Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering je indeksiran oz. citiran v bazah:

  • SCI-Expanded,
  • Compendex,
  • Inspec,
  • ProQuest-CSA,
  • SCOPUS,
  • TEMA, ...
Celoten seznam baz »

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija


T: 01 4771 137
E: info@sv-jme.euRevijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

ISSN: 0039-2480

 

Strojniški vestnik 63 (2017) 6

 

 

 


 

In-situ obravnava realne kontaktne površine več vršičkov na submikronski skali

Avtorja - Blaž Brodnik Žugelj – Mitjan Kalin*


Povzetek

V splošnem strojništvu se kontaktne pogoje pogosto računa z upoštevanjem nominalne kontaktne površine, ki je od realne kontaktne površine lahko bistveno večja. Ob takšni predpostavki so izračunani pogoji v kontaktu (kontaktni tlak, električna in termična prevodnost, obraba, trenje, idr.) milejši od dejanskih, kar lahko pri snovanju privede do pod-dimenzioniranja in posledično porušitve oz. odpovedi strojnih elementov in sistemov.
Zadnjih 60 let je težnja na področju obravnave realne kontaktne površine postaviti teoretični model, ki bi na podlagi topografskih in materialnih parametrov ter obremenitve, ki deluje na kontakt, natančno napovedal razmere v kontaktu kot so dejanski kontaktni tlak, deformacijo vršičkov in velikost realne kontaktne površine. Kljub vsem prizadevanjem pa zaradi kompleksnosti problema še vedno ostaja veliko vprašanj odprtih zaradi česar do danes še ni bilo razvitega modela, s katerim bi lahko natančno predvideli obnašanje v inženirskih kontaktih.

Ključne besede - namensko preizkuševališče, in-situ eksperiment, optična tehnika, vršički, realna kontaktna površina

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)6, 351-362, SI 51
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4366

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


  

Analiza vpliva moči laserja na mikrostrukturo in lastnosti kompozita titanove zlitine in borovega karbida (Ti6Al4V-B4C)

Avtorji - Musibau O. Ogunlana* – Esther T. Akinlabi – Mutiu F. Erinosho


Povzetek

Namen predstavljenega raziskovalnega dela je eksperimentalna analiza mehanskega vedenja kompozita titanove zlitine in utrjevalne faze kot izhodišče za proizvodnjo ojačenih kompozitov po postopkih prašnate metalurgije z laserskim nanašanjem kovine. Cilj je identifikacija lastnosti kompozitov s kovinsko osnovo (MMC) titanove zlitine in borovega karbida po tehniki laserskega legiranja oz. preučitev mikrostrukture, mikrotrdote in obrabnih lastnosti.
Komponente za tehnične aplikacije, še posebej v letalski, vesoljski, avtomobilski in vojaški industriji, morajo izpolnjevati določene zahteve glede trdnosti, modula elastičnosti, žilavosti itd. Običajni kovinski materiali le redko izpolnjujejo te zahteve in zato je razvoj v zadnjih letih pripeljal do kompozitov MMC, ki ponujajo različne kombinacije zahtevanih lastnosti.


Ključne besede - suha drsna obraba, lasersko nanašanje kovine, kompoziti s kovinsko osnovo, mikrotrdota, mikrostruktura, kompoziti Ti6Al4V-B4C, rentgenska difrakcija

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)6, 363-373, SI 52
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4159

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Modeliranje in eksperimentalna verifikacija izbire ustreznih členov PI-regulatorja razmerja hitrosti pri verižnih menjalnikih CVT

Avtorja - Ahmet Yildiz* – Osman Kopmaz

Povzetek

Brezstopenjski menjalniki (CVT) so ena najboljših rešitev za zmanjšanje porabe goriva pri vozilih, ki jih poganja motor z notranjim zgorevanjem ali elektromotor. Teoretična analiza verižnih menjalnikov CVT je zato ključna za izbiro optimalne konstrukcije in strategije regulacije.
Članek obravnava prehodno dinamiko verižnega menjalnika CVT z regulatorjem razmerja hitrosti po modelu Carbone-Mangialardi-Mantriota in eksperimentalno potrditev. Razvit je bil teoretični model s PI-regulatorjem razmerja hitrosti na podlagi trenutne rešitve vodilne diferencialne enačbe prvega reda za hitrost prestavljanja, ki predstavlja celotno dinamiko sistema CVT.


