Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering je indeksiran oz. citiran v bazah:

  • SCI-Expanded,
  • Compendex,
  • Inspec,
  • ProQuest-CSA,
  • SCOPUS,
  • TEMA, ...
Celoten seznam baz »

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Strojniški vestnik

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija


T: 01 4771 137
E: info@sv-jme.euRevijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

ISSN: 0039-2480

 

Strojniški vestnik 63 (2017) 7-8

 

 

 


 

Metoda absolutnih vozliščnih koordinat v prednapetem dinamskem sistemu z velikimi pomiki

Avtorji - Luka Skrinjar – Janko Slavič – Miha Boltežar


Povzetek

Cilj raziskave je izdelava veljavnega numeričnega modela mehanskega podsestava stikalnega mehanizma, ki je vgrajen v kombinirano električno zaščitno stikalo, za določitev dinamskega odziva sistema z vključitvijo prednapetja. Prednapetje v dinamskem sistemu zagotavlja potencialno energijo, ki se v trenutku proženja stikalnega mehanizma začne pretvarjati v kinetično in tako zagotovi energijo za hiter odklop električnega tokokroga. Prekinitev električnega tokokroga je izvedena z odmikom komponente gibljivega kontakta od nepomičnega kontakta.
Raziskava se osredotoča na modeliranje prednapetja v dinamskem sistemu, ki je sestavljen iz togih in prožnih teles, kjer so prožna telesa podvržena velikim pomikom. Modeliranje prožnih teles je v okviru metode absolutnih vozliščnih koordinat - AVK, ki omogoča enostavno vključitev prožnih teles v sistem gibalnih enačb in ustrezno obravnava velike pomike ter zagotavlja konstantno masno matriko prožnega telesa, ki je sestavljeno iz več AVK končnih elementov

Ključne besede - metoda absolutnih vozliščnih koordinat, dinamski sistem, prednapetje, meritve

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)7-8, 417-425, SI 61
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4561

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


  

Analiza mikrokonvekcije v toku MHD-nanofluida po metodi LBM

Avtorja - Kozhikkatil Sunil Arjun* - Rakesh Kumar


Povzetek

V obstoječi literaturi ni mogoče najti podrobnejše obravnave prenosa toplote s konvekcijo in vpliva temperaturnega skoka za drseči tok nanofluida v mikroceveh. V tem članku je predstavljena študija vpliva temperaturnega skoka in hitrosti na površini pri različnih volumskih deležih trdne snovi za nanofluid v režimu drsečega toka, opravljena po metodi LBM.
Nanofluid Al2O3-voda je bil simuliran v paketu MATLAB po metodi Boltzmann-Bhatnagar-Gross-Krook za določitev vpliva Reynoldsovega, Rayleighovega in Hartmannovega števila, drsnega koeficienta, volumskega deleža nanodelcev in aksialne razdalje na prisilni prenos toplote s konvekcijo.


Ključne besede - magnetohidrodinamika, Nusseltovo število, mrežna Boltzmannova metoda, mikrocev, drsni koeficient, mikrokonvekcija, nanofluid

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)7-8, 426-438, SI 62
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4248

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Toplotna optimizacija in primerjava geometrijskih parametrov pravokotnih in trikotnih reber z enako površino

Avtorji - Florent Bunjaku – Risto V. Filkoski – Naser Sahiti*

Povzetek

Za izboljšanje pasivnega prenosa toplote na mestih z manjšim koeficientom prenosa toplote se običajno uporabljajo rebra različnih oblik. Povečevanje prenosa toplote z rebri in prisilno konvekcijo je dobro raziskano in dokumentirano v dostopnih virih, vpliv reber različnih oblik na izboljšanje naravne konvekcije, npr. pri radiatorjih za ogrevanje prostorov, pa je slabše raziskan in podatki o tem niso na voljo. Članek zato podaja odgovore na nekatera vprašanja o vplivu geometrije in materiala reber ter koeficienta prenosa toplote na toplotni tok z naravno konvekcijo.
Cilj analize je preučitev pogojev, ki zagotavljajo maksimalen prenos toplote pri omejenem materialu oz. volumnu reber. Analiziran je vpliv geometrije oblike reber enake površine na toplotni tok z naravno konvekcijo in rezultati so prikazani grafično. Optimizacija je opravljena z analitično in numerično simulacijo toplotnega toka ob predpostavki, da je koeficient prenosa toplote po površini rebra konstanten. Pri analizi geometrije preseka reber sta bila privzeta določena vrednost koeficienta prenosa toplote in material reber za ugotavljanje optimalne debeline reber, ki zagotavlja maksimalen prenos toplote.


Ključne besede - rebra, toplotni tok, optimizacija, geometrijski parametri, pravokoten in trikoten profil, učinkovitost reber


Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)7-8, 439-446, SI 63
DOI:10.5545/sv-jme.2016.4276

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 


 

Modeliranje togosti hidravličnega cilindra ob upoštevanju več faktorjev

Avtorji - Hao Feng* – Qungui Du – Yuxian Huang – Yongbin Chi

Povzetek

Togost hidravličnih pogonskih cilindrov močno vpliva na dinamični odziv kompleksnih mehanskih sistemov. Za postavitev točnega modela dinamike hidromehanskega sistema so potrebni točni podatki o togosti hidravličnih cilindrov. Večina matematičnih modelov za računanje togosti v dostopni literaturi se omejuje le na nekatere izbrane faktorje: upoštevajo stisljivost hidravličnega olja, aksialne deformacije batnice in upogljivost okrogle cevi za dovod olja, medtem ko so vsebnost zraka v olju, volumski raztezek ohišja cilindra in deformacije tesnil hidravličnega cilindra zanemarjeni. Na voljo je le malo literature, ki bi obravnavala vpliv teh izpuščenih faktorjev na točnost hidravličnega cilindra. V predstavljeni študiji je bil zato s kombinacijo teoretične analize in eksperimentalnih preizkusov celovito preučen vpliv več različnih faktorjev na togost hidravličnega cilindra, vključno s stisljivostnim modulom olja, vsebnostjo zraka v hidravličnem olju, aksialnimi deformacijami batnice, volumskim raztezkom ohišja cilindra, volumskim raztezkom kovinskih in gibkih cevi ter deformacijami tesnil hidravličnega cilindra.

Ključne besede - togost hidravličnega cilindra, stisljivostni modul, vsebnost zraka v hidravličnem olju, ekvivalentni modul elastičnosti gibke cevi, hidravlični cilinder, hidravlični sistem

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)7-8, 447-456, SI 64
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4313

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Metodologija za uspešno uvajanje vitke proizvodnje

Avtorji - Tomaž Berlec* – Mario Kleindienst – Christian Rabitsch – Christian Ramsauer

Povzetek

Osnovni principi in metode vitke proizvodnje so znani že desetletja. Pregled literature in praksa pa kažeta, da uvedba metod vitke proizvodnje ni tako enostavna, kot se zdi na prvi pogled, saj veliko podjetji preneha z uvajanjem predno dosežejo pričakovane rezultate, oziroma željenih rezultatov sploh ne dosežejo, čeprav so izvedli projekt uvajanja do konca. Implementacija vitke proizvodnje v podjetje ne pomeni le prenos in uporabo obstoječih metod vitke proizvodnje v podjetje, temveč transformacijo kulture celotnega podