matjaž Gams – Matej Možek – Franc Strle – Vera Maraspin Čarman – Jurij F. Tasič

Klopna borelioza je nalezljiva bolezen, ki se na človeka prenaša preko klopnega vboda. Razširjena je na severni polobli, natančneje v Severni Ameriki, ...


 

Izboljšanje napovedi izkoristka Kaplanove turbine z naprednimi turbulentnimi modeli

Dragica Jošt – Aljaž Škerlavaj – Andrej Lipej

Numerična analiza toka je v minulih dvajsetih letih pomembno prispevala k razumevanju pojavov v aksialnih vodnih turbinah in k izboljšanju njihovih ...


 

Analiza utrujenostne trajnostne dobe K-zvarov pri žerjavih s pomočjo nelinearne teorije kumulativnih poškodb

Fuhai Cai – Xin Wang – Jiquan Liu – Fuling Zhao

Na paličnih ročicah žerjavov je veliko zvarov. Analiza utrujenostne trajnostne dobe palične ročice je težavna naloga predvsem zaradi zahtevnih ...


 

Drobna morfologija silicijeve elektropločevine po laserskem površinskem legiranju s prahom Sb

Darja Steiner Petrovič – Roman Šturm

Neorientirane elektropločevine so mehkomagnetni materiali, ki jih izdelujemo iz silicijevih jekel. Silicijeva jekla so strateškega pomena v evropskem in ...


 

Zaznavanje jamičenja na prenosniku vetrne turbine z empirično dekompozicijo oblik

Wei Teng – Feng Wang – Kaili Zhang – Yibing Liu – Xian Ding

V mnogih vetrnih poljih po svetu se dogaja, da prenosnik odpove le nekaj tisoč ur po zagonu vetrne turbine, doba uporabnosti pa je mnogo krajša od načrtovane ...


 

Ocenjevanje integritete površin iz časovnih zakasnitev napetostnih signalov magnetnega Barkhausnovega šuma

Pavel Žerovnik – Dušan Fefer – Janez Grum

V članku je predstavljena metoda vrednotenja napetostnih signalov magnetnega Barkhausnovega šuma, ki temelji na časovnih zakasnitvah napetostnih signalov ...


 

Korozijska analiza aluminijeve zlitine AA 7075, varjene z gnetenjem

Govindaraj Elatharasan – Velukkudi Santhanam Senthil Kumar

Prispevek pri tem raziskovalnem delu je bila preučitev vpliva procesnih parametrov na korozijsko obstojnost aluminijeve zlitine AA7075, varjene z gnetenjem....


 

Optimiranje velikosti serij izdelkov

Tomaž Berlec – Janez Kušar – Janez Žerovnik – Marko Starbek

Pri vstopu na svetovni trg se podjetja srečujejo z več težavami, med katerimi ima pomembno mesto tudi določanje optimalne velikosti serij izdelkov. V osnovi ...


 

Optimizacija topologije v kontinuumu ob upoštevanju omejitve globalnega pomika

Jijun Yi – Tao Zeng – Jianhua Rong

Cilj topološke optimizacije konstrukcij v kontinuumu je iskanje najboljše porazdelitve razpoložljivega materiala po vnaprej opredeljeni konstrukcijski domeni ...


 

Študija tornih lastnosti pločevine iz aluminijeve zlitine AA5251 s simulatorjem zavorne letve in numeričnimi metodami

Tomasz Trzepieciński – Hirpa G. Lemu

Članek podaja rezultate raziskave vpliva površinske hrapavosti pločevine, pogojev mazanja in orientacije preskušanca na vrednost koeficienta trenja v ...


 

Optimizacija oblike osnosimetričnih gumijastih blažilnikov

Tamás Mankovits – Tamás Szabó – Imre Kocsis – István Páczelt

Gumijasti blažilniki, vgrajeni v sisteme zračnega vzmetenja avtobusov, opravljajo vrsto pomembnih nalog, konstruiranje gumijastih blažilnikov pa je zato ...


 

Primerjava adsorpcije alkohola in maščobne kisline na hidrogenirani DLC prevleki s pomočjo AFM analize in triboloških testov

Rok Simič – Mitjan Kalin

V kontaktih mehanskih sistemov prihaja do trenja in obrabe, kar povzroča energijske izgube, znižuje funkcionalnost sistemov in povečuje stroške vzdrževanja ...


 

Nova metoda za diagnostiko napak strojev na osnovi optimalnega večskalnega morfološkega filtra

Wei Tan – Xiaoan Chen – Shaojiang Dong

Kotalni ležaji so zelo razširjen element rotacijskih strojev. Nenadna odpoved ležajev lahko povzroči nenačrtovane zastoje in izgubo, iz česar izhaja velik ...


 

Sistematični razvoj stroja za nanašanje ibitola

Janez Benedičič – Roman Žavbi – Jožef Duhovnik

Avtomatizacija procesov v življenjskih in delovnih okoljih postaja stalnica razvoja procesov. Eden izmed bistvenih ciljev avtomatizacije je povečanje ...


 

Kombinirani postopek diamantnega površinskega brušenja in elektroerozijske obdelave v dielektriku z dodanim prahom: modeliranje, primerjalna analiza in večizhodna optimizacija z analizo po metodi uteženih glavnih komponent

Manoj Modi - Gopal Agarwal

Kombinirani postopek diamantnega površinskega brušenja in elektroerozijske obdelave v dielektriku z dodanim prahom (PMEDDSG) je učinkovit postopek za...


 

Vpliv različnih tehnik hlajenja in mazanja na obdelovalnost materiala pri odrezavanju

Branislav Sredanovic – Gordana Globocki-Lakic – Djordje Cica – Davorin Kramar

V prispevku je predstavljen nov pristop k definiciji univerzalne obdelovalnosti. Pojem obdelovalnost materiala v splošnem razumemo kot sposobnost materiala, ki...


 

Eksperimentalna in numerična preiskava kompozitne cilindrične lupine z ojačitvenimi rebri pod transverzalno obremenitvijo

Jafar Arashmehr – Gholam Hossein Rahimi – Seyed Fazel Rasouli

Glavni namen tega članka je eksperimentalna in numerična preiskava ojačene kompozitne cilindrične lupine z robnim pogojem nevpetega konca pod transverzalno ...


 

Raziskava sklopitve levitacije na stojno valovanje in elektromagnetne levitacije

XiaoYang Jiao – GuoJun Liu – JianFang Liu – Xinbo Li – XiaoLun Liu – Song Lu

Kovinskih materialov po brezkontaktnem segrevanju z magnetno levitacijo ni mogoče ohladiti brez stika z drugimi materiali. Kot rešitev tega problema je ...


 

Vpliv predelave na estetske, morfološke in mehanske lastnosti brizgancev iz strukturne pene polistirena z visoko odpornostjo proti udarcem

Fantina Rosa Esteves ‒ Tiago Alexandre Carvalho ‒ António Sérgio Pouzada ‒ Carla Isabel Martins

Poceni proizvodnja manjših količin velikih plastičnih izdelkov zahteva uporabo alternativnih materialov in orodij. Strukturne pene (SF) so rešitev pri...


 

Vrednotenje zgoščevanja in geometrije aluminijastih delov, izdelanih po postopku posrednega laserskega sintranja kompozitnega prahu aluminija in polistirena

Jan Deckers – Jean-Pierre Kruth – Ludwig Cardon – Khuram Shahzad – Jef Vleugels

Cilj tega članka je ovrednotenje novega postopka na področju metalurgije prahov za izdelavo aluminijastih delov s posrednim selektivnim laserskim sintranjem ...


 

Predelava nanokompozitov PP z brizgalnim kompaunderjem

Markus Gottfried Battisti – Walter Friesenbichler

Cilj študije je primerjava različnih tehnologij kompaundiranja ter določitev njihovega vpliva na modul elastičnosti. Ovrednoteni so bili konvencionalni ...


 

Metode za izboljšanje upogibnih lastnosti 3D-natisnjenih ogrodij iz PCL za tkivni inženiring srčnih zaklopk

Kim Ragaert – Filip De Somer – Stieven Van de Velde – Joris Degrieck – Ludwig Cardon

Poli-e-kaprolakton (PCL) je znan polimer za 3D-tiskanje ogrodij, ki se uporabljajo pri tkivnem inženiringu. Cilj raziskave je izdelava fleksibilnejših ogrodij ...


 

Nadzor brizganja termoplastov: uporaba tlačnih pretvornikov za ocenjevanje poteka strjevanja in krčenja brizgancev

Vito Speranza – Umberto Vietri – Roberto Pantani

Pojav krčenja, ki je popisan z odstotno razliko v merah brizganega izdelka in gnezda, v katerem se polimer strdi, je izjemno pomemben za vse tiste, ki se ...


 

Vpliv hitrih sprememb temperature v orodju na videz brizganih izdelkov

Giovanni Lucchetta ‒ Marco Fiorotto

V članku je predstavljena inovativna tehnologija za ogrevanje in hlajenje orodij za brizganje plastike. Tehnologija je bila uporabljena za analizo vpliva ...


 

Prva študija izdelave povezav po postopku AerosolJet® na substratih, izdelanih z ekstruzijskim 3D-nalaganjem

Frederik Vogeler – Wesley Verheecke – André Voet – Hans Valkenaers

Eden od novejših izzivov pri uporabi dodajalnih izdelovalnih tehnologij je proizvodnja večfunkcijskih izdelkov z električnimi in termičnimi funkcijami po ...


 

Nanokompoziti polipropilena/gline, izdelani po postopku brizganja s strižno nadzorovanim usmerjanjem: deformacijske in lomne lastnosti

Alejandra Costantino – Valeria Pettarin – Julio Viana – Antonio Pontes – Antonio Pouzada – Patricia Frontini

Nanokompoziti gline in polimerov so alternativa za konvencionalne mikrokompozite, saj omogočajo izboljšane mehanske, toplotne in obdelovalne lastnosti,...


 

Skrajšanje računskega časa simulacij po metodi SPH z uporabo povezanega 2D/3D-modela

Elvira Džebo – Dušan Žagar – Matjaž Četina – Gregor Petkovšek

Metoda hidrodinamike zglajenih delcev (ang. Smoothed particle hydrodynamics, SPH) je brezmrežna Lagrangeova metoda, ki se uporablja za simulacije toka s prosto ...


 

Karakteristike delovanja in proizvodnje vodika v elektrolizerju za elektrolizo alkalne vodne raztopine

Mitja Mori – Tilen Mržljak – Boštjan Drobnič – Mihael Sekavčnik

Vodikove tehnologije kažejo vse značilnosti, da bi lahko v prihodnosti postale pomemben dejavnik na področju oskrbe z energijo, saj je vodik energijski...


 

Bočna vodljivost zaprtozančnega sistema voznika in vozila s sistemom 4WS s krmiljenjem hitrosti vrtenja okrog navpične osi

Hongming Lv – Shaona Liu

Z vse hitrejšim razvojem globalnega transporta je vsako leto tudi več prometnih nesreč in prav zato so mnoge države okrepile razvoj sistemov aktivne...


 

Sistem za sprotno analizo olja in delcev v olju

José Salgueiro – Gabrijel Peršin – Jože Vižintin – Matic Ivanovič – Boštjan Dolenc

Mazalno sredstvo je ključni nosilni strojni element vsakega mehanskega sistema. Za zanesljivo in trajno delovanje mehanskega sistema, je potrebno mazalno...


 

Parametrična optimizacija odgonske gredi portalne preme z analizo po metodi končnih elementov

Jong Boon Ooi – Xin Wang – Ying Pio Lim – ChingSeong Tan – Jee-Hou Ho – Kok-Cheong Wong

Namen članke je priprava zasnove odgonske gredi portalne preme z izboljšano vzvojno trdnostjo ter optimizacija parametrov odgonske gredi portalne preme.
...


 

Eksperimentalna raziskava aktivnega vzmetenja cestnih vozil

Prabu Krishnasamy – Jancirani Jayaraj – Dennie John

Glavni cilj študije je zasnova in razvoj hibridnega vzmetenja ter analiza njegove primernosti za uporabo v potniških vozilih pri cestnih razmerah, ki...


 

Vpliv trdote na obdelavo z abrazivnim tokom

Kursad Gov – Omer Eyercioglu – Mehmed Veysel Cakir

Članek obravnava vpliv trdote obdelovanca na postopek obdelave z abrazivnim tokom.
Obdelava z abrazivnim tokom (AFM) je postopek odvzemanja ...


