Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering je indeksiran oz. citiran v bazah:

  • SCI-Expanded,
  • Compendex,
  • Inspec,
  • ProQuest-CSA,
  • SCOPUS,
  • TEMA, ...
Celoten seznam baz »

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija


T: 01 4771 137
E: info@sv-jme.euRevijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

ISSN: 0039-2480

 

Strojniški vestnik 63 (2017) 5

 

 

 


 

Analiza kritičnih odpovedi cevi pregrevalnika kotla na premog

Avtorja - Gagan Kumar Gupta* – Somnath Chattopadhyaya


Povzetek

V kotlu je več delov, ki obratujejo pod tlakom: cevi uparjalnika, ekonomajzer in pregrevalnik. Nadtlaku v pregrevalniku se ni mogoče izogniti in kakršnakoli njegova odpoved z gotovostjo povzroči popolno zaustavitev kotla oz. celotnega postrojenja, zato so nujni ukrepi za preprečitev tehnične in gospodarske izgube. Pri tem ne zadostuje le identifikacija mest odpovedi, opredeliti je treba tudi osnovne vzroke odpovedi. V kotlu na premog v podjetju Bokaro Power Supply Co. (P) Ltd. (skupno podjetje družb SAIL in DVC), Bokaro (Indija), so se ponavljale odpovedi cevi pregrevalnika – v kratkem času so zabeležili kar tri. Na samem objektu ni bilo mogoče ugotoviti pravega vzroka odpovedi in zato se je pojavila potreba po razvoju celovite metodologije za preučevanje osnovnih vzrokov odpovedi omenjenih cevi.

Ključne besede - kotel na premog, korozija, lezenje, fraktografska analiza, SEM, cev pregrevalnika, XRD

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)5, 287-299, SI 43
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4188

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


  

Vpliv kvazistacionarnih vetrnih obremenitev na utrujenostne poškodbe prenosnikov vetrnih turbin

Avtorji - Dong Xiang* – Li Jiang – Mengxing You – Yinhua Shen


Povzetek

Kvazistatičen veter se spreminja v času in prostoru ter močno vpliva na utrujenostno trajnostno dobo prenosnikov vetrnih turbin. Spoznanja o tem, kakšen in kolikšen je ta vpliv, so zato zelo koristna – še posebej v fazi konstrukcije prenosnikov.
Prispevek preučuje problem računanja utrujenostnih poškodb prenosnikov v razmerah kvazistatičnih vetrnih obremenitev. Kvazistatično vetrno polje je opisano s srednjo hitrostjo vetra in z intenziteto turbulenc in raziskan je vpliv obeh parametrov na utrujenostno trajnostno dobo prenosnika vetrne turbine. Najprej je bila za določitev dinamičnih sil ubiranja in vrtilne hitrosti vsakega zobnika uporabljena razklopljena metoda z globalno analizo vetrne turbine in dinamično analizo prenosnika. V drugem koraku so bile na osnovi dinamičnih obremenitev in parametrov SN zobnikov izračunane utrujenostne poškodbe vsakega zobnika z upogibanjem in jamičenjem. Iz rezultatov nato sledi analiza vpliva srednje hitrosti vetra in intenzitete turbulenc na utrujenostne poškodbe prenosnikov

Ključne besede - kvazistatične vetrne obremenitve, utrujenostna trajnostna raba, prenosnik vetrne turbine, porazdelitev trajanja obremenitev (LDD), FAST, ADAMS

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)5, 300-313, SI 44
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4224

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Analiza zmogljivosti hladiva R1234yf kot enakovredne zamenjave za R134a in učinek notranjega prenosnika toplote pri avtomobilski hladilni napravi

Avtorji - Mehmet Direk* – Alper Kelesoglu – Ahmet Akin

Povzetek

Globalno segrevanje zaradi povečanih izpustov toplogrednih plinov je danes eden največjih problemov človeštva. Študije omejevanja uporabe klorofluoroogljikovodikov (CFC), delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov (HCF) in fluoriranih ogljikovodikov (HFC) še potekajo, po Direktivah in regulativi Evropske komisije in Sveta (40/2006/ES, 206/2012/EU in 517/2014) pa bo od leta 2022 prepovedana uporaba hladiv, katerih potencial globalnega segrevanja (vrednost GWP) presega 150. Uporaba hladiva R134a (GWP = 1430) po letu 2022 zato ne bo več mogoča. Hladivo R1234yf (GWP = 4) je deležno velike pozornosti kot enakovredna zamenjava za R134a, saj ima podobne termodinamične in fizikalne lastnosti.

Ključne besede - potencial globalnega segrevanja, R134a, R1234yf, avtomobilska hladilna naprava, notranji prenosnik toplote, hladilno število


Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)5, 314-319, SI 45
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4247

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Izračun učinkovitosti ubiranja novega stožčastega evolventnega zobnika

Avtorji - Li Yu – Guangjian Wang* – Shuaidong Zou

Povzetek

Nezvezen pomik ob spremembi smeri gibanja zaradi zračnosti je eden najpomembnejših dejavnikov, ki zmanjšujejo natančnost pozicioniranja in stabilnost natančnih zobniških prenosnikov. V članku je predstavljena nova vrsta stožčastih evolventnih zobnikov, ki odpravlja omenjeno nezveznost. Rezultati študije vpliva parametrov zobnika na učinkovitost ubiranja so uporabni pri snovanju zobnikov in pri izbiri omenjenih parametrov, predstavljajo pa tudi teoretični prispevek k razvoju predlaganega zobnika.
Učinkovitost ubiranja zobnikov s poševnimi zobmi se običajno določa po postopku primerjave z enakovrednimi zobniki z ravnimi zobmi. Izračuni se osredotočajo predvsem na celotno učinkovitost ubiranja, ne prikazujejo pa variabilnosti in ne upoštevajo sprememb namestitve zob v ubiranju.

Ključne besede - stožčasti evolventni zobnik, zobniški prenosnik, tangencialna modifikacija, učinkovitost ubiranja, mikrosegmenti, izgube zaradi drsnega trenja

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)5, 320-330, SI 46
DOI:10.5545/sv-jme.2016.3843

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Mobilni roboti v stiku s človekom na osnovi strojnega vida – pregled

Avtorja - Miha Finžgar* – Primož Podržaj

Povzetek

Mobilna robotika postaja vedno bolj razširjeno področje raziskav. Zmožnost gibanja mobilnih robotov v realnem okolju in opravljanja določenih nalog namreč omogočata uporabo teh robotov na številnih področjih. Posebna pozornost se namenja mobilnim robotom v stiku s človekom, tj. robotom, katerih opravljanje nalog je neposredno povezano s človekom. Eno izmed najbolj perspektivnih področij uporabe predstavlja zdravstvo. Z naraščajočim deležem starajočega se prebivalstva in kroničnih bolnikov se pojavlja potreba po nadzoru in spremljanju teh ljudi z namenom izboljšanja njihove kakovosti življenja ter zmanjšanja stroškov povezanih z zdravstvom. Uporaba mobilnih robotov, ki bi omogočali določeno zdravstveno oskrbo in nadzorovali zdravstveno stanje uporabnika, bi tako prinesla številne pozitivne posledice

Ključne besede - mobilni robot, strojni vid, prepoznava človeka, algoritmi obdelave slik, medicinske aplikacije, pregled

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)5, 331-348, SI 47
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4324

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 

 


Letak SV-JME
 

Strojniški vestnik

v obliki digitalnega listalnika


SV-JME-10-2017


SV-JME-9-2017


SV-JME-7-8-2017


SV-JME-6-2017

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Zavrni