Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering je indeksiran oz. citiran v bazah:

 • SCI-Expanded,
 • Compendex,
 • Inspec,
 • ProQuest-CSA,
 • SCOPUS,
 • TEMA, ...
Celoten seznam baz »

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija


T: 01 4771 137
E: info@sv-jme.euRevijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

ISSN: 0039-2480

 

Tekoči letnik


   

Strojniški vestnik 63 (2017) 10

Kazalo člankov

 1. Homogenost delovnega območja aditivnih tehnologij - Primer taljenja z elektronskim snopom
 2. Cenovno ugodna naprava za DLP stereolitografijo
 3. Optimizacija hibridne izdelave za izboljšanje kakovosti površine, porabe materiala in produktivnosti
 4. Vpliv obdelave površine aluminijevih zlitin na lastnosti obdelave s pulzirajočim vodnim curkom
 5. Vplivi kontinuiranega in pulzirajočega vodnega curka na kompozit CNT/beton
 6. Avtomatizirana metoda združevanja tekočega traku z armaturo iz jeklenic – ovrednotenje uporabe vodnega curka za proces predpriprave
 7. Določevanje obrabe fokusirne šobe z merjenjem premera abrazivnega vodnega curka
 8. Eksperimentalni parametrični matematični model za napovedovanje hrapavosti površine pri rezanju z abrazivnim vodnim curkom

  Na vsebino revije >>

   

Strojniški vestnik 63 (2017) 9

Kazalo člankov

 1. Fenomen tečenja in ciklična plastifikacija konzolnega nosilca
 2. Uporaba prilagojenega modela sil za natančno struženje različnih kovinskih materialov
 3. Vpliv razmerja med debelino in premerom luknje matrice na proces štancanja pločevine
 4. Vpliv parametrov procesa na mikrostrukturo in mehanske lastnosti aluminijeve zlitine AA5182, varjene z vlakenskim laserjem
 5. Adaptivna robustna regulacija razreda momentnih motorjev z nasičenim vhodom na podlagi nevronskih mrež
 6. Vpliv hrapavosti na izkoristek centrifugalnih črpalk
 7. Elektrotermomehanska analiza Joulovega segrevanja dilatometrskih preizkušancev

  Na vsebino revije >>

   

Strojniški vestnik 63 (2017) 7-8

Kazalo člankov

 1. Metoda absolutnih vozliščnih koordinat v prednapetem dinamskem sistemu z velikimi pomiki
 2. Analiza mikrokonvekcije v toku MHD-nanofluida po metodi LBM
 3. Toplotna optimizacija in primerjava geometrijskih parametrov pravokotnih in trikotnih reber z enako površino
 4. Modeliranje togosti hidravličnega cilindra ob upoštevanju več faktorjev
 5. Metodologija za uspešno uvajanje vitke proizvodnje
 6. Razvoj stroja za posnemanje s pomočjo tehnologije virtualnih prototipov

  Na vsebino revije >>

   

Strojniški vestnik 63 (2017) 6

Kazalo člankov

 1. In-situ obravnava realne kontaktne površine več vršičkov na submikronski skali
 2. Analiza vpliva moči laserja na mikrostrukturo in lastnosti kompozita titanove zlitine in borovega karbida (Ti6Al4V-B4C)
 3. Modeliranje in eksperimentalna verifikacija izbire ustreznih členov PI-regulatorja razmerja hitrosti pri verižnih menjalnikih CVT
 4. Prenos toplote z mešano konvekcijo v pravokotni kotanji z ogrevanim pokrovom, napolnjeni z nanofluidom Al2O3–voda
 5. Praktična metoda odkrivanja prečnih razpok na rotorjih s prehodnim odgovorom
 6. Vpliv zračnih tokovnih razmer in hitrost zbiralne površine na formiranje primarne plasti kamene volne

  Na vsebino revije >>

   

Strojniški vestnik 63 (2017) 5

Kazalo člankov

 1. Analiza kritičnih odpovedi cevi pregrevalnika kotla na premog
 2. Vpliv kvazistacionarnih vetrnih obremenitev na utrujenostne poškodbe prenosnikov vetrnih
 3. Analiza zmogljivosti hladiva R1234yf kot enakovredne zamenjave za R134a in učinek notranjega izmenjevalnika toplote pri avtomobilski klimatski napravi
 4. Izračun učinkovitosti ubiranja novega stožčastega evolventnega
 5. Mobilni roboti v stiku s človekom na osnovi strojnega vida – pregled