 

Eksperimentalna in numerična preiskava utrujenostnega zloma nosilne konstrukcije čeljustnega drobilnika

Eugeniusz Rusiński – Przemysław Moczko – Damian Pietrusiak – Grzegorz Przybyłek

Pri obratovanju drobilne postaje v površinskem kamnolomu so se pojavile velike težave z vzdržljivostjo nosilnega ogrodja. Prvi simptomi so se pojavili že po...


 

Časovno razporejanje za obnovo delovanja intermodalnega sistema z enim terminalom in prihodi po Poissonovi porazdelitvi

Nikola Marković – Paul Schonfeld

Članek obravnava obnovo delovanja intermodalnega transportnega sistema po večji prekinitvi in predstavlja model za optimizacijo časovnega razporejanja vozil...


 

Modeliranje večtirnih strategij blažitve posledic motenj v pomorskih verigah oskrbe s pšenico

Saut Gurning – Stephen Cahoon – Branislav Dragovic – Hong-Oanh Nguyen

Z globalizacijo verig oskrbe s pšenico (WSC) je povečano tveganje motenj v pomorskem delu verig postalo glavni omejitveni dejavnik za učinkovit transport ...


 

Modeliranje časovnih vrst terminskih pogodb na prevozne stroške z uporabo umetnih nevronskih mrež

Dimitrios Lyridis – Panayotis Zacharioudakis – Stylianos Iordanis – Sophia Daleziou

Trg izvedenih finančnih instrumentov na področju ladijskega prevoza se je v zadnjih 30 letih močno razširil. Izvedeni finančni instrumenti so pogodbe, ki...


 

Analiza uspešnosti južnomediteranskega pristanišča s simulacijo diskretnih dogodkov

Francesco Longo, Aida Huerta, Letizia Nicoletti

Modeliranje in simulacije (M & S) so dokazano nepogrešljivo orodje za snovanje, upravljanje in nadzor kompleksnih sistemov. Cilj predlagane raziskovalne ...


 

Modeliranje in ocena učinkovitosti prometa v potniškem pristanišču Kotor

Davorin Kofjač – Maja Škurić – Branislav Dragović – Andrej Škraba

Prispevek obravnava modeliranje in simulacijo prometa v potniškem pristanišču Kotor z namenom oceniti in optimirati operativno politiko. Poleti se v ...


 

Identifikacija kritičnih dejavnikov produktivnosti kontejnerskih terminalov z analizo občutljivosti

Bo Lu – Nam Kyu Park

Veliki kontejnerski terminali imajo velik vpliv na globalni kontejnerski promet. Njihovi upravitelji skušajo opredeliti različne dejavnike produktivnosti in ...


 

Trajnostnost pristanišč: analiza življenjskega cikla opreme za prekladanje tovora z ničelnimi emisijami

Andrija Vujičić – Nenad Zrnić – Boris Jerman

Pristanišča in kontejnerski transport so hrbtenica mednarodnih dobavnih verig in imajo v globalnem gospodarstvu pomembno vlogo. Ekonomska sila pristanišč in...


 

Vrtanje v sklepni del kosti s čistim vodnim curkom: študija izvedljivosti in vitro

Steven den Dunnen – Gert Kraaij – Christian Biskup – Gino M.M.J. Kerkhoffs – Gabrielle J.M. Tuijthof

Tehnologija vodnega curka bi lahko postala zanimiva za klinično uporabo pri obdelavi žilavih človeških tkiv, kot je sklepni del kosti, saj zagotavlja čiste...


 

Krmiljenje variabilne hitrosti elektrohidravličnega pogona na osnovi regulacije energije

Ming Xu – Bo Jin – Guojin Chen – Jing Ni

Elektrohidravlični pogoni z variabilno hitrostjo (elektromotor s krmiljenjem hitrosti v kombinaciji s konstantno hidravlično črpalko) so obetavni, saj poleg...


 

Eksperimentalna raziskava triboloških lastnosti motornih olj in olj za zobniške prenosnike

Sreten Perić – Bogdan Nedić – Dragan Trifković – Mladen Vuruna

Sodobni trendi na področju diagnostične obravnave motorjev vozil so v zadnjih letih vse bolj usmerjeni v nadzor mazalnih olj, to pa je pritegnilo pozornost ...


 

Modifikacija prevodnega materiala AA6101 kablov OPGW za zaščito pred udari strele

Sedat Karabay

V članku so opisane faze preizkušanja in izboljševanja samonosilnih optičnih kablov (OPGW) z namenom izpolnjevanja zahtev glede lastnosti v primeru kratkega...


 

Tokovne razmere ob zamaknjenih ceveh z več zarezami v prehodu prenosnika toplote z orebrenimi cevmi

Sedat Yayla

Za poravnane in zamaknjene valje v modelu prenosnika toplote z orebrenimi cevmi so bile eksperimentalno raziskane tokovne razmere za Reynoldsova števila od ...


 

Optimalna zasnova potopnih elektromagnetnih aktuatorjev na osnovi dinamičnih karakteristik ter eksperimentalna implementacija

Baoping Cai – Yonghong Liu – Aibaibu Abulimiti – Renjie Ji – Yanzhen Zhang – Xin Dong – Yuming Zhou

Razvit je bil postopek optimizacije potopnega elektromagnetnega aktuatorja (SEMA) omejenih dimenzij na osnovi dinamičnih karakteristik. SEMA je zasnovan kot ...


 

Prispevek k pragmatičnemu pristopu do uvajanja sočasnega inženirstva

Nenad Popovic – Goran D. Putnik – Ondrej Jasko – Jovan Filipovic

Članek obravnava vpliv pragmatičnega pristopa pri projektih uvajanja sočasnega inženirstva (SI). Pragmatika kot področje semiotike je bila uporabljena za ...


 

Študija vibracijskega rezkanja za izboljšanje kakovosti površine materialov, težavnih za obdelavo

Vytautas Ostasevicius – Rimvydas Gaidys – Rolanas Dauksevicius – Sandra Mikuckyte

Predmet raziskave v tem članku je vibracijsko (podprto) rezkanje visokotrdnih kovinskih zlitin, s ciljem opredelitve vpliva pogojev vzbujanja rezalnega orodja ...


 

Teoretična in numerična študija dodatnega viskoznega člena v modificiranem elastoplastičnem modelu trenja za simulacijo mokre torne sklopke

Tomaž Petrun – Jože Flašker – Marko Kegl

Prispevek obravnava teoretično in numerično analizo možnosti vgradnje dodatnega viskoznega člena v modificiran elastoplastični model trenja. Model je bil...


 

Vpliv hitrosti razenja na deformacijske lastnosti pri nanorazenju safirja, orientiranega v ravnini C

Pingfa Feng – Chenglong Zhang – Zhijun Wu – Jianfu Zhang

Kristal safirja kot material z dobro prepustnostjo za valovanja se uporablja na številnih področjih, npr. kot substrat za čipe in v laserski tehniki. ...


 

Iskanje virov ječanja bobnastih zavor gospodarskih vozil po metodi TVA-FMEA: študija primera

Sedat Karabay – Kasım Baynal – Cengiz İğdeli

V članku je predstavljena strategija za iskanje glavnih vzrokov reklamacij zaradi ječanja zadnjih bobnastih zavor gospodarskih vozil, ki jo je uporabil ...


 

Analiza dinamične zanesljivosti mehanskih komponent na osnovi enakovrednih poti degradacije trdnosti

Peng Gao – Shaoze Yan – Liyang Xie – Jianing Wu

Članek podaja predloge modelov dinamične zanesljivosti, ki vključujejo naključno naravo poti degradacije trdnosti pri ocenjevanju dinamične zanesljivosti,...


 

Izbira najbolj prilagodljive delovne opreme

Tomaž Berlec – Janez Kušar – Lidija Rihar – Marko Starbek

V članku je prikazan postopek, kako med na trgu razpoložljivo delovno opremo (delovna sredstva) izbrati tisto, ki bo najbolj prilagodljiva glede na spremembe...


 

Analiza uporabe in uporabnikov okolju prijaznih tehnologij v proizvodnih podjetjih

Iztok Palčič – Marc Pons – Andrea Bikfalvi – Josep Llach – Borut Buchmeister

Namen prispevka je prikazati uporabo tehnologij za zniževanje rabe energije in potrebne porabe virov v proizvodnji. Cilj je tudi prispevati k identifikaciji in ...


 

Modeliranje nelinearne viskoelastične nanoindentacije PVAc pri različnih hitrostih razbremenjevanja

Yilmaz Kucuk

Nelinearno viskoelastično vedenje polimernih materialov se v zadnjih letih preizkuša predvsem z metodo nanoindentacije. Nanoindentacija, znana tudi kot ...


 

Mikrostrukturna analiza lasersko oplastene aluminijeve zlitine EN AW-6082-T651 s keramičnima sestavinama TiB2 in TiC

Dunja Ravnikar – Primož Mrvar – Jožef Medved – Janez Grum

Članek predstavlja lasersko oplastenje aluminijeve zlitine EN AW-6082-T651 s prednanosom keramičnih sestavin TiB2-TiC z dodatkom aluminija v prašnati obliki. ...


 

Analiza kinematike novega vzporednega manipulatorja 3CPS s pomočjo Rodriguesovih parametrov

Gang Cheng – Peng Xu – De-hua Yang – Hui Li – Hou-guang Liu

Astronomija se ukvarja z opazovanjem oddaljenih in šibkih nebesnih teles. Veliki optični sistemi so pomembni za astronomske raziskave, saj lahko zberejo več ...


 

Vrednotenje toka fluida čez stopničasti preliv z novim pristopom po metodi končnih volumnov

Hamid Reza Vosoughifar – Azam Dolatshah – Seyed Kazem Sadat Shokouhi – Seyed Reza Hashemi Nezhad

Stopničasti preliv je hidravlična konstrukcija, ki kot integralni del jezu omogoča varno prelivanje tokov. Pri gradnji stopničastih prelivov se v zadnjih ...


 

Konstruiranje za zanesljivost z namenom zagotavljanja zmogljivosti avtomobilskih menjalnikov

Milosav Ognjanovic – Miroslav Milutinovic

Glavni namen raziskave, predstavljene v članku, je razvoj integrirane metodologije, ki vključuje konstruiranje na osnovi značilnosti, robustno in ...


 

Model kocke funkcijskega utemeljevanja za konceptualno snovanje mehatronskih sistemov

Jiehui Zou – Qungui Du

Funkcijsko utemeljevanje je pristop, ki vse bolj pridobiva na pomenu v tehniki. Bistvo funkcijskega utemeljevanja je ustvarjanje podfunkcij naslednje ravni na ...


 

Študija toplotnih razmer pri obločnem varjenju pod praškom

Aniruddha Ghosh – Nilkanta Barman – Himadri Chattopadhyay – Sergej Hloch

Za vzdrževanje kakovosti obločnega varjenja plošč iz konstrukcijskega jekla pod praškom je pomembna kritična raziskava prehodne porazdelitve temperature. ...


 

Nov parameter statistične enakosti referenčnih dolžin pri merjenju površinske hrapavosti

Mite Tomov – Mikolaj Kuzinovski – Piotr Cichosz

V članku je podan pregled veljavnih priporočil standardov ISO za določanje hrapavosti s kontaktnimi instrumenti z referenčno ploskvijo. Shematsko je ...


 

Uporaba kavitacije za preprečevanje nalaganja oblog CaCO3

David Heath – Brane Širok – Marko Hočevar – Boštjan Pečnik

V preglednem članku je podan pregled literature o kavitacijski eroziji krhkih kristaliničnih materialov z namenom boljšega razumevanja materialnih lastnosti ...


 

Raziskava cvetu podobne zložljive konstrukcije

Ani Luo – Heping Liu – Cheng Li – Yongfan Wang

Dežniki, pahljače in šotori so primeri zložljivih predmetov, ki se uporabljajo v vsakodnevnem življenju. Zloženi zasedejo malo prostora, da jih je mogoče ...


 

Konvergenca, stabilnost in računska zahtevnost numeričnih shem za 0-D modeliranje procesov v valju motorjev z notranjim zgorevanjem

Tomaž Katrašnik – Henrik Aleš Schuemie – Johann C. Wurzenberger

Razvoj 0-D modelov motorjev z notranjim zgorevanjem, ki so namenjeni simulacijam procesov v realnem času, zahteva izbiro ustreznih numeričnih metod z ozirom ...