Ključne besede - verižni menjalnik CVT, regulacija razmerja hitrosti, PID, dinamika prestavljanja


Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)6, 374-382, SI 53
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4184

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Prenos toplote z mešano konvekcijo v pravokotni kotanji z ogrevanim pokrovom, napolnjeni z nanofluidom Al2O3–voda

Avtorja - Yazan Taamneh* – Kahled Bataineh

Povzetek

Pričujoče delo obravnava stacionaren laminarni mešani konvekcijski tok v pravokotni kotanji z ogrevanim pokrovom, napolnjeni z nanofluidom Al2O3–voda, in sicer po metodah računalniške dinamike fluidov. V literaturi obstaja veliko študij lastnosti prenosa toplote v nanofluidih, manjkajo pa študije kombiniranega mešanega konvekcijskega toka in prenosa toplote. Uporaba nanofluidov v industriji se v zadnjih časih povečuje zaradi odličnih termofizikalnih lastnosti tega medija. Še vedno pa manjka natančnejše razumevanje vpliva uporabe nanodelcev v kombiniranem prenosu toplote s konvekcijo. Glavni namen te študije je zato numerična analiza kombiniranega konvekcijskega toka in prenosa toplote v pravokotni kotanji z ogrevanim pokrovom, ki je napolnjena z nanofluidom. Za nanofluid so bile privzete splošne odvisnosti med dejansko toplotno prevodnostjo, viskoznostjo in temperaturnim koeficientom raztezka ter volumskim deležem, premerom delcev, temperaturo in fizikalnimi lastnostmi osnovne tekočine.

Ključne besede - mešana konvekcija, nanofluid, pravokotna kotanja, CFD, ogrevan pokrov

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)6, 383-393, SI 54
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4449

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Praktična metoda odkrivanja prečnih razpok na rotorjih s prehodnim odgovorom

Avtorji - Xiaofeng Wang Jun Liu* Weimin Ge

Povzetek

Avtorji so v pregledu literature zaznali določene težave pri odkrivanju prečnih razpok na rotorjih, zato so se osredotočili na razvoj diagnostičnih metod. Obstoječi diagnostični sistemi imajo s praktičnega vidika naslednje napake: (1) Verjetnost resonance zaradi razpoke v nazivnem območju vrtilnih hitrosti je majhna. (2) Opazovanje vibracij v resonančnem območju je zelo nevarno. Da bi odpravili opisano težavo in zagotovili varnost odkrivanja razpok, so se avtorji zato osredotočili na prehodni odgovor med zagonom, ustavljanjem in spreminjanjem vrtilne hitrosti rotorja, saj je v prehodnih stanjih mogoče pokriti široko območje vrtilnih hitrosti. Nekateri rezultati eksperimentov in simulacij so zanimivi. Praktična diagnostična metoda je bila preverjena numerično in eksperimentalno.
Cilj raziskave je bil premagati zgoraj opisane težave. Za postavitev modela so bili uporabljeni teorija dinamike rotorjev, nelinearna dinamika, enačbe gibanja sistema rotorja z razpoko, model razpoke itd. Diferencialne enačbe so bile rešene z numerično integracijo.

Ključne besede - diagnostična metoda, prehodni odgovor, motor z razpoko, nelinearno, vibracijske lastnosti, eksperimenti

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)6, 394-404, SI 55
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4332

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Vpliv zračnih tokovnih razmer in hitrost zbiralne površine na formiranje primarne plasti kamene volne

Avtorji - Marko Peternelj* – Benjamin Bizjan – Branko Širok


Povzetek

Mineralna volna se v večini primerov uporablja kot izolacijski material, ki je tesno povezan s prenosom toplote in s tem nizki rabi energije v gradbeništvu. Transport vlaken v zračnem toku z nastajanjem primarne plasti je proces, ki poteka v proizvodnem procesu izdelave mineralne volne, med katere spadata predvsem kamena in steklena volna. Proizvodnja mineralne volne je zelo kompleksen proces, ki za potrebo učinkovite izrabe surovin in energije, zahteva obvladovanje številnih fizikalnih pojavov na zelo različnih krajevnih in časovnih skalah. Osnovni namen vseh raziskav je tako optimiziranje proizvodnega procesa na način minimalne rabe energije in surovin za proizvodnjo visoko kvalitetnih izdelkov, katerih glavne lastnosti so nizka toplotna prevodnost in želene mehanske lastnosti.

Ključne besede - mineralna volna, vlakna, formiranje primarne plasti, centrifuga, zbiralna komora, pnevmatski transport

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)6, 405-414, SI 56
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4503

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 Letak SV-JME
 

Strojniški vestnik

v obliki digitalnega listalnika


SV-JME-10-2017


SV-JME-9-2017


SV-JME-7-8-2017


SV-JME-6-2017

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Zavrni