  Na vsebino revije >>

   

Strojniški vestnik 63 (2017) 4

Kazalo člankov

 1. Validacija numerične metode na primeru optimizacije pečniškega prostora z uporabo numeričnih izračunov in eksperimentalnih preizkusov
 2. Sistem nastavljivega podajnega prijemala na pnevmatično mišico za montažna opravila
 3. Indeks uspešnosti za obtekanje telesa v kanalu z MHDnanofluidom pri visokih vrednostih Re
 4. Vrednotenje zanesljivosti ležajev na podlagi podatkov o degradaciji zmogljivosti iz malih vzorcev
 5. Eksperimentalna raziskava in numerična simulacija superplastičnega preoblikovanja zlitine AA 5083 s programirljivim logičnim krmilnikom
 6. Nadzor kurjave s sprotno pripravo premogovega prahu z uporabo statistično obdelanih signalov elektrostatičnih merilnih sond
 7. Analiza odpovedi večstopenjskega vrstnega rotacijskega tesnila v vodi pod visokim tlakom

  Na vsebino revije >>

   

Strojniški vestnik 63 (2017) 3

Kazalo člankov

 1. Razvoj algoritma za prepoznavanje geometrije za hibridno izdelavo – tehnologijo odvzemanja in dodajanja materiala
 2. Dinamični model in analiza nelinearnih vibracijskih lastnosti zobniškega gonila z valovito razdelno ploskvijo
 3. Izboljšanje učinkovitosti kmetijskih vitelnih strojev
 4. Modeliranje in upravljanje elektronske bobnaste zavore z razpiralom in fiksnim sedlom
 5. Aerodinamična stabilnost vozila v močnem spremenljivem vetru
 6. Določitev praga za ekstrapolacijo izjemnih obremenitev na podlagi tehnologije večkriterijskega odločanja

  Na vsebino revije >>

   

Strojniški vestnik 63 (2017) 2

Kazalo člankov

 1. Vpliv hidrodinamske kavitacije na pripravo vodne raztopine detergent za pranje tekstila
 2. Vpliv hrapavosti notranje površine šobe na delovanje samoresonančnih kavitacijskih vodnih curkov pri različnih tlakih
 3. Inverzna metoda za vodenje strjevanja čistega materiala v sferični geometriji
 4. Študija utrjanja pri osno nesimetričnem rotacijskem preoblikovanju brez trna
 5. Vedenje MHD-mejne plasti nanofluida nad premikajočo se površino pod vplivom konvektivnih robnih pogojev
 6. Izboljšanje udobja pri uporabi novega sistema nelinearnega vzmetenja sedežev na podlagi terenskih meritev
 7. Raziskava mehanskih lastnosti epoksi kompozitov s polnilom iz roževine v prahu

  Na vsebino revije >>

   

Strojniški vestnik 63 (2017) 1

Kazalo člankov

 1. Izbira optimalne valčne transformacije za ocenjevanje velikosti napak v izdelavi koničnih kotalnih ležajev z merjenjem vibracij in po kriteriju shannonove entropije
 2. Izboljšanje mazalne sposobnosti RBD palmovega stearina kot alternativnega maziva pri različnih drsnih hitrostih
 3. Izboljšanje mazalne sposobnosti RBD palmovega stearina kot alternativnega maziva pri različnih drsnih hitrostih
 4. Robustno in na napake neobčutljivo vodenje avtobusa z elektromotorji v kolesih in minimalno rabo energije pri zavijanju
 5. Raziskava diagnosticiranja napak planetnih gonil na podlagi večskalne fraktalne škatlaste dimenzije CEEMD in ELM
 6. Modeliranje histereze dolžine/tlaka pri pnevmatičnih umetnih mišicah po modelu Prandtl-Ishlinskii
 7. Analiza indeksa aktivnosti za redukcijo modela hidravličnega sistema z zaznavanjem obremenitve

  Na vsebino revije >>

   

Letak SV-JME
 

Strojniški vestnik

v obliki digitalnega listalnika


SV-JME-10-2017


SV-JME-9-2017


SV-JME-7-8-2017


SV-JME-6-2017

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Zavrni