 

Metoda za določitev optimalne geometrije platine za izdelavo izdelka s preoblikovanjem na osnovi rezultatov računalniške simulacije

Nikolaj Mole – Gašper Cafuta – Boris Štok

V današnjem času se pri izdelavi serijskih izdelkov največ pozornosti posveča optimiranju izdelovalnih procesov z vidika ekonomske učinkovitosti in z...


 

Eksergijska analiza učinkovitosti hladilnega stolpa

Xiaoni Qi – Yongqi Liu – Zhenyan Liu

V konvencionalnih hladilnih stolpih se hladilna zmogljivost sčasoma zmanjša zaradi nalaganja oblog na polnilu, ki ovirajo pretok zraka. Prisotnost polnjenja ...


 

Eksperimentalna identifikacija celotnega strukturnega dušenja sistema

Goran Radoičić – Miomir Jovanović

Vrednosti parametrov dušenja se v analizi strukturne dinamike najpogosteje povzamejo po empiričnih priporočilih, pri tem pa se uvede neznana napaka, ki ...


 

Merjenje evolventnega profila z majhno ekscentričnostjo vpetja na preizkuševališču zobnikov

Han Lianfu – Tang Wenyan – Wang Jun – Fu Changfeng

Napaka ekscentričnosti vpetja neizogibno zmanjšuje natančnost merjenja na preizkuševališču zobnikov. V članku je opisana metoda merjenja evolventnega ...


 

3D-numerična analiza 2D-krivljenja profilov z metodo prostorske superpozicije navora

Matej Hudovernik – Daniel Staupendahl – Mohammad Gharbi – Matthias Hermes – A. Erman Tekkaya – Karl Kuzman – Janez Marko Slabe

Področje lahkih konstrukcij je močno usmerjeno k razvoju novih materialov visokih trdnosti. Le-ti v domeni obstoječih tehnologij prinašajo številne ...


 

Numerična simulacija preoblikovanja v hladnem pločevin iz α-titanovih zlitin

Sebastijan Jurendić – Silvia Gaiani

S širjenjem uporabe titanovih zlitin se tudi klasični proizvodni procesi vedno pogosteje uporabljajo pri proizvodnji izdelkov iz teh zlitin. To je izziv za...


 

Lastnosti trdih prevlek na magnezijevih zlitinah AZ61

Tomasz Tański

Cilj tega inovativnega dela je iskanje najboljših hibridnih prevlek, sestavljenih iz prehodnega sloja z zvezno spremembo ene ali več komponent od substrata do ...


 

Konvencionalni in nekonvencionalni postopki izdelave elektrod na silicijevih sončnih celicah

Leszek Adam Dobrzański – Małgorzata Musztyfaga – Aleksandra Drygała

Članek podaja primerjavo konvencionalnih in nekonvencionalnih postopkov oblikovanja elektrod na silicijevih sončnih celicah z namenom izboljšanja kakovosti ...


 

Karakterizacija in priprava za brizganje PA 6, ojačenega s halojzitnimi nanocevkami (HNT)

Angel Fernández –Manuel Muniesa – Jaime González

Nanoojačitve izboljšajo mehanske lastnosti materiala, uporaba nanocevk naravnega izvora pa tudi izboljšuje trajnostnost in zmanjšuje vpliv izdelka na okolje...


 

Učinkovita raba virov in majhen vpliv na okolje pri brizganju plastike

Gašper Gantar – Andrej Glojek – Mitja Mori – Blaž Nardin – Mihael Sekavčnik

Brizganje je eden najbolj razširjenih postopkov za proizvodnjo plastičnih izdelkov. Kakor pri ostalih postopkih preoblikovanja, so tudi lastnosti postopkov ...


 

Izboljšanje postopka mikroelektroerozijske obdelave z ultrazvočnimi vibracijami in pristopi k obdelavi neprevodne keramike

Andreas Schubert – Henning Zeidler – Matthias Hackert-Oschätzchen – Jörg Schneider – Hahn, Martin

Mikroelektroerozijska obdelava je dobro znan nekonvencionalni postopek za obdelavo materialov, ki jih je težavno obdelovati z odrezavanjem. Ta postopek ...


 

Večosni biodinamični merilni ročaj za merjenje sistema dlan-roka

Luka Knez – Janko Slavič – Miha Boltežar

Metoda biodinamičnega odziva se vse pogosteje uporablja za raziskovanje vpliva vibracij na človeške roke ter za proučevanje vibracijskih bolezni, ki...


 

Eksperimentalna raziskava in računalniška simulacija tehnologije brusilnega utrjanja

Jianping Li – Songyong Liu – Changlong Du

Brusilno utrjanje je nova tehnologija, ki izkorišča toploto pri brušenju za martenzitno transformacijo in utrjanje površine obdelovanca med procesom ...


 

Multivariabilno prediktivno funkcijsko vodenje avtoklava

Aleksander Preglej – Igor Steiner – Sašo Blažič

V prispevku je predstavljeno prediktivno funkcijsko vodenje avtoklava na uni- (PFC) in multi- (MPFC) variabilen način. Vodenje je načrtano na podlagi ...


 

Izpeljava parametričnih enačb za rezalno silo pri vrtanju polimerov, ojačenih s steklenimi vlakni

Eda Okutan – Sedat Karabay – Tamer Sınmazçelik – Egemen Avcu

V članku je predstavljena izpeljava enačb za sile pri vrtanju polimerov, ojačenih s steklenimi vlakni, usmerjenimi pod kotom 0°/+45°/90°/–45° (GFRP).
...


 

Orodja za kombinirano izdelavo navojev z odrezavanjem in preoblikovanjem

Irina Stefanova Aleksandrova – Gancho Nenkov Ganev

Izdelava notranjih navojev, zlasti navojev manjših dimenzij, predstavlja tehnološki problem zaradi nezadostne trdnosti in zanesljivosti uporabljenih orodij...


 

Nelinearno vodenje temperature hibridnega šaržnega reaktorja

Simon Štampar – Saša Sokolič – Gorazd Karer

V tem članku je predstavljen nov koncept vodenja temperature šaržnega reaktorja z nelinearnim PI-regulatorjem. Na področju vodenja temperature šaržnega ...


 

Vpliv površinske hrapavosti steblastih rezkarjev na optimalno zmogljivost visokohitrostnega odrezavanja

Chi-Hsiang Chen – Yung-Cheng Wang – Bean-Yin Lee

Razvoj obdelovalnih strojev gre v smeri visokohitrostnih tehnologij, ki vključujejo visokohitrostno rezkanje (HSM) in visokohitrostno odrezavanje (HSC), zlasti...


 

Uporaba nevronske mreže za podporo ekspertne ocene projektov v proizvodnji orodij

Blaž Florjanič – Edvard Govekar – Karl Kuzman

Proizvodnja orodij je individualen proizvodni proces, za katerega je značilen projektni pristop. Proizvodnja orodij zajema zelo specifičen segment v...


 

Razvoj modela in analiza dinamične porazdelitve obremenitev pri vzdolžno povezanem zračnem vzmetenju

Yikai Chen – Jie He – Mark King – Wuwei Chen – Changjun Wang – Weihua Zhang

V zadnjih desetletjih je bilo opravljenih mnogo študij »cesti prijaznih« tovornih vozil, ki so bile namenjene zmanjšanju poškodb cest in povečanju ...


 

Zasnova in izbira materialov za okolju prijazen ladijski pogonski sistem

Liane Roldo – Ivan Komar – Nenad Vulić

Za posebno zasnovo uležajenja grodnične cevi za osi plovil je ob upoštevanju sistema oljnega ali vodnega mazanja in posledične lekaže maziva ključnega ...


 

Merilna negotovost pri določanju geografske lokacije oddaljenih objektov

Lovro Kuščer – Janez Diaci

Natančno določanje položaja na zemeljski površini je v sodobnem času postalo nepogrešljivo na področju transporta, geologije, kmetijstva, reševanja v...


 

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 59(2013)1, SI 6 Prejeto v recenzijo: 2012-06-11 © 2013 Strojniški vestnik. Vse pravice pridržane. Prejeto popravljeno: 2012-10-03 Odobreno za objavo: 2012-11-12 *Naslov avtorja za dopisovanje: Univerz

Hirpa G. Lemu – Tomasz Trzepieciński

Torno obnašanje pri preoblikovanju pločevine je odvisno od več parametrov, med katerimi sta tudi površinska hrapavost in mazanje. Študije kažejo, da torne ...


 

Karakterizacija efektivnih vrednosti d31 za PZT na osnovi nelinearnih nihanj dvostransko vpetih mikroresonatorjev

Andrew J. Dick

V članku je predstavljena metoda za izračunavanje približnih vrednosti transverzalnega piezoelektričnega koeficienta PZT na osnovi nelinearnih nihanj ...


 

Detekcija poplavljanja in izsuševanje sklada PEM gorivnih celic

Andrej Debenjak – Matej Gašperin – Boštjan Pregelj – Maja Atanasijević-Kunc – Janko Petrovčič – Vladimir Jovan

Vodikove gorivne celice s protonsko prevodno membrano (angl. Proton Exchange Membrane – PEM) so elektrokemične naprave, ki z visokim izkoristkom...


 

Nelinearni model za zaznavanje nestabilnosti procesa brušenja brez konic

Jose Billerman Robles-Ocampo – Juan Carlos Jauregui-Correa – Peter Krajnik – Perla Yasmin Sevilla-Camacho – Gilberto Herrera-Ruiz

Brušenje brez konic predstavlja enega izmed najproduktivnejših ter najnatančnejših obdelovalnih postopkov, ki se uporablja za proizvodnjo rotacijsko...


 

Strategija odvalnega rezkanja in analiza zmogljivosti modelov štiriosne obdelave nekrožnih zobnikov s poševnim ozobjem

Youyu Liu – Jiang Han – Lian Xia – Xiaoqing Tian

Uporaba zobnikov s poševnimi zobmi nekrožne oblike je v veliki meri omejena zaradi izdelovalnih postopkov. Cilj avtorjev je poiskati tehniko odvalnega ...


 

Fazne transformacije v visokolegiranem orodnem jeklu za delo v hladnem

Roman Moravčík – Mária Štefániková – Roman Čička – Ľubomír Čaplovič – Karin Kocúrová – Roman Šturm

Razvoj visokolegiranih orodnih jekel je pomemben zaradi doseganja boljših mehanskih in fizikalnih lastnosti materiala. Fazne transformacije imajo odločilen ...


 

Modeliranje in simulacija delovanja sil odrezkov na posamezne ploščice rezkalnega orodja

Virginija Gylienė – Vytautas Ostaševičius

Namen članka je predstavitev modeliranja procesa rezkanja po metodi končnih elementov (MKE). Gre za kompleksen proces, ki je odvisen od dinamike orodja in ...


 

Izdelki po meri z uporabo grupne tehnologije: študija primera iz pohištvene industrije

Nikola Suzić – Branislav Stevanov – Ilija Ćosić – Zoran Anišić – Nemanja Sremčev

Namen študije je prikazati uporabo analize toka proizvodnje (PFA) v procesu pretvorbe podjetja za masovno proizvodnjo v sistem za masovno prilagajanje. Članek ...


 

Konstruiranje in optimizacija aktivnega in polaktivnega nelinearnega sistema obes terenskega vozila

Shpetim Lajqi – Stanislav Pehan

Za terenska vozila je značilno zelo veliko premikanje koles v vertikalni smeri, saj se s tem prepreči nevarnost prevračanja, ko vozilo potuje po neravnem ...


 

Tribološke lastnosti prevlečenih trdokovinskih orodij pri struženju jekel z izboljšano obdelovalnostjo

Sebhi Amar – Osmani Hocine – Rech Joel

Izboljševanje produktivnosti v industrijskem okolju kot konkurenčne prednosti, ob upoštevanju splošnih načel dela, ekologije in opustitvi uporabe ...


 

Izboljšan prenos toplote na toplotno aktivirani hlajeni steni

Samo Venko – Boris Vidrih – Erik Pavlovič – Sašo Medved

Podnebne spremembe, mikroklimatski pogoji v urbanih področjih in trend staranja prebivalstva bodo vplivali na rabo energije za hlajenje stavb pri zagotavljanju ...


 

Snovanje zobnikov s cilindričnimi zobmi neenakega polmera in prostorsko ubirnico

Jiang Ding –Yangzhi Chen –Yueling Lv

V zadnjih letih se je uveljavil zobniški mehanizem s prostorsko ubirnico SCMW. Zobniški mehanizem je namesto s tradicionalno ubirno površino oblikovan po ...


