Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering je indeksiran oz. citiran v bazah:

  • SCI-Expanded,
  • Compendex,
  • Inspec,
  • ProQuest-CSA,
  • SCOPUS,
  • TEMA, ...
Celoten seznam baz »

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija


T: 01 4771 137
E: info@sv-jme.euRevijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

ISSN: 0039-2480

 

Strojniški vestnik 63 (2017) 3

 

 

 


 

Razvoj algoritma za prepoznavanje geometrije za hibridno izdelavo – tehnologijo odvzemanja in dodajanja materiala

Avtorja - David Homar* – Franci Pušavec


Povzetek

V članku je predstavljen razvit algoritem, ki je namenjen prepoznavi geometrije CAD izdelka, za izdelavo po postopku hibridne izdelave. Hibridna izdelava v našem primeru pomeni združevanje tehnologij odvzemanja materiala in dodajanja materiala po plasteh, gre za postopka odrezovanja in selektivnega laserskega pretaljevanja kovinskih prahov. Pri tem se izkoristi prednosti posamezne tehnologije in s tem eliminira slabosti. En del izdelka se izdela s postopkom odrezovanja, drugi del pa se doda na ta prvi del s postopkom selektivnega laserskega sintranja.
Razvit je bil algoritem OMOS, ki prepozna geometrijo CAD modela predvidenega izdelka in na podlagi te geometrije določi, kateri del se bo izdeloval s katero tehnologijo. S tehnologijo dodajanja materiala po plasteh je možno narediti izdelke zelo kompleksnih oblik, vendar ta tehnologija spada med dražje. Med tem ko tehnologije odrezovanja ne dopuščajo izdelave izdelkov, ki imajo zelo kompleksne geometrijske oblike, saj takšne oblike preprečujejo dostop rezalnemu orodju do površine, katera mora biti obdelana. Je pa ta tehnologija bistveno cenejša od sodobne tehnologije dodajanja materiala. Zato je bila osnova za algoritem OMOS vzeta predpostavka, da se čim večji delež izdelka naredi s tehnologijo odrezovanja, kjer je to le mogoče potem pa se na ta del dogradi še preostali del izdelka s tehnologijo dodajanja materiala.

Ključne besede - hibridna izdelava, tehnologije dodajanja materiala po plasteh, tehnologije odvzemanja materiala, odrezovanje, konformni hladilni kanali

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)3, 151-160, SI 23
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3924

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


  

Dinamični model in analiza nelinearnih vibracijskih lastnosti zobniškega gonila z valovito razdelno ploskvijo

Avtorja - Zhiqin Cai – Chao Lin*


Povzetek

Zobniki z valovito razdelno ploskvijo so nova vrsta zobnikov z lastnostmi, ki so značilne za nevaljaste zobnike, zobnike s poševnim ozobjem in krožnične zobnike, njihov razvoj pa gre v smeri visokih hitrosti in velikih obremenitev. Dinamične lastnosti zobnikov z valovito razdelno ploskvijo neposredno vplivajo na nemoteno in učinkovito delovanje opreme, zato ti zobniki vse bolj pridobivajo na pomenu. Raziskave nelinearnih vibracijskih lastnosti običajnih zobnikov se osredotočajo predvsem na vibracije, udarce in hrup, analitične raziskave pa se naslanjajo na metodo končnih elementov. Lagrangeova enačba s posplošenimi koordinatami v MKE za rotacijski sistem z ekscentričnimi masami vključuje samo kinetično in potencialno energijo sistema, proces simulacije pa je kompleksen.

Ključne besede - zobnik z valovito razdelno ploskvijo, vibracijski odziv, omejena hitrost, Lagrangeova metoda z grafi povezav, časovno odvisne lastnosti

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)3, 161-170, SI 24
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3859

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Izboljšanje učinkovitosti kmetijskih vitelnih strojev

Avtorji - Martin Kodrič – Jože Flašker – Stanislav Pehan

Povzetek

Namen predstavljenega dela je najti in ovrednotiti možnosti za zmanjšanja porabe goriva in skrajšanje časa obdelave zelo strmih kmetijskih površin, ki se obdelujejo z vitelnimi stroji.
Nasad na strmem terenu je razporejen v vrstah, ki so orientirane po strmini navzgor. Nasad se obdeluje z delovnimi priključki, ki so nameščeni na vozičku. Voziček je opremljen z motorjem, ki poganja zgolj priključke. Premikanje vozička navzgor in spuščanje ob vrstah nasada navzdol se izvaja z vrvjo vitla, ki je nameščen na vrhu terena in ga poganja drug motor. Pri tej tehnologiji obdelave se pojavlja več problemov. Sistem ne omogoča izkoriščanja potencialne energije, ki se neprestano spreminja zaradi pomikanja vozička gor in dol. Posledica je velika poraba goriva, ki je lahko celo do dvakrat večja kot pri kmetijskih traktorjih, ki delajo na ravnem. Voziček, ki je lahko opremljen le z enim priključkom, se mora dvakrat pomikati po isti poti, kar podvaja čas obdelave. Vlečenje vrvi poškoduje rušo.

