Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering je indeksiran oz. citiran v bazah:

  • SCI-Expanded,
  • Compendex,
  • Inspec,
  • ProQuest-CSA,
  • SCOPUS,
  • TEMA, ...
Celoten seznam baz »

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija


T: 01 4771 137
E: info@sv-jme.euRevijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

ISSN: 0039-2480

 

Strojniški vestnik 63 (2017) 2

 

 

 


 

Vpliv hidrodinamske kavitacije na pripravo vodne raztopine detergent za pranje tekstila

Avtorji - Tadej Stepišnik Perdih* – Brane Širok – Matevž Dular


Povzetek

Pralni stroji so eni izmed največjih porabnikov energije in vode v gospodinjstvih. V zadnjih letih je znanstvena skupnost vložila veliko truda v trajnostni razvoj, tudi na področju pranja tekstila. Kljub temu pa je priprava raztopine vode in detergenta popolnoma prezrt proces s strani raziskovalcev. Priprava pralne raztopine v pralnih strojih, ki so trenutno na voljo na trgu, lahko traja do 10 minut. Avtorji raziskave menimo, da bi z izkoriščanjem hidrodinamske kavitacije lahko ta proces močno izboljšali.
Pojem kavitacija označuje nastanek parnih mehurčkov v kapljevini, njihovo aktivnost in prehod nazaj v kapljevito stanje. Pojavi se zaradi lokalnega zmanjšanja tlaka, pri čemer ostane temperatura medija približno nespremenjena. Kavitacija je vedno bolj uveljavljena metoda v procesni in kemijski industriji, saj se ob kolapsih kavitacijskih mehurčkov vzpostavijo ekstremne razmere. Te razmere omogočajo izvedbo procesov, za katere so sicer potrebne enormne količine energije

Ključne besede - hidrodinamska kavitacija, rotacijski generator kavitacije, agresivnost kavitacije, pralni stroj, raztapljanje

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)2, 83-91, SI 13
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3970

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


  

Vpliv hrapavosti notranje površine šobe na delovanje samoresonančnih kavitacijskih vodnih curkov pri različnih tlakih okolice

Avtorji - Deng Li – Yong Kang* – Xiaolong Ding – Xiaochuan Wang – Zhenlong Fang


Povzetek

Samoresonančni kavitacijski vodni curek (SRCW) z velikimi koherentnimi strukturami in vrtinčnimi obroči v strižni plasti je z ozirom na udarni tlak in kavitacijsko sposobnost bistveno boljši od konvencionalnega kavitacijskega vodnega curka. Danes je razširjen v raznih praktičnih in industrijskih aplikacijah, še posebej pri vrtanju globokih lukenj, kjer je tlak okolice razmeroma visok. Velja, da je začetno kavitacijsko število pri SRCW v splošnem od dva- do šestkrat večje kot pri konvencionalnem kavitacijskem vodnem curku.

Ključne besede - samoresonančni kavitacijski vodni curek, površinska hrapavost, debelina viskoznega podsloja, kavitacijska erozija, izguba mase, tlak okolice, orgelska šoba

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)2, 92-102, SI 14
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3563

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Inverzna metoda za vodenje strjevanja čistega materiala v sferični geometriji

Avtorja - Mohamed Charifi* – Rabah Zegadi

Povzetek

Namen predstavljene študije je vodenje procesa strjevanja čistega materiala, popisanega z enodimenzijsko sferično geometrijo. Glavni dejavniki, upoštevani pri določanju strukture in lastnosti končnega stanja, so kinetika spremembe stanja, geometrija stika med fazami in njen razvoj.
Vodenje stika trdne in tekoče faze v procesu strjevanja je bilo simulirano po inverzni metodi v enodimenzijski sferični geometriji z ravninsko fronto. Kontrolna spremenljivka je bila temperatura na fiksni meji trdne domene. Znani podatki so začetno stanje, želeni razvoj ravninske fronte in temperatura fazne spremembe. Inverzni problem je mogoče razrešiti z dodatnimi informacijami o toplotnem toku na fronti, izpeljanem iz toplotne bilance. Vodilne enačbe toplotnega sistema popisujejo prevod toplote.

Ključne besede - fazna sprememba, stik med trdno/tekočo fazo, inverzni problem, sferična geometrija


Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)2, 103-110, SI 15
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3805

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Študija utrjanja pri osno nesimetričnem rotacijskem preoblikovanju brez trna

Avtorji - Zhen Jia – Zhiren Han* – Baoming Liu – Yong Xiao

Povzetek

Osno nesimetrične lupine se pogosto uporabljajo v letalski, vesoljski in avtomobilski industriji. Rotacijsko preoblikovanje brez trna je primerno za izdelavo tovrstnih delov zaradi dobre fleksibilnosti, kratke priprave proizvodnje in nizkih stroškov.
Polje sil med procesom pa je drugačno kot pri preoblikovanju s trnom, saj surovec ni podprt. Posebna osno nesimetrična oblika povzroči značilno porazdelitev utrjanja pri rotacijskem preoblikovanju brez trna, s tem pa vpliva na lastnosti stožčastih delov. V eksperimentih rotacijskega preoblikovanja so bili uporabljeni trije različni nabori delovnih pogojev za različna polovična kota stožca HCA (45–30°, 60–30° in 60–45°).