 

Integracija orodij za simulacijo in vitkost v učinkovitih sistemih proizvodnje – študija primera

Ranko Božičković – Milan Radošević – Ilija Ćosić – Mirko Soković – Aleksandar Rikalović

Namen tega prispevka je prikazati proizvodne sisteme, ki so s svojo strukturo zasnovani v skladu z načeli grupne tehnologije in jih je treba, kljub njihovi ...


 

Analiza montaže/demontaže in tehnike modeliranja: pregled

Robert Iacob – Diana Popescu – Peter Mitrouchev

Optimizacija in realistična virtualna simulacija procesa montaže in demontaže je pomembna raziskovalna tema, če upoštevamo pomembno vlogo teh operacij tako ...


 

Probabilistična toplotna in elektromagnetna analiza podmorskih elektromagnetnih ventilov za preprečevalnike izbruha

Baoping Cai – Yonghong Liu – Congkun Ren – Aibaibu Abulimiti – Xiaojie Tian – Yanzhen Zhang

Članek obravnava raziskavo vpliva negotovosti materialnih lastnosti, fizičnih dimenzij in priključne napetosti na toplotne in elektromagnetne pojave z ...


 

Modeliranje vpliva rezalnih parametrov na površinsko hrapavost, obrabo orodja in rezalne sile pri čelnem rezkanju za off-line (posredno) krmiljenje procesa

Dražen Bajić – Luka Celent – Sonja Jozić

Današnji kompleksni proizvodni in tehnološki procesi zahtevajo uporabo krmilnih sistemov, ki za učinkovito delovanje uporabljajo dovršene matematične in ...


 

Raziskava obdelovalnosti Inconela 718 v pogojih visokotlačnega hlajenja

Oğuz Çolak

Članek obravnava eksperimentalno raziskavo obdelovalnosti Inconela 718 v pogojih konvencionalnega in alternativnega visokotlačnega hlajenja. Eksperimenti so...


 

Gibljivost haptičnega mehanizma v cilindričnem prostoru MR-skenerja

Matej Rajh – Srečko Glodež – Jože Flašker – Karl Gotlih

Haptični vmesnik je naprava, ki s povratno silo uporabniku omogoča vključenost v navidezno ali oddaljeno okolje. Med razvojem MR-združljivega haptičnega...


 

Priprava z ogljikovimi vlakni ojačene plastike za popravila z obdelavo stopničastega perifernega območja

David Zaremba – Christian Biskup – Thomas Heber – Nico Weckend – Werner Hufenbach – Frank Adam – Friedrich-Wilhelm Bach – Thomas Hassel

Današnji standardni postopki za popravilo plastike, ojačene z vlakni, niso optimizirani z ozirom na strukturno porazdelitev lastnosti izvirnega materiala. ...


 

Izboljšana momentna metoda za nadzor predobremenitve pri natančni montaži miniaturnih vijačnih zvez

Xiwen Zhang – Xiaodong Wang – Yi Luo

Pri montaži miniaturnih preciznih komponent lahko pride do poslabšanja zmogljivosti zaradi neenakomernih napetosti, nastalih zaradi raztrosa predobremenitve ...


 

Opredelitev kakovosti obdelanih neravnih površin s pomočjo zvočnega tlaka

Arif Gok – Cevdet Gologlu – Ibrahim H. Demirci – Mustafa Kurt

Namen te študije je preučitev odvisnosti med ustvarjenimi zvočnimi signali ter površinsko hrapavostjo po obdelavi konveksnih in konkavnih neravnih površin. ...


 

Vrednotenje vpliva pospešenega staranja na življenjsko dobo vakuumskoizolacijskih panelov

Roman Kunič

Vakuumskoizolacijski paneli (VIP) so toplotnoizolacijski paneli, ki so bistveno učinkovitejši – tudi do desetkrat – kot do sedaj poznani in razširjeni ...


 

Ocena navtičnih tveganj za operacije UZP v koprskem pristanišču

Marko Perkovic – Lucjan Gucma – Marcin Przywarty – Maciej Gucma – Stojan Petelin – Peter Vidmar

Na slovenski obali je v okolici mesta Koper v fazi idejne zasnove postavitev terminala za utekočinjen zemeljski plin (UZP) graditelja TGE (TGE Gas Engineering...


 

Vpliv parametrov laserskega površinskega pretaljevanja na lastnosti Al-Si zlitine

Janez Sušnik – Roman Šturm – Janez Grum

Članek obravnava pretaljevanje aluminijeve zlitine Al-Si z Nd:YAG laserjem. Zlitina AlSi12CuNiMg z oznako EN AC-48000-K-T6, ki je bila v litem stanju in katere...


 

Obdelava avtofluorescenčnih bronhoskopskih slik v izbranih barvnih prostorih

Tomaž Finkšt – Jurij F. Tasič – Marjeta Terčelj-Zorman – Matej Zajc

Na področju obdelave slik v zadnjih letih za razpoznavanje objektov vse pogosteje uporabljamo barvno informacijo. Pri obdelavi slik je razčlenjevanje ključen...


 

Model kompetitivne Hopfieldove nevronske mreže za vrednotenje natančnosti vsaditve pedikularnega vijaka

Diana Popescu – Cătălin Gheorghe Amza – Dan Lăptoiu – Gheorghe Amza

V članku je predstavljena uporaba algoritma za segmentacijo rentgenskih posnetkov na osnovi modela kompetitivne Hopfieldove nevronske mreže (CHNN) pri ...


 

Metoda za določanje vpliva geometrijskih odstopanj na zmogljivost izdelkov

Frédéric Vignat – Dinh Son Nguyen – Daniel Brissaud

Robustnost je ključni dejavnik snovanja izdelkov ob upoštevanju negotovosti pri lastnostih materiala, proizvodnih operacijah in delovnem okolju. Vsak izdelek ...


 

Diagnosticiranje napak za triosne vrtalne in rezkalne stroje na osnovi adaptivne stohastične resonance

Bing Li – Jimeng Li – Jiyong Tan – Zhengjia He

Triosni vrtalni in rezkalni stroji so ključni del opreme v sodobni proizvodni industriji. Napake komponent, ki se pojavljajo med obratovanjem, zmanjšujejo ...


 

Timsko delo pri sočasnem osvajanju izdelka

Lidija Rihar – Janez Kušar – Stane Gorenc – Marko Starbek

V članku so prikazani časovni in stroškovni prihranki, ki jih zagotavlja prehod iz sekvenčnega na sočasni način osvajanja izdelka. Prehod na sočasno ...


 

Analiza osi železniških vozil: utrujenostne poškodbe ter analiza življenjske dobe

Ferhat Dikmen – Meral Bayraktar – Rahmi Guclu

Problem utrujenostnega zloma mehanskih komponent je pomemben za raziskovalce na področju konstrukcije v strojništvu. Pomen te problematike je še posebej ...


 

Računska metoda za analizo odpovedi mehanskih spojev plastnih kompozitov

Ivana Ilić – Zlatko Petrovic – Mirko Maksimović – Slobodan Stupar – Dragi Stamenković

Članek obravnava računsko metodo za analizo odpovedi plastnih kompozitov v spoju vrste luknja-čep. Raziskava je bila usmerjena v razvoj zanesljivega...


 

Optimizacija mehanske konstrukcije večprstnih haptičnih naprav za aplikacije virtualne manipulacije

Javier López – Jose Breñosa – Ignacio Galiana – Manuel Ferre – Antonio Giménez – Jorge Barrio

Haptične naprave so mehatronski sistemi, ki omogočajo interakcijo z virtualnimi ali oddaljenimi okolji, pri čemer uporabnik občuti sile na svojih prstih. ...


 

Spremljanje, analiza in brezžično zapisovanje parametrov varilnega procesa v varilski dnevnik

Andrej Lebar – Luka Selak – Rok Vrabič – Peter Butala

V določenih domenah proizvodnje se soočamo z izredno majhnimi serijami ali celo s posamično izdelavo. Izdelava opreme za hidroelektrarne je značilen primer...


 

Eksergijska analiza konvencionalnega in nizkoeksergijskega sistema za ogrevanje in hlajenje skoraj nič-energijskih stavb

Mateja Dovjak – Masanori Shukuya – Aleš Krainer

Za izpolnitev zahtev Direktive 2010/31/EU in povečanje števila skoraj nič-energijskih stavb je potreben nov način reševanja problemov v zvezi z visoko rabo ...


 

Poravnavanje CBN-brusnih kolutov s hibridnim vezivom s pomočjo kratkoimpulznega vlakenskega laserja

Mohammad Rabiey – Christian Walter – Friedrich Kuster – Josef Stirnimann – Frank Pude – Konrad Wegener

Brusni koluti z novim sistemom hibridnega veziva imajo velik potencial za industrijske aplikacije, saj združujejo prednosti kovinskega veziva (majhna obraba in ...


 

Metoda mejne plasti za nestacionaren transonični tok

Frane Majić – Ralph Voss – Zdravko Virag

Pojav drhtenja (flutter) pri letalih je aeroelastični problem, ki je odvisen od interakcije elastičnih, blažilnih in vztrajnostnih sil konstrukcije ter ...


 

Analiza tokovnih razmer pri zdravi aortni zaklopki in njeni regurgitaciji ob upoštevanju koronarnih arterij in nenewtonskega modela krvi

Jure Marn – Jurij Iljaž – Zoran Žunič – Primož Ternik

Prispevek obravnava numerično analizo tokovnih razmer pri zdravi aortni zaklopki in pri njeni regurgitaciji, z namenom določitve njenih vplivov na delovanje...


 

Modeliranje podajalnih sil pri vrtanju nerjavnega jekla AISI 316 z uporabo umetnih nevronskih mrež in multiple regresijske analize

Adem Çiçek − Turgay Kıvak − Gürcan Samtaş − Yusuf Çay

Cilj predstavljene študije je raziskava vpliva rezalnih parametrov (t. j. rezalne hitrosti, podajanja) in globoke kriogene obdelave na podajalno silo (Ff) pri ...


 

Nanotehnološka izboljšava infrardečih detektorjev s plazmonsko resonanco v nanodelcih transparentnega prevodnega oksida

Zoran Jakšić – Momčilo Milinović – Danijela Randjelović

Izboljšava odzivnosti in specifične občutljivosti srednje- in dolgovalovnih polprevodniških infrardečih (IR) fotodetektorjev brez kriogenega hlajenja je ...


 

Elektronika oklepnih bojnih vozil: kriteriji snovanja prikazovalnikov

Branko Livada – Radomir Janković – Nebojša Nikolić

Nedavne izboljšave na področju informacijskih tehnologij in oklepnih bojnih vozil (AFV) nakazujejo nove smeri na področju razvoja elektronskih naprav za ...


 

Analiza eksperimentalnih akustičnih podatkov odbojev na premikajočih se tarčah, opazovanih z Dopplerjevim radarjem

Milenko Andrić – Boban Bondžulić – Bojan Zrnić – Aleksandar Kari – Goran Dikić

Glavna naloga radarjev za opazovanje na kopnem, namenjenih varovanju in krožni zaščiti, je zaznavanje in klasifikacija premikajočih se kopenskih ciljev. Pri...


 

Preizkušanje stabilnosti vrtenja med letom topovskega izstrelka malega kalibra z eksperimentom in simulacijo

Momčilo Milinović – Damir Jerković – Olivera Jeremić – Mitar Kovač

Glavni namen članka je obravnava korelacij med kriteriji stabilnosti leta, izpeljanih v obliki povezav med aerodinamičnimi koeficienti in odvodi, na modelu...


 

Model za snovanje bojnih glav z oblikovanim polnilom

Slobodan Jaramaz – Dejan Micković – Predrag Elek – Dragana Jaramaz – Dušan Micković

Oblikovana polnila so izjemno učinkovita, kadar je za preboj ovir potrebna intenzivna in lokalizirana sila. Glavno področje uporabe je v vojaški industriji ...


 

Vpliv dimenzij delov in velikosti toleranc na sprožilno karakteristiko

Martin Macko - Slobodan Ilić – Mirko Jezdimirović

Namen članka je objava znanja o negativnem vplivu dimenzij delov in velikosti toleranc na sprožilno karakteristiko ročnega strelnega orožja. Sprožilna ...


