Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering je indeksiran oz. citiran v bazah:

  • SCI-Expanded,
  • Compendex,
  • Inspec,
  • ProQuest-CSA,
  • SCOPUS,
  • TEMA, ...
Celoten seznam baz »

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija


T: 01 4771 137
E: info@sv-jme.euRevijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

ISSN: 0039-2480

 

Strojniški vestnik 63 (2017) 4

 

 

 


 

Validacija numerične metode na primeru optimizacije pečniškega prostora z uporabo numeričnih izračunov in eksperimentalnih preizkusov

Avtorji - Uroš Kokolj* – Leopold Škerget – Jure Ravnik


Povzetek

Optimizacija izdelkov in tehnologij je in bo v naslednjih letih ena od glavnih aktivnosti proizvajalcev različnih izdelkov. Ker so klasični postopki optimizacije izdelkov z eksperimentalnimi meritvami časovno in stroškovno zelo potratni, prihajajo v ospredje napredna inženirska orodja, kot so numerični izračuni. V obravnavanem primeru se je za potrebe izboljšave funkcionalnih lastnosti pečenja uporabil že predhodno razvit 3D časovno odvisen numerični model, ki omogoča napovedovanje stopnje porjavelosti piškotov.
Izvedla se je validacija numeričnega modela na primeru optimizacije pečenja pečice, kjer je bil cilj izboljšati enakomernost pečenja. Obstoječi numerični model, ki temelji na računalniški dinamiki tekočin, se je nadgradil s temperaturno odvisnimi lastnostmi zraka in piškotov. S pomočjo numeričnih izračunov se je preverilo šest različnih izvedb pokrova ventilatorja.

Ključne besede - računalniška dinamika tekočin, pečenje, pečica, prenos toplote, piškoti, optimizacija

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)4, 215-224, SI 33
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4089

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


  

Sistem nastavljivega podajnega prijemala na pnevmatično mišico za montažna opravila

Avtorja - Tudor Deaconescu* – Andrea Deaconescu


Povzetek

Snovanje novega prijemala se začne s pravilno definicijo zahtevanih funkcionalnih lastnosti. Zahteve glede sile, togosti/podajnosti, gibljivosti in števila prostostnih stopenj so odvisne od namena uporabe prijemala. Pri nalogah, ki zahtevajo varno prijemanje, je mogoče občutno zmanjšati tveganje poškodb na prijetem predmetu z dodatnimi zaznavali ali z ustrezno zasnovo krmiljenja. Alternativa dodatnim zaznavalom so izvršni členi z variabilno togostjo (VSA), znani tudi kot nastavljivi podajni izvršni členi (ACA). Uporaba nastavljivih podajnih izvršnih členov zagotavlja prilagajanje prijemala dejanskim okoliščinam pri delu, ki se lahko razlikujejo od projektiranih.
V članku je predstavljena inovativna konstrukcijska rešitev sistema prijemala, ki jo je mogoče pritrditi na industrijskega robota za montažna opravila. Osnova konstrukcije prijemala je linearna pnevmatična mišica kot izvršni člen ter prenos gibanj prek mehanizma z zobato letvijo.

Ključne besede - montaža, podajnost, prijemala, manipulatorji, pnevmatične mišice, togost

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)4, 225-234, SI 34
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4239

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Indeks uspešnosti za obtekanje telesa v kanalu z MHD-nanofluidom pri visokih vrednostih Re

Avtorja - Kozhikkatil Sunil Arjun* – Rakesh Kumar

Povzetek

Cilj predstavljene študije je preučitev razmerja med velikostjo in položajem valja, jakostjo magnetnega polja, Reynoldsovim številom, volumskim deležem nanodelcev in indeksom uspešnosti za kvazi dvodimenzionalno obtekanje krožnega valja v pravokotnem kanalu, pri čemer ti parametri vplivajo na tokovne lastnosti vrtinčne sledi, odlepljanje ter sile upora in vzgona. Preučen je tudi vpliv magnetnega polja na prisilno konvekcijo ob valju. V enačbi o ohranitvi momenta je prezrt vpliv vzgona in tok je obravnavan kot nestisljiv tok s konstantnimi termodinamičnimi in transportnimi lastnostmi Newtonske tekočine.

Ključne besede - računalniška dinamika tekočin, izboljšan prenos toplote, zastojno telo, krožni valj, magnetohidrodinamika


Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)4, 235-247, SI 35
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4258

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Vrednotenje zanesljivosti ležajev na podlagi podatkov o degradaciji zmogljivosti iz malih vzorcev

Avtorji - Luosheng Qin – Xuejin Shen* – Xiaoyang Chen – Pandong Gao

Povzetek

Zanesljivost ležajev, ki so vgrajeni v praktično vsak stroj, je pomembna za uspešno delovanje izdelka. Zanesljivo pridobivanje podatkov o življenjski dobi ležajev je težavna naloga, a podatki o degradaciji zmogljivosti na srečo vsebujejo tudi informacije o zanesljivosti. Zanesljivost izdelkov je tako mogoče vrednotiti na podlagi podatkov o degradaciji zmogljivosti.
Obstoječe metode pa običajno zahtevajo velike vzorce in zato je namen tega prispevka vrednotenje zanesljivosti ležajev na podlagi podatkov iz malih vzorcev. Za razrešitev problema je predlagana mešana uporaba metode degradacije na osnovi porazdelitve ter metode Bootstrap v kombinaciji z metodo Monte Carlo (na kratko DDBMC)