Ključne besede - osno nesimetrično rotacijsko preoblikovanje, stanje preoblikovalnega utrjanja, rotacijsko preoblikovanje brez trna, HCA, MKE, napetosti

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)2, 111-118, SI 16
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3589

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Vedenje MHD-mejne plasti nanofluida nad premikajočo se površino pod vplivom konvektivnih robnih pogojev

Avtorja - Mohamed Abdel-wahed* – Tarek Emam

Povzetek

Članek predstavlja analizo hidromagnetne mejne plasti nad premikajočo se ravno površino v konvektivnih robnih pogojih ob upoštevanju Brownovega gibanja in termoforeze nanodelcev. Privzeto je, da je mejna plast izpostavljena nelinearnemu Rosselandovemu toplotnemu sevanju. Problem je pomemben pri modeliranju v različnih tehniških panogah, npr. pri hladilnih površinah, proizvodnji papirja, pihanju stekla, ekstrudiranju plastike in vlečenju žice.
Problem, ki je modeliran s sistemom parcialnih diferencialnih enačb za ohranitev zveznosti, gibalne količine in energije, je bil s tehniko podobnostne transformacije pretvorjen v sistem navadnih diferencialnih enačb. Sistem je bil nato numerično razrešen s kombinacijo metode streljanja in metode Runge-Kutta četrtega reda.

Ključne besede - nanofluidi, MHD tok, konvektivni pogoji, nelinearno toplotno sevanje

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)2, 119-128, SI 17
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4014

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Izboljšanje udobja pri uporabi novega sistema nelinearnega vzmetenja sedežev na podlagi terenskih meritev

Avtorji - Leilei Zhao – Changcheng Zhou* – Yuewei Yu


Povzetek

Cilj predstavljene študije je izboljšanje udobja pri vožnji z novim sistemom nelinearnega vzmetenja sedežev na podlagi terenskih meritev. Analiziran je bil nov voznikov sedež, razvit za uporabo v težkih tovornjakih. Vzmetenje je zasnovano kot običajen škarjasti sistem, vanj pa sta vgrajena votla gumijasta vzmet in hidravlični blažilnik. Elementa sta pritrjena na školjko in na ogrodje sedeža med škarjasto konstrukcijo. Gumijasta vzmet deluje kot elastičen element z visokonelinearno karakteristiko, ki omogoča prilagajanje različnim delovnim pogojem, asimetričen blažilnik pa zagotavlja asimetrično karakteristiko dušenja. Obstoječi modeli sedežev niso bili primerni za ta sistem, zato je bil za boljši opis razvit nov nelinearen matematični model.

Ključne besede - kakovost vožnje, stanje cest, nelinearno vzmetenje, uglaševanje koeficientov, terenske meritve, sistem sedeža

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)2, 129-137, SI 18
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3719

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 Raziskava mehanskih lastnosti epoksi kompozitov s polnilom iz roževine v prahu

Avtorji - Duraisamy Kumar * – Sadayan Rajendra Boopathy – Dharmalingam Sangeetha – Govindarajan Bharathiraja

Povzetek

Namen raziskave je opredelitev možnosti izkoriščanja bioloških odpadkov pri razvoju biokompozitov zaradi njihove nizke cene, prijaznosti do okolja in biološke razgradljivosti; zmanjšanje onesnaženja okolja, iskanje zamenjave za sintetična vlakna in pocenitev izdelave kompozitov; izdelava biokompozitov iz epoksi smole in odpadne roževine v prahu (HP); kakor tudi optimizacija parametrov procesa izdelave kompozita epoksi/HP.
Cilji raziskave so obdelava delcev HP z NaOH za izboljšanje združljivosti med delci HP in epoksijem, izdelava biokompozitov z delci odpadne HP kot polnilom in epoksijem kot matriksom, izvedba mehanskih in površinskih morfoloških preizkusov na kompozitih HP/epoksi, optimizacija dejavnikov, ki vplivajo na kompozite HP/epoksi, izdelava vzorcev na podlagi optimiziranih parametrov ter preverjanje njihovih lastnosti, in končno analiza lastnosti pripravljenih kompozitov HP/epoksi.

Ključne besede - roževina v prahu, epoksi smola, kompoziti z delci, mehanske lastnosti, optimizacija

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)2, 138-147, SI 19
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3764

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 

Letak SV-JME
 

Strojniški vestnik

v obliki digitalnega listalnika


SV-JME-10-2017


SV-JME-9-2017


SV-JME-7-8-2017


SV-JME-6-2017

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Zavrni