 

Preliminarne preiskave nove generacije oklepne pločevine za lahka oklepna vozila

Jure Bernetič – Tomaž Vuherer – Matjaž Marčetič – Mladen Vuruna

V podjetju Acroni je bilo razvito novo jeklo PROTAC 500. Prvi preliminarni rezultati preizkušanja mehanskih lastnosti jekla so nakazali možnost uporabe tega...


 

Eksperimentalna raziskava zvarnih spojev visokotrdnostnih konstrukcijskih jekel

Hajro Ismar– Zijah Burzic – Nenad J.Kapor – Tugomir Kokelj

Žilavost postaja z razvojem področja lomne mehanike vse pomembnejša mehanska lastnost materialov, kakor tudi konstrukcijska spremenljivka. Žilavost je še...


 

Univerzalni model lesnega uplinjevalnika za pripravo sinteznega plina z različno kemijsko sestavo

Andrej Pirc – Mihael Sekavčnik – Mitja Mori

V prispevku je obravnavan univerzalni model uplinjevalnika lesne biomase, s katerim je mogoče primerjati različne režime delovanja ob proizvodnji sinteznega ...


 

Vrednotenje učinkovitosti oblikovanega programa vzdrževanja

Željko Đurić – Ljubiša Josimović – Živoslav Adamović – Ljiljana Radovanović – Goran Jovanov

V članku je predstavljen osnovni pristop k programiranju vzdrževanja kompleksnih tehničnih sistemov, ki predstavlja nabor pravil za določanje načina ...


 

Eksperimentalna analiza zmogljivosti in optimizacija toplozračnega kolektorja z vgrajenim fotonapetostnim sistemom (PV/T)

Mohsen Mahdavi Adeli – Fatemeh Sobhnamayan – Said Farahat – Mahmoud Abolhasan Alavi – Faramarz Sarhaddi

Sistem PV/T hkrati proizvaja uporabno toploto in električno energijo, njegova zmogljivost pa je odvisna od toplotnega in električnega izkoristka. Povečanje ...


 

Nizkofrekvenčna sonoporacija in vitro: evalvacija eksperimentalnega sistema

Jure Jelenc – Jože Jelenc – Damijan Miklavčič – Alenka Maček Lebar

Sonoporacija je pojav, pri katerem ultrazvočno valovanje povzroči povečano prepustnost celične membrane za snovi, ki sicer zaradi svojih lastnosti po...


 

Vpliv ohišja menjalnika na nastajanje hrupa zaradi udarcev zob

Milosav Ognjanović – Snežana Ćirić Kostić

Namen članka je raziskava vpliva ohišja na hrup, ki ga oddaja prenosnik.
Udarci zob pri ubiranju zobnikov so eden pomembnejših virov motenj v prenosnikih. Do ...


 

Sistem za izničevanje nihanja bremena pri pretovarjanju z obalnimi dvigali

Edvin Raubar – Damir Vrančić

Dvižni mehanizem obalnih dvigal je izveden tako, da je breme z jeklenimi vrvmi vertikalno vpeto na voziček. Pri procesu natovarjanja oz. raztovarjanja ladje...


 

Metoda globalnega kriterija na osnovi glavnih komponent za optimizacijo proizvodnih procesov z več odzivi

José Henrique de Freitas Gomes – Aluizio Ramos Salgado Júnior – Anderson Paulo de Paiva – João Roberto Ferreira – Sebastião Carlos da Costa – Pedro Paulo Balestrassi

Cilj tega dela je združitev metode globalnega kriterija (GCM) in analize glavnih komponent (PCA) v multivariatno strategijo, ki omogoča optimizacijo problemov ...


 

Dinamika mehanizma za rezanje polimernih folij

Livija Cveticanin – Ratko Maretic – Miodrag Zukovic

V članku je opisana dinamika mehanizma za rezanje polimernih folij.
Mehanizem je sestavljen iz dveh povezanih ojničnih mehanizmov z drsnikom, ki pretvarjajo ...


 

Dinamični odziv zračnih ventilov v preizkusnem cevovodu velikih izmer

Anton Bergant – Arno Kruisbrink – Francisco Arregui

Prispevek obravnava dinamični odziv zračnih ventilov v hidravličnih cevnih sistemih. Glavni cilj prispevka je poglobljena analiza rezultatov originalnih ...


 

Eksperimentalna analiza vpliva delcev na kavitacijski tok

Boštjan Gregorc – Andrej Predin – Drago Fabijan – Roman Klasinc

Obratovanje hidravličnih črpalk in turbin z rečno vodo pogosto spremljajo spremembe kakovosti tekočine. Pri uporabi naravnih vodotokov se spreminja masni ...


 

Preiskave abrazijske odpornosti betonov na vodnih zgradbah na spodnji Savi

Andrej Kryžanowski – Matjaž Mikoš – Jakob Šušteršič – Velimir Ukrainczyk – Igor Planinc

Eden poglavitnih problemov, s katerimi se srečujemo pri vzdrževanju vodnih objektov, je odpornost betonov na izpostavljenih delih konstrukcij glede na...


 

Dvodimenzijsko matematično modeliranje porušitvenega vala v ozki strmi strugi

Mario Krzyk – Roman Klasinc – Matjaž Četina

Posledice porušitev pregrad so največkrat katastrofalne, zato je postalo določanje maksimalnih kot vodne gladine ter hitrosti toka in čela vala obvezni del ...


 

Študija obrusa kamnin v abrazijskem mlinu z uporabo opremljenega sledila

Tomaž Šolc – Aneta Stefanovska – Trevor Hoey – Matjaž Mikoš

Zelo zanimivo raziskovalno področje v rečni mehaniki in še posebej dinamiki prodnatih rek je medsebojno vplivanje zrn rečnih sedimentov v gibanju (rinjenih ...


 

Povečanje ergonomske vrednosti izdelka z uporabo inteligentnega svetovalnega sistema

Jasmin Kaljun – Bojan Dolšak

Vsak izdelek, ki ga neko podjetje ponudi na trgu, mora zadovoljiti neko potrebo. Izdelek opravlja svojo glavno funkcijo v tehničnem smislu, hkrati pa mora ...


 

Izboljšanje učinkovitosti hidravličnih sistemov z uporabo teorije zanesljivosti in nadzora obratovalnih parametrov sistema

Mitar Jocanović – Dragoljub Šević – Velibor Karanović – Ivan Beker – Slobodan Dudić

Namen članka je prikaz izboljšanja učinkovitosti hidravličnega sistema. K izboljševanju učinkovitosti zasnovanih hidravličnih sistemov je mogoče ...


 

Daljinsko voden let jadralnega letala: eksperimentalna in numerična analiza

Matjaž Ramšak

Cilj prispevka je primerjati izmerjeno in izračunano razmerje sile vzgona in upora oziroma fineso daljinsko vodenega jadralnega letala Longshot pri različnih ...


 

Uporaba genetskih algoritmov za optimalno zasnovo sendvič panelov, izpostavljenih udarnim podvodnim obremenitvam

Hamidreza Salimi – Bahador Saranjam – Ahmad Hoseini Fard – Mohsen Ahmadzadeh

Kompozitni sendvič paneli se zaradi svoje izjemne trdnosti, togosti in majhne mase vse pogosteje uporabljajo pri gradnji plovil. Uporaba kompozitnih panelov pa ...


 

Uporaba metode Taguchi pri površinski hrapavosti in napaki okroglosti po vrtanju v nerjavno jeklo AISI 316

Adem Çiçek -Turgay Kıvak - Gürcan Samtaş

Cilj študije je raziskava vpliva različnih toplotnih obdelav svedrov iz hitroreznega jekla M35 in parametrov vrtanja na površinsko hrapavost in napako ...


 

Teoretična in eksperimentalna študija trajne dinamične trdnosti kompozitnega materiala steklo/epoksi v platnovi vezavi

Ali Movaghghar – Gennady Ivanovich Lvov

Z naraščajočo uporabo kompozitnih materialov je vse večja tudi potreba po poznavanju njihovega obnašanja pri utrujanju. Namen tega članka je predstavitev ...


 

Raziskava odziva mehanskega prezračevanja na požar v predoru s pomočjo CFD

Mezid Muhasilovic – Jožef Duhovnik

Dejstvo, da se mnogi podzemni objekti, kot veliki prazni, prostori razlikujejo po svojih geometrijskih značilnostih, postavlja vedno nove naloge raziskovalcem, ...


 

Obraba rezalnega roba orodja in analiza z valčno transformacijo pri visokohitrostni obdelavi Inconela 718

Ning Fang - P Srinivasa Pai - Nathan Edwards

Cilji raziskave so bili poiskati korelacijo med obrabo rezalnega roba orodja ter rezalnimi silami in vibracijami pri visokohitrostni obdelavi.
Cilji raziskave so ...


 

Sinteza palične konstrukcije z algoritmoma NSGA-II in NodeSort

Tino Stanković – Mario Štorga – Dorian Marjanović

V članku je predstavljen predlog pristopa k sintezi paličnih konstrukcij na osnovi genetskega algoritma. Uporabljen je bil algoritem NodeSort, ki vzame zbirko...


 

Numerična analiza izvedljivosti in učinkovitosti uporabe toplotnih cevi pri steblastih rezkarjih

Yong-Bin Liu – Lin Zhu – Tien-Chien Jen – Ji-Wen Zhao – Yi-Hsin Yen

Za odvajanje toplote, ki nastaja med procesom steblastega rezkanja na stiku orodja in obdelovanca, je uporabljena nova tehnologija vdelane toplotne cevi....


 

Tehnologija protismernega vlečenja vratu z uporabo inkrementalnega pristopa

Aleš Petek – Karl Kuzman

Izdelovanje vratov na pločevinastih komponentah s konvencionalno tehnologijo vlečenja vratov je v primeru prototipne oziroma maloserijske proizvodnje ...


 

Model dinamičnega ponovnega razporejanja z večagentskim sistemom in postopek reševanja

Fuqing Zhao ‒ Jizhe Wang ‒ Junbiao Wang ‒ Jonrinaldi Jonrinaldi

Za izboljšavo fleksibilnosti proizvodnih sistemov in optimiziranje rešitev za odzivanje na vse večje spremembe v vzorcih povpraševanja in ponudbi izdelkov ...


 

Estimacija spremenljive proge s pomočjo nevronske mreže za adaptivni sliding-mode regulator

Suzana Uran ‒ Riko Šafarič

Namen prispevka je prikazati povzetek večletnih raziskav na področju razvoja adaptivnih sliding-mode regulatorjev, kjer se spremenljiva visokonelinearna ...


 

Vpliv mešanja na prenos toplote pri hlajenju v olju ISORAPID 277HM

Bohumil Taraba − Steven Duehring − Ján Španielka − Štefan Hajdu

Članek obravnava področje toplotne obdelave. Z eksperimentalno meritvijo temperature in statistično obdelavo rezultatov so bile pridobljene ohlajevalne ...


 

Analiza rabe električne energije stavbe z izboljšano metodo s temperaturnim presežkom

Gorazd Krese – Matjaž Prek – Vincenc Butala

V primerih, ko je hiter vpogled v delovanje klimatskega sistema pomembnejši od točnosti, se za spremljanje rabe električne energije v odvisnosti od...


 

Ocenjevanje poljubnih zveznih funkcij z algoritmom za oceno mešane gostote porazdelitve verjetnosti

Matej Volk – Marko Nagode – Matija Fajdiga

Naraščajoče zahteve po učinkovitosti izdelkov v eksploataciji in težnje po nižanju stroškov vodijo raziskovalce v razvoj novih ter izboljševanje ...


 

Opis in modeliranje dodajalne izdelovalne tehnologije za meritve aerodinamičnih koeficientov

Saeed Daneshmand ‒ Cyrus Aghanajafi

Danes se za izdelavo modelov za preizkušanje v vetrovnikih uporabljajo tako obdelovalne tehnologije z odvzemanjem materiala kot dodajalne izdelovalne ...


 

Razvoj pečice nove generacije s pomočjo CFD-simulacije

Zlatko Rek − Mitja Rudolf − Iztok Zun

V prispevku je prikazana uporaba računalniške dinamike tekočin (CFD) pri razvoju pečice nove generacije.
Različne zahteve narekujejo čedalje hitrejši ...


 

Eksperimenti z modularnim magnetnim hladilnikom

Kurt Engelbrecht ‒ Jesper Buch Jensen ‒ Christian Robert Haffenden Bahl

Magnetno hlajenje je aktivno raziskovalno področje, saj predstavlja alternativen način hlajenja, ki ne uporablja plinastega hladiva. Namesto tega uporablja ...


 

Dinamični 1D-model aktivnega magnetnega regeneratorja: parametrična preiskava

Giulio Tagliafico ‒ Federico Scarpa ‒ Luca Antonio Tagliafico

Študija podaja simulacijo zmogljivosti idealnega aktivnega magnetnega hladilnika (AMH) za parametrično analizo vedenja pri sobni temperaturi ob spreminjanju ...


 

Primerjava termo-hidravličnih lastnosti toplotnih regeneratorjev, primernih za aktivne magnetne hladilnike

Alen Šarlah – Jaka Tušek – Alojz Poredoš

uporabo v aktivnih magnetnih hladilnikih (AMH). Za te je značilno, da delujejo na principu izkoriščanja magneto-kaloričnega efekta aktivnega magnetnega ...


 

Razmerje med vpadnim kotom merjenja, razdaljo merjenja, barvo objekta in številom zajetih točk pri CNC-laserskem merjenju oblike

Nikola Vukašinović – Janez Možina – Jože Duhovnik

Lasersko merjenje oblike površin na osnovi laserske triangulacije z namenom pridobivanja računalniških modelov objektov iz narave je v zadnjem obdobju ...


 

Toplotna obremenitev večploščnih mokrih tornih sestavov pri zavornem režimu

Zlatomir Živanović ‒ Miodrag Milić

Namen raziskave je identifikacija zavornih režimov, pri katerih pride do toplotne preobremenitve tornih sestavov zavor visokohitrostnih tirnih vozil. Z ...


 

Nadzor ločitve toka nad lopatico vetrne turbine s pomočjo generatorja plazme

Erik Potočar ‒ Branko Širok ‒ Marko Hočevar ‒ Matjaž Eberlinc

Vetrne turbine se konstruirajo z namenom čim večjega izkoristka proizvedene kilovatne ure električne energije glede na celotni strošek investicije in ...


 

Analiza zasnove in izvedljivosti spremenljivega aerodinamičnega profila krila za upravljanje položaja med letom

Sha Du ‒ Haisong Ang

Tehnologija spreminjanja oblike, ki izhaja iz leta netopirjev in ptic, lahko izboljša zmogljivost letala in optimizira učinkovitost upravljanja položaja med...


 

Dinamični model za analizo napetostnega in deformacijskega stanja gonila z valjastimi zobniki


Praktična uporabnost zobniških gonil v sodobnih tehničnih sistemih je izjemna. Dinamične lastnosti zobniških gonil so zato večna tema znanstvenih raziskav...


 

Pipistrel Taurus G4 – o nastanku in evoluciji zmagovalnega letala na tekmovanju NASA Green Flight Challenge 2011

Tine Tomažič – Vid Plevnik – Gregor Veble – Jure Tomažič – Franc Popit – Sašo Kolar – Radivoj Kikelj – Jacob W. Langelaan – Kirk Miles

Taurus G4 je koncept, namenjen zgolj za Nasino tekmovanje, hkrati pa poskusni zajček za mnoge nove tehnologije, ki bodo uporabljene pri nedavno predstavljenem...


 

Kinematika in dinamika kvazipasivnega dvonožnega robota “PASIBOT”

Jesús Meneses – Cristina Castejón – Eduardo Corral – Higinio Rubio – Juan Carlos García-Prada

Humanoidni roboti so dandanes sestavljeni iz velikega števila servomotorjev, ki izvršujejo gibanja z velikim številom prostostnih stopenj. Ena glavnih ...


 

Analiza stacionarnega kotaljenja pnevmatike po bobnu z metodo končnih elementov in primerjava z eksperimentom

Nikola Korunović – Miroslav Trajanović – Miloš Stojković – Dragan Mišić – Jelena Milovanović

V članku je predstavljena primerjava rezultatov eksperimentov in rezultatov analize kotaljenja pnevmatike po bobnu, opravljene po metodi končnih elementov ...


 

Vpliv rezkalnih strategij na vzdržljivost orodij za kovanje

Ivo Pahole ‒ Dejan Studenčnik ‒ Karl Gotlih ‒ Mirko Ficko ‒ Jože Balič

Namen prispevka je znanstveno raziskati in potrditi smernice za rezkanje gravur orodij za kovanje, ki omogočajo izboljšanje tehnoloških lastnosti. V članku...


 

Doba uporabnosti in obraba orodij iz polikristaliničnega kubično kristaliziranega borovega nitrida (PCBN) pri struženju amorfno-kristaliničnih prevlek na osnovi železa

Ljubodrag Tanovic ‒ Pavao Bojanic ‒ Radovan Puzovic ‒ Sergey Klimenko

Uporaba amorfno-kristaliničnih prevlek je v praksi precej omejena zaradi pomanjkanja znanstvenih podatkov o njihovih lastnostih pri mehanski obdelavi. V ...


 

Simulacija membranskega reaktorja za konverzijo CO z vodno paro za kombinirano plinsko-parno elektrarno z uplinjevalnikom in zajemom CO2

Andrej Lotrič ‒ Mihael Sekavčnik ‒ Christian Kunze ‒ Hartmut Spliethoff

Obravnavan je model membranskega reaktorja za konverzijo CO z vodno paro (WGSMR – Water- Gas Shift Membrane Reactor) v kombinirani plinsko-parni...


 

Raziskava triboloških lastnosti površinsko obdelanega nerjavnega jekla za jedrsko uporabo AISI 316 LN v visokem vakuumu pri temperaturah od 25 °C do 500 °C

Ayyannan Devaraju – Ayyasamy Elayaperumal – Srinivasan Venugopal – Satish V. Kailas – Joseph Alphonsa

V literaturi doslej še niso bile objavljene raziskave tribološkega vedenja v vročem vakuumu za avstenitna nerjavna jekla AISI 316LN (316LN SS), obdelana s ...


 

Eksperimentalna primerjava kriogenih Joule-Thompsonovih hladilnikov pri IR-zaznavalih

Aleksandar Sicovic ‒ Momčilo Milinovic ‒ Olivera Jeremic

V članku je predstavljena postavitev eksperimenta za raziskavo zmogljivosti Joule-Thompsonovih kriohladilnikov, integriranih v Dewarjevih posodah z modeli ...


 

Kontinuirni vlakenski laser za frekvenčno podvojevanje

Vid Novak – Rok Petkovšek – Boštjan Podobnik – Janez Možina

Vlakenski laserji so zaradi številnih prednosti v primerjavi z doslej poznanimi in uporabljanimi laserskimi viri še posebej zanimivi za obdelavo materialov. ...


 

Strukturna analiza šasije zgibnega mestnega avtobusa po MKE: uporaba metodologije na študiji primera

Dario Croccolo ‒ Massimiliano De Agostinis ‒ Nicolò Vincenzi

Namen tega dela je simulacija in napovedovanje odzivov konstrukcije velikega mestnega avtobusa, ki je sestavljen iz dveh šasij in lahko prevaža do 160 ...


 

Izračun kombinirane torzijske togosti ubiranja čelnih zobnikov z dvo- in tridimenzijskimi parametričnimi modeli po metodi končnih elementov

Timo Kiekbusch ‒ Daniel Sappok ‒ Bernd Sauer ‒ Ian Howard

Zobniki so ena glavnih komponent najrazličnejših rotacijskih strojev in imajo pogosto ključno vlogo pri delovanju strojev. Ena od najpomembnejših...


 

Implementacija tehnologije samodejne identifikacije pri procesu montaže/demontaže vpenjal

Gordana Ostojic ‒ Stevan Stankovski ‒ Djordje Vukelic ‒ Milovan Lazarevic ‒ Janko Hodolic ‒ Branko Tadic ‒ Stevan Odri

Namen tega članka je predstavitev novega pristopa k identifikaciji vpenjal pri montaži/demontaži vpenjal za operacije strojne obdelave in kontrole. ...


 

Možnosti uporabe trirazsežnega optičnega zajemanja pri preverjanju kompleksne geometrije

Tomaz Brajlih ‒ Tadej Tasic ‒ Igor Drstvensek ‒ Bogdan Valentan ‒ Miodrag Hadzistevic ‒ Vojko Pogacar ‒ Joze Balic ‒ Bojan Acko

Brezkontaktno optično zajemanje, merjenje in digitalizacija postajajo vedno bolj razširjeni postopki v sistemih zagotavljanja kakovosti. Prednosti optičnega ...


 

Učinki sanacije vročevoda v sistemu daljinskega ogrevanja

Andrej Ljubenko ‒ Alojz Poredoš ‒ Miran Zager

Precejšen delež energijskih izgub pri sistemih daljinskega ogrevanja je povezan s transportom toplote do potrošnika. Izgube imajo pomemben vpliv na ...


 

O porazdelitvi velikosti delcev v diatomejski zemlji in perlitu različnih zrnavosti

Dragan V. Petrović ‒ Časlav B. Mitrović ‒ Nataša R. Trišovic ‒ Zorana Z. Golubović

Filtriranje tekočin je pomemben del številnih tehnoloških procesov. Pri filtriranju se pogosto uporabljajo pomožni filtrirni materiali kot sta kieselgur ...


 

Vodje kakovosti ocenjujejo uveljavljanje načel vodenja kakovosti v certificiranih organizacijah v pogojih tranzicije – ali je Srbija blizu celovitega obvladovanja kakovosti?

Vladan Radlovački ‒ Ivan Beker ‒ Vidosav Majstorović ‒ Mladen Pečujlija ̶ Dragutin Stanivuković ‒ Bato Kamberović

Pridobivanje in analiza splošnih informacij o prediktorjih uveljavljanja načel vodenja kakovosti (QMPA) med elementi operacionalizacije celovitega ...


 

Razvoj modela za oceno zahtevnosti oblike izdelka in uporaba v slojevitih tehnologijah

Bogdan Valentan ‒ Tomaž Brajlih ‒ Igor Drstvenšek ‒ Jože Balič

Klasičnim odrezovalnim postopkom so se v zadnjih letih pridružili tako imenovani dodajalni postopki (slojevite tehnologije ali po domače 3D-tiskalniki). Če ...


 

Umerjanje celotne strukture paralelnega manipulatorja 3-UCR z metodo kvaternionov

Gang Cheng ‒ Wei Gu ‒ Jing-li Yu ‒ Ping Tang

Popolna kompenzacija napak pozicioniranja manj mobilnih paralelnih manipulatorjev ni mogoča. Metode umerjanja iz literature, ki se osredotočajo samo na ...


 

Optimalno krmiljenje toplotnega stanja obdelovanca pri globokem brušenju z analizo inverznega prevoda toplote

Marin Gostimirović – Milenko Sekulić – Janez Kopač – Pavel Kovač

Brušenje je eden najpomembnejših obdelovalnih procesov. Razen konvencionalnega finega brušenja v več prehodih se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo tudi ...


 

Formiranje nazobčanega odrezka pri rezanju titanove zlitine: vpliv konstitutivnih modelov

Roberto Alvarez – Rosario Domingo – Miguel Angel Sebastian

Članek obravnava ortogonalno rezanje zlitine Ti6Al4V, natančneje: i) možnosti uporabe Zerilli- Armstrongovih modelov pri simulacijah po metodi končnih ...


 

Vpliv sprememb na vstopnem delu na lokalni izkoristek hladilnega stolpa na naravni vlek

Matjaž Dvoršek ‒ Marko Hočevar ‒ Brane Širok ‒ Nikola Holeček ‒ Božin Donevski

V prispevku je predstavljen vpliv izvedenih sprememb hladilnega stolpa na lokalni izkoristek hladilnega stolpa na naravni vlek Termoelektrarne Šoštanj 4....


 

Globalna optimizacija bočne zmogljivosti dvostebrne varnostne konstrukcije pri prevrnitvi s pomočjo Krigingovega in genetskega algoritma

Wang Jixin ‒ Yao Mingyao ‒ Yang Yonghai

Namen študije je priprava razvojne metode za globalno optimizacijo varnostnih konstrukcij pri prevrnitvi (ROPS), ki izboljšuje sposobnost absorpcije energije, ...


 

Razvoj proteznega kolena za alpsko smučanje

Ivan Demšar ‒ Matej Supej ‒ Zmago Vidrih ‒ Jožef Duhovnik

Prispevek predstavlja razvoj posebnega proteznega kolena za alpsko smučanje, namenjenega osebam z nadkolensko amputacijo. S preizkušanjem proteznih kolen, ki ...