Ključne besede - ležaji, degradacija na podlagi porazdelitve, mali vzorec, metoda Bootstrap, metoda Monte Carlo, zanesljivost

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)4, 248-254, SI 36
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3898

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Eksperimentalna raziskava in numerična simulacija superplastičnega preoblikovanja zlitine AA 5083 s programirljivim logičnim krmilnikom

Avtorji - Muthusamy Balasubramanian* – Pasupathy Ganesh – Kalimuthu Ramanathan – Velukkudi Santhanam Senthil Kumar

Povzetek

Superplastično preoblikovanje je pomembna tehnologija, primerna za izdelavo delov raznih dimenzij v eni sami preoblikovalni operaciji in z možnimi aplikacijami v letalski in vesoljski industriji ter v proizvodnji zunanjih delov avtomobilov in turbinskih lopatic. Pomembno vlogo v vsakem procesu večdimenzijskega superplastičnega preoblikovanja imajo dejavniki kot so enakomerna porazdelitev debeline, preprečevanje čezmernega tanjšanja in končni izdelki brez gub. Enakomerna porazdelitev debeline pri večdimenzijskem profilu je nujna za nadzor tlaka med preoblikovanjem. Pogoj za nadzorovanje tlaka med preoblikovanjem je tudi optimalna hitrost obremenjevanja.

Ključne besede - superplastično preoblikovanje, metoda končnih elementov, programirljiv logični krmilnik, aluminijeva zlitina 5083, večstopenjska večdimenzijska kupola

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)4, 255-264, SI 37
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3721

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Nadzor kurjave s sprotno pripravo premogovega prahu z uporabo statistično obdelanih signalov elektrostatičnih merilnih sond

Avtorji - Boštjan Jurjevčič – Andrej Senegačnik – Igor Kuštrin*


Povzetek

Namen raziskave je bil razviti učinkovito in robustno metodo za sprotno spremljanje karakteristik pnevmatskega transporta premogovega prahu od mlina do šob gorilnika v realnih obratovalnih pogojih. Med drugim naj bi omogočala pravočasno zaznavanje stanja preobremenjenosti mlina.
Zaradi nestanovitne proizvodnje električne energije s sončnimi in vetrnimi elektrarnami se zahteva vse bolj fleksibilna proizvodnja električne energije s termoelektrarnami. Istočasno se zahteva, da so izpusti škodljivih snovi in učinkovitost proizvodnje s termoelektrarnami znotraj dopustnih meja. Za kakovostno in stabilno zgorevanje je nujno, da se na vseh šobah gorilnikov stalno vzdržuje optimalno masno razmerje med premogovim prahom in zgorevalnim zrakom in da ne prihaja do občasnih preobremenitev mlinov za premog. Preobremenitve ventilatorskih mlinov, ki se uporabljajo za mletje lignita in rjavega premoga, so pogost pojav.

Ključne besede - ARIMA model, elektrostatična merilna metoda, kontrolni diagram, ventilatorski mlin, pnevmatski transport, premogov prah, statistično modeliranje

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)4, 265-274, SI 38
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4264

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 Analiza odpovedi večstopenjskega vrstnega rotacijskega tesnila v vodi pod visokim tlakom

Avtorji - Zenghui Liu – Changlong Du* – Songyong Liu – Hongxiang Jiang

Povzetek

Napredovalni stroji si pri razbijanju trde skale pomagajo z visokotlačnimi vodnimi curki. Pri tem je pomemben dejavnik doba do odpovedi visokotlačnih rotacijskih tesnil (HPRS), ki vpliva na varnost in učinkovitost napredovalnega stroja. Članek opisuje eksperimentalno raziskavo mehanskih lastnosti HPRS.
Eksperimentalna analiza enostopenjskega vrstnega rotacijskega tesnila je pokazala, da so mehanske lastnosti kombiniranega tesnila boljše od lastnosti obročnega tesnila zaradi manjšega tornega navora, večjega kontaktnega pritiska in manj puščanja. Puščanje pri obročnih tesnilih se z delovnim tlakom povečuje, pri kombiniranih tesnilih pa zmanjšuje. Puščanje pri nižjih hitrostih vretena se povečuje s hitrostjo do določene vrednosti, nato pa praktično ni več odvisno od dodatne rasti hitrosti.

Ključne besede - analiza odpovedi, rotacijsko tesnilo, mehansko preizkušanje, obraba, visok tlak

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)4, 275-283, SI 39
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4012

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 

Letak SV-JME
 

Strojniški vestnik

v obliki digitalnega listalnika


SV-JME-10-2017


SV-JME-9-2017


SV-JME-7-8-2017


SV-JME-6-2017

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Zavrni