Ključne besede - strm teren, obdelava trajnega nasada, hidravlični kmetijski stroj, izkoristek procesa obdelave


Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)3, 171-180, SI 25
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3968

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Modeliranje in upravljanje elektronske bobnaste zavore z razpiralom in fiksnim sedlom

Avtorji - Fauzi Ahmad* – Khisbullah Hudha – Saiful Amri Mazlan – Hishamuddin Jamaluddin – Hairi Zamzuri – Zulkiffli Abd Kadir – Vimal Rau Aparow

Povzetek

Članek predstavlja novo zasnovo elektronske bobnaste zavore z razpiralom (EWB) v izvedbi s fiksnim sedlom (FIXEWB). Podaja tudi matematično izpeljavo modela dinamičnega vedenja zavore FIXEWB in upravljanje sistema s sledenjem momenta.
Motivacija za raziskave in razvoj zavore FIXEWB so bile težave pri obstoječih zasnovah EWB v smislu resnih omejitev pri snovanju, modeliranju in upravljanju zavor. Zavorni sistem EWB uporablja plavajoče sedlo, nerazrešen pa ostaja tudi problem zatikanja razpirala na stiku. Številne študije na tem področju so pripeljale do določenih izboljšav, mnoge med njimi pa so bile namenjene optimizaciji profilnega kota razpirala.

Ključne besede - elektronska bobnasta zavora z razpiralom, elektronska bobnasta zavora z razpiralom in fiksnim sedlom, modeliranje in validacija, tehnika identifikacije sistema, metoda ocenjevanja fizikalnih parametrov, optimizacija kota razpirala

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)3, 181-190, SI 26
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3508

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Aerodinamična stabilnost vozila v močnem spremenljivem vetru

Avtorja - Aleksander Grm* – Milan Batista

Povzetek

Pričujoče delo obravnava aerodinamično stabilnost vozila v močno spremenljivem vetru. Močno spremenljiv veter predstavlja veliko nevarnost, ker lahko povzroči prevrnitev, zdrs ali zasuk vozila med vožnjo. Glede na različne vetrovne razmere, se pojavi vprašanje, ali lahko ocenimo, pri kateri vrednosti vetra (hitrost in smer) postane vožnja nevarna.
Ocena kritične hitrosti in smeri vetra za posamezno vozilo temelji na izračunu aerodinamičnih koeficientov vozila. Aerodinamični koeficienti vozila predstavljajo prispevke posameznih sil v različnih pravokotnih smereh na vozilo in navorov okoli koordinatnih osi napetih na sistem vozila.

Ključne besede - aerodinamična stabilnost/nestabilnost, vetrovna računska mehanika, sile in momenti prekuca, računska mehanika kapljevin, interakcija med strukturo in kapljevinami

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)3, 191-200, SI 27
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4095

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Določitev praga za ekstrapolacijo izjemnih obremenitev na podlagi tehnologije večkriterijskega odločanja

Avtorji - Jixin Wang – Xinting Zhai* – Cheng Liu – Yingshuang Zhang


Povzetek

Pri ekstrapolaciji izjemnih obremenitev ima odločilno vlogo vrednost praga. Za izbiro vrednosti praga so na voljo grafične in numerične metode, kot testni kriterij pa se uporabljajo meritve, s katerimi se vrednoti primernost izbranega praga. Posamezne metode so lahko sicer optimalne za določene kriterije, toda za praktične probleme je značilno križanje različnih kriterijev in je težko določiti vrednost praga, ki bi izpolnjevala zahteve vseh kriterijev. Za razrešitev tega problema je predlagana metoda na podlagi tehnologije večkriterijskega odločanja (MCDM), ki upošteva skupen vpliv več kriterijev. Pri tej metodi so kot testni kriteriji uporabljeni povprečno odstopanje funkcije porazdelitve verjetnosti, test Kolmogorov-Smirnov in test hi-kvadrat. Vrednosti uteži za teste so določene po metodi entropije. Predstavljena je metoda VIKOR. Uporabljen je indeks za večkriterijsko razvrščanje na podlagi meritev ujemanja z »idealno« rešitvijo. Najboljša oz. kompromisna rešitev vključuje eno ali več primernih vrednosti ter je določena na podlagi ustreznih kriterijev in uteži. Primeren prag je končno določen s pomočjo zahtevane vrednosti nad pragom (POT).

Ključne besede - večkriterijsko odločanje (MCDM), prag, ekstrapolacija izjemnih obremenitev, vrednosti nad pragom (POT), metoda entropije, VIKOR

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)3, 201-211, SI 28
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3557

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 

 

 


Letak SV-JME
 

Strojniški vestnik

v obliki digitalnega listalnika


SV-JME-10-2017


SV-JME-9-2017


SV-JME-7-8-2017


SV-JME-6-2017

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Zavrni