 

Uporaba metodologije Promethee-Gaia pri izbiri sistemov za sušenje majhnih semen in praškastih materialov

Slavica Prvulovic − Dragisa Tolmac − Ljiljana Radovanovic

V članku so analizirani trije različni sušilni sistemi. Pri izbiri sušilnega sistema je uporabljena primerjalna analiza petih vplivnih dejavnikov: ...


 

Ocena trajnostnega kriogenega odrezavanja Ni zlitine Inconel 718

Franci Pušavec ‒ Janez Kopač

Delo obravnava prednosti trajnostnega kriogenega odrezavanja, ki kaže velik potencial za zmanjšanje proizvodnih stroškov procesov odrezavanja in izboljšanje ...


 

Spreminjanje dolžine zobatih jermenov med uporabo

Blaza Stojanović ‒ Nenad Miloradović ‒ Nenad Marjanović ‒ Mirko Blagojević ‒ Lozica Ivanović

Zobati jermenski pogoni so nova vrsta pogonov, ki se je pojavila v 50. letih prejšnjega stoletja. Prenos moči in gibanja pri zobatih jermenih poteka z obliko ...


 

Zaznavanje in diagnostika napak pri asinhronskih motorjih na osnovi modela signalov z uporabo značilnosti signala vibracij v dvorazsežnostni domeni

Van Tuan Do – Ui-Pil Chong

Sistemi za zaznavanje in diagnosticiranje okvar strojev v splošnem in posebej za asinhronske motorje so kritičnega pomena za industrijo, saj lahko okvare...


 

Modeliranje hladnega prečnega valjanja krožnih žlebov po metodi končnih elementov

Eduard Niţu – Monica Iordache – Luminiţa Marincei – Isabelle Charpentier

V članku so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila opravljena v Romuniji v okviru projekta št. ID_711/2008 pod nazivom “Analitično in numerično ...


 

Modeliranje topografije površine z namenom zmanjšanja trenja

Marko Sedlaček – Luis Miguel Silva Vilhena – Bojan Podgornik – Jože Vižintin

Nadzorovanje tornih lastnosti kontaktnih površin postaja vse bolj in bolj pomembno zaradi nenehnih zahtev za izboljšanje zanesljivost in učinkovitost...


 

Vidiki uporabe kota nagiba osi orodja

Marek Sadílek – Robert Čep – Igor Budak – Mirko Soković

Prispevek se ukvarja z raziskavami in predlogi za spremembo položaja osi orodja proti frezani površini med več osnim frezanjem. Cilj raziskav je doseči ...


 

Vpliv vhodnih parametrov na značilnosti procesa EDM

Mohammadreza Shabgard – Mirsadegh Seyedzavvar – Samad Nadimi Bavil Oliaei

parametrov elektroerozijske obdelave (EDM) na značilnosti procesa EDM. Med preučevanimi značilnostmi procesa so parametri obdelave, kot so stopnja odvzema ...


 

Uporaba numeričnih simulacij pri procesu globokega vleka in pridrževalni sistem s segmentnimi vstavki

Mihael Volk – Blaž Nardin – Bojan Dolšak

V zadnjem času se stalno povečuje potreba po kompleksnejših izdelkih iz pločevine, kar je še posebej značilno za avtomobilsko industrijo. Poleg tega je ...


 

Simuliranje nelinearnih materialov pod vplivom centrifugalnih sil s pametnimi navzkrižno povezanimi simulacijami

Reinhard Hackenschmidt ‒ Bettina Alber-Laukant ‒ Frank Rieg

Razvoj izdelkov se v praksi izvaja s pomočjo različnih orodij za računalniško podporo (orodij CAx). Razvojni proces pa je zaradi neoptimalnih simulacijskih ...


 

Validacija modela jermenskega gonila na osnovi sistema prožnih teles

Gregor Čepon ‒ Lionel Manin ‒ Miha Boltežar

Zaradi vse večje zanesljivosti jermenskih gonil se je njihova uporaba v zadnjih nekaj desetletjih zelo razširila. Po zaslugi nizkih stroškov inštalacije in...


 

Integrirano snovanje za ocenjevanje utrujenostne trajnostne dobe konstrukcij

Radouane Akrache ‒ Jian Lu

Snovanje izdelka ali mehanskega sistema je sestavljeno iz več faz, ki se začnejo z izdelavo produktnih specifikacij in končajo z njegovim dokončnim...


 

Glajenje mrež z globalno optimizacijo pod omejitvami

Simon Kulovec ‒ Leon Kos ‒ Jožef Duhovnik

Optimizacija mrežnih struktur je zelo pomembna v strojniških področjih kot so dinamika, prenos toplote in materiali. Če želimo izvajati numerične analize...


 

Študija možnosti adaptivnega ocenjevanja parametrov modelov obrabe rezkalnega orodja

Chuangwen Xu ‒ Ting Xu ‒ Qi Zhu ‒ Hongyan Zhang

Obraba orodij za obdelavo kovin z odrezavanjem neposredno vpliva na natančnost, učinkovitost in stroške obdelave, zato je sprotni nadzor obrabe orodij...


 

Numerično modeliranje širjenja razpoke v korenu zoba zobnika

Srđan Podrug ‒ Srečko Glodež ‒ Damir Jelaska

Namen prispevka je analizirati vpliv mesta delovanja sile na širjenje razpoke v korenu zoba zobnika. Analizirana sta dva primera, in sicer:
• utripna sila v ...


 

Načrtovanje in preizkušanje ultrazvočnega sistema za ciljno pršenje sadovnjakov

Viktor Jejčič ‒ Tone Godeša ‒ Marko Hočevar ‒ Brane Širok ‒ Aleš Malneršič ‒ Andrej Štancar ‒ Mario Lešnik ‒ Denis Stajnko

Od začetka sistematičnega pridelovanja gojenih rastlin v sadovnjakih se ljudje spoprijemajo z rastlinskimi boleznimi in škodljivci. Pršilniki so stroji za ...


 

Integracija marketinga in razvoja v procesu osvajanja izdelka

Nuša Fain ‒ Mihael Kline ‒ Jože Duhovnik

Eden ključnih dejavnikov uspešnosti razvoja novih izdelkov je raven integracije marketinga in razvoja v procesu osvajanja novih izdelkov. Številne študije...


 

Navidezni mehanizem – orodje za reševanje dinamike pogonskih sestavov

Vaclav Pistek ‒ Pavel Novotny

Cilj tega dela je razvoj primernih računskih modelov za učinkovito reševanje dinamike pogonskih sestavov. Rezultati morajo odgovoriti na različna ...


 

Izračun faktorja intenzivnosti napetosti v funkcionalno gradientnih ploščah za stanje toplotnega šoka

Mohammad Bagher Nazari ‒ Mahmoud Shariati ‒ Mohammad Reza Eslami ‒ Behrooz Hassani

Analiza toplotnih napetosti je eno najpomembnejših vprašanj v tehniki, saj so mnoge konstrukcije izpostavljene povišanim temperaturam. Lom zaradi toplotnih ...


 

Izračun faktorja intenzivnosti napetosti v funkcionalno gradientnih ploščah za stanje toplotnega šoka

Mohammad Bagher Nazari ‒ Mahmoud Shariati ‒ Mohammad Reza Eslami ‒ Behrooz Hassani

Analiza toplotnih napetosti je eno najpomembnejših vprašanj v tehniki, saj so mnoge konstrukcije izpostavljene povišanim temperaturam. Lom zaradi toplotnih ...


 

Napoved kavitacijske in nekavitacijske vrtinčne cevi v sesalni cevi Francisove turbine z numerično analizo toka

Dragica Jošt – Andrej Lipej

Članek obravnava napoved pojava vrtinčne cevi v sesalni cevi Francisove turbine z numerično analizo toka. Vrtinčna cev se pojavlja predvsem pri delnih...


 

Paulo Flores

Glavni namen tega raziskovalnega dela je predstavitev splošnega in sistematičnega pristopa k kvantifikaciji kinematičnih položajnih napak zaradi toleranc ...


 

Konfiguracija sekundarnega vira za obvladovanje hrupa prezračevalnih ventilatorjev v kanalih

Jurij Prezelj ‒ Mirko Čudina

Aktivno dušenje hrupa (ADH) deluje na principu dodajanja »protihrupa« v primarni hrup. Protihrup ima v časovnem prostoru popolnoma enako pojavno obliko kot ...


 

Zaznavanje napak na industrijskem prenosniku toplote s pomočjo modela

Dejan Dragan

Za sodobne procesne industrije je značilna težnja po zagotavljanju visoke kakovosti proizvodov in varnosti ob čim nižjih stroških proizvodnje. Zgodnje ...


 

Numerične metode za modeliranje termomehanskega utrujanja

Henrik Zaletelj – Gorazd Fajdiga – Marko Nagode

Eksperimentalno preverjanje vzdržljivosti strojnih delov, ki so izpostavljeni termomehanskim obremenitvam, zahteva napredno in drago merilno opremo. Pri...


 

Analiza kritičnosti elementov zgloba jarmovega droga lahkega gospodarskega vozila

Dobrivoje Ćatić – Branislav Jeremić – Zorica Djordjević – Nenad Miloradović

Članek prikazuje rezultate teoretične študije in praktične uporabe kvantitativne analize načinov, učinkov in kritičnosti odpovedi (FMECA) na elementih ...


 

Matematični model avtoklava

Aleksander Preglej ‒ Rihard Karba ‒ Igor Steiner ‒ Igor Škrjanc

V prispevku je predstavljeno matematično modeliranje procesov segrevanja, hlajenja in spreminjanja tlaka v avtoklavu. Avtoklav je tlačna posoda cilindrične ...


 

Teoretična analiza vzmetne konstante in efektivne mase za polkrožno upognjeni nosilec v pospeškomeru MEMS

Wai Chi Wong ‒ Ishak Abdul Azid ‒ Burhanuddin Yeop Majlis

Namen tega članka je teoretična izpeljava vzmetne konstante in efektivne mase za polkrožno upognjeni nosilec, ki bosta uporabljeni za napovedovanje delovanja ...


 

Izračun poškodbe zaradi lezenja pri termomehanskem obremenjevanju

Domen Šeruga – Matija Fajdiga – Marko Nagode

Namen prispevka: Konstrukcijsko-razvojni čas novega izdelka se zaradi uporabe naprednih numeričnih in eksperimentalnih metod vse bolj krči. Za termomehansko...


 

Surface Integrity of Shot Peened Aluminium Alloy 7075-T651

Uroš Zupanc ‒ Janez Grum

V prispevku so predstavljene raziskave učinkov hladnega mehanskega utrjevanja površine visokotrdnostne aluminijeve zlitine AlZn5,5MgCu (ENAW 7075). ...


 

Modifikacija površinskega sloja aluminijevih zlitin po utrjevanju z laserskimi udarnimi valovi

Uroš Trdan – José Luis Ocaña – Janez Grum

površinskega sloja z laserskimi udarnimi valovi na makro in mikro nivoju. Rezultati eksperimenta omogočajo določitev optimalnih parametrov laserskega ...


 

Inteligentni elektrohidravlični servopozicionirni sistem

Edvard Detiček - Uroš Župerl

Ustaljena zahteva, ki jo sodobna strojegradnja postavlja proizvajalcem pogonskih sistemov, je doseganje velike točnosti pomikov ob velikih hitrostih in silah. ...


 

Določanje zmogljivosti terminala za razkladanje razsutega tovora z uporabo teorije vrst

Ugljesa Bugaric ‒ Dusan Petrovic ‒ Zoran Petrovic ‒ Miroslav Pajcin ‒ Gordana Markovic-Petrovic

Glavni namen članka je razviti prikladnejši, enostavnejši in hitrejši način za analizo rečnih terminalov za razkladanje razsutega tovora, ki bi bil ...


 

Raziskava zmogljivosti rezalnih orodij iz materiala CBN s prevleko TiN in brez nje pri aplikacijah trdega rezkanja

Fatih Taylan – Oğuz Çolak1 – Mehmet Cengiz Kayacan

Predmet te študije je raziskava zmogljivosti oz. analiza stabilnosti pri čelnem rezkanju orodnega jekla za delo v hladnem 90MnCrV8, kaljenega na 61 HRC, z ...


 

Sistem za pogon podajanja pri istosmernem rezkanju, krmiljen s konzervativno silo

Branko Tadic – Djordje Vukelic – Janko Hodolic – Slobodan Mitrovic – Milan Eric

Osnovni cilj te raziskave je bil preučiti možnosti za krmiljenje podajanja pri istosmernem rezkanju s konzervativno silo, t.j. s silo hidravličnega dušenja. ...


 

Tehnike modeliranja geometrij na osnovi pletenih vijačnih struktur za numerično analizo

Cengiz Erdönmez - Cevat Erdem İmrak

V članku je predstavljena nova metodologija za opredeljevanje in modeliranje posameznih in pletenih vijačnih struktur (NHS) žičnih vrvi v treh dimenzijah, ...


 

Merjenje volumskega pretoka taline v proizvodnji kamene volne

Jinpeng Chen - Marko Hočevar - Brane Širok

Kakovost kamene volne je močno odvisna od procesa razvlaknjenja taline na centrifugi. Pomembno vlogo pri tem ima zagotavljanje enakomernosti pretoka taline, ki ...


 

Optimizacija trapeznega prereza roke avtodvigala z Lagrangeevimi multiplikatorji in diferencialnim evolucijskim algoritmom (DE)

Milomir M. Gašić ‒ Mile M. Savković ‒ Radovan R. Bulatović

Vodilni proizvajalci avtodvigal zadnja leta posvečajo veliko pozornosti konstruiranju rok kot najvrednejših delov avtodvigala. Oblika prereza roke je ...


 

Adaptivno položajno vodenje nanorobotske celice

Gregor Škorc - Jure Čas - Simon Brezovnik - Riko Šafarič

V prispevku je predstavljen razvoj proizvodnega sistema s submikrometrsko ločljivostjo. Tako imenovana nanorobotska celica je zasnovana na X/Y manipulatorju, ...


 

Študija parametrov kakovosti in vedenja aluminijaste pločevine, kovičene z zabijalnimi kovicami, za različne pogoje spajanja

Jacek Mucha

Vse večja uporaba lahkih materialov v sodobni avtomobilski industriji je prinesla tudi razvoj novih tehnologij spajanja. Enostransko kovičenje z dvokrako ...


 

Integriteta površine po mehanskem utrjevanju različnih aluminijevih zlitin

Sebastjan Žagar - Janez Grum

Namen prispevka je predstaviti dve vrsti aluminijevih zlitin AlCu4PbMgMn (2007-T351) in AlSi1MgMn (6082-T651), ki sta bili mikro površinsko utrjeni z ...


 

Študija utrujenostnega zloma spodnje ročice obese z večosnim kriterijem gostote deformacijske energije

Abdelhamid Saoudi ‒ Mohamed Bouazara ‒ Daniel Marceau

Zmanjšanje mase ne izboljšuje le kota poševnega teka kolesa po cesti, odzivnosti vozila v ovinkih in stabilnosti, pripomore tudi k večji učinkovitosti in ...


 

Inteligentna optimizacija procesa z več odgovori na osnovi Taguchi pristopa in predhodnih podatkov

Tatjana Šibalija ‒ Vidosav Majstorović ‒ Mirko Soković

Članek predstavlja nov, generični pristop k optimiranju parametrov procesa z več odzivi, ki temelji na predhodnih podatkih.
Pristop sestoji iz dveh delov. ...


 

Nove priložnosti za neporušne preiskave z uporabo nelinearnih interakcij med elastičnimi valovi in napakami

Igor Solodov - Daniel Döring - Gerd Busse

Hitra rast uporabe novih visokotehnoloških materialov pri aplikacijah, ki so kritične glede varnosti, prinaša tudi stroge zahteve glede zanesljivosti ...


 

Lockin-Interferometrija: princip in uporaba pri neporušnih preiskavah

Philipp Menner - Henry Gerhard - Gerd Busse

Metode, ki uporabljajo interferenčne proge, kot sta interferometrija z vzorcem interferenčnih prog (ESPI, tudi elektrooptična holografija, TV-holografija) in ...


 

Uporaba tehnik ultrazvočnih C-skenov za odkrivanje napak v kompozitnih laminatih

Theodoros Hasiotis – Efstratios Badogiannis – Nicolaos Georgios Tsouvalis

V študiji so bile razvite in uporabljene praktične tehnike merjenja odmeva ultrazvočnih impulzov za neporušne preiskave dveh tipičnih kompozitnih...


 

Elektromagnetne neporušne preiskave: sedanjost in prihodnost

Raimond Grimberg

Elektromagnetne neporušne preiskave so se pojavile pred več kot 125 leti in so se iz “umetnosti” do danes razvile v priznano inženirsko disciplino. ...


 

Nadzor in upravljanje procesov na osnovi neporušnih preiskav

Bernd Wolter - Gerd Dobmann - Christian Boller

Namen: Cilj avtomatizacije je bil nekdaj predvsem povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov. Do danes pa se je pomen avtomatizacije razširil tudi na...


 

Elektromagnetno slikanje s polji merilnih glav

Gerhard Mook - Fritz Michel - Jouri Simonin

Namen članka je predstavitev osnov, merilnih glav in tehnologije neporušnih preiskav napak v materialih s polji glav za merjenje vrtinčnih tokov.
Težava pri ...


 

Študija emisije šibkih električnih tokov v cementni malti med enoosnim mehanskim tlačnim obremenjevanjem do bližine točke loma

Antonios Kyriazopoulos - Ilias Stavrakas - Cimon Anastasiadis - Dimos Triantis

Eksperimentalna tehnika merjenja šibkih električnih signalov, ki se emitirajo med začasnim enoosnim obremenjevanjem trdnih snovi, je bila uporabljena na...


 

Spreminjanje fokusa – robustna tehnologija za visokoločljivostno optično merjenje 3D-površin

Reinhard Danzl - Franz Helmli - Stefan Scherer

3D-meritve tehničnih površin so pomemben del preverjanja in kontrole lastnosti in funkcije materialov in tehničnih izdelkov. Takšne meritve so se...


 

Odkrivanje površinskih napak na pogonskih jermenih z uporabo laserske profilometrije

Drago Bračun - Boštjan Perdan - Janez Diaci

Nadzor kakovosti pri proizvodnji pogonskih jermenov danes v glavnem vključuje vizualno kontrolo, ki jo izvajajo izkušeni delavci. Delavci pregledujejo ...


 

Nadzor procesa MIG varjenja s pomočjo signala slišnega zvoka

Jožef Horvat - Jurij Prezelj - Ivan Polajnar - Mirko Čudina

MIG varjenje je najpogosteje uporabljeni postopek obločnega varjenja, saj je primerno za robotizacijo in mehanizacijo, s tem pa je tudi visoko produktivno in...


 

Energijsko varčna hladilna enota na strojih za pihanje plastike

Darko Lovrec - Vito Tič

Stisnjen zrak je eden izmed pomembnejših, a hkrati tudi najdražjih virov energije v industriji. Zato je potrebno posebno pozornost nameniti njegovi racionalni...


 

Vpliv geometrije lomilca odrezkov na napetosti v orodju pri struženju

Huseyin Gurbuz, Abdullah Kurt, Ibrahim Ciftci, Ulvi Seker

Namen študije je ugotoviti vpliv različnih geometrij lomilcev odrezkov na sile pri rezanju in napetosti v orodju med struženjem. V ta namen so bili izvedeni...


 

Sistemski pristop k krmiljenju sistema vzmetenja vozila v okolju CAE

Vladimir Popović - Branko Vasić - Miloš Petrović - Saša Mitić

Industrija motornih vozil v zadnjih letih izkazuje trend menjave elektromehanskih komponent z mehatronskimi sistemi, ki delujejo inteligentno in avtonomno. Za...


 

Uporaba genetskega algoritma pri večkriterijskem razporejanju serijske proizvodnje

Aleš Slak, Jože Tavčar, Jože Duhovnik

Tehnične novosti se na področju logistike v proizvodnji uvajajo parcialno in zato ne izkoriščajo vsega potenciala. Za optimalno učinkovitost proizvodnih...


 

Energijski prihranki v stavbi s sistemom PCM prostega hlajenja

Uroš Stritih - Vincenc Butala

Glavni namen prispevka je predstaviti energijske prihranke v stavbi z uporabo sistema PCM prostega hlajenja. Gre za alternativni sistem hlajenja stavb, ki...


 

Krmilni sistem na osnovi čipa FPGA za ultrazvočno fazno polje

Mário João Simões Ferreira dos Santos - Jaime Batista dos Santos

Pri običajnih ultrazvočnih preiskavah se pretežno uporablja ena sama sonda in zbrane informacije so iz osi širjenja valov. Če takšno enodelno sondo...


 

Nadzor stanja rezalnega orodja v realnem času pri rezkanju

Franci Čuš - Uroš Župerl

Namen članka je predstaviti sistem za nadzor rezalnega orodja pri odrezovalnih procesih. Glavni cilj raziskave je bil izdelati sistem nadzora orodja, ki je...


 

Izboljšanje zmogljivosti poslovnih procesov z vzpostavitvijo analogije: sistem menedžmenta kakovosti – človeški organizem

Aleksandar Vujović – Zdravko Krivokapić – Mirko Soković

Osnovni namen članka je predstaviti analogijo med popolnostjo delovanja človeškega organizma in možno preslikave le-tega na procesno modelirane ...


 

Er:YAG laser s preklopom kvalitete z vrtečim se zrcalom

Aleš Bizjak - Karolj Nemeš - Janez Možina

Svetloba z valovno dolžino 2940 nm, ki jo oddaja Er:YAG laser, sovpada z vrhom absorpcijskega spektra vode in se zato zelo močno in selektivno absorbira v...


 

Vpliv negalvanskega nikljanja delcev SiC na korozijske lastnosti kompozitnega materiala na osnovi A356, izdelanega po postopku litja s stiskanjem

Burak Dikici - Cagri Tekmen - Mehmet Gavgali - Umit Cocen

Glavna težave, ki se pojavljajo na mejnih površinah pri izdelavi ali pretaljevanju kompozitnih materialov s kovinsko osnovo Al-SiCp, so formiranje produktov...


 

Merjenje dinamičnih obremenitev na zložljivem mestnem kolesu

Miha Pirnat - Zdenko Savšek - Miha Boltežar

Zložljiva mestna kolesa so vedno bolj zanimiva alternativa javnemu prevozu v mestih, saj omogočajo parkiranje avtomobila na bolj oddaljenih parkiriščih, ki ...


 

Povezava med spremembami in terminiranjem sprememb poslovno informacijskih sistemov: štiri študije primerov v malih in srednjih podjetjih na Hrvaškem

Stipe Čelar - Eugen Mudnić - Sven Gotovac

Projekti prilagajanja in uvajanja sprememb poslovno informacijskih procesov (ERP) so zamudni in kompleksni projekti, ki so prav zaradi tega pogosto neuspešni....


 

Analiza utrujenostne trajnostne dobe aluminijastih platišč s simulacijo rotacijskega utrujenostnega preizkusa

Liangmo Wang, Yufa Chen, Chenzhi Wang, Qingzheng Wang

Aluminijasta platišča med uporabo ne smejo odpovedati. Ključnega pomena je njihova trdnost in utrujenostna trajnostna doba. Glavni metodi za določitev...


 

Primerjava med singularnimi polji na vmesniškem prostem robu in na konici razpoke v elastičnem – idealno plastičnem materialu

Liviu Marsavina, Andrew D. Nurse

Namen članka je poiskati podobnosti med singularnimi polji na vmesniškem prostem robu in na konici razpoke v elastičnem – idealno plastičnem materialu.
...


 

Oblikovanje kronskih ozobij pri ploskih spiralnih gonilih


Med mehanskimi reducirnimi gonili z velikim prestavnim razmerjem, ki se dandanes vgrajujejo v vrtljive mize računalniško krmiljenih (CNC) obdelovalnih ...


 

Analiza dejavnikov razvoja proizvodnega in storitvenega podjetja: strateški pristop

Jelena Borocki - Ilija Ćosić – Bojan Lalić – Rado Maksimović

Prispevek obravnava ključne dejavnike razvoja proizvodnih in storitvenih podjetij s spremenjeno analizo SPACE, z namenom ugotavljanja morebitnih razlik oz. ...


 

Nelinearna analiza tankostenskih nosilcev odprtega prereza

Nina Andjelić

Glavni namen tega članka je predstaviti pristop k nelinearni analizi tankostenskih nosilcev odprtega prereza. Avtorica je skušala raziskati vpliv uvedbe ...



Letak SV-JME




 

Strojniški vestnik

v obliki digitalnega listalnika


SV-JME-10-2017


SV-JME-9-2017


SV-JME-7-8-2017


SV-JME-6-2017

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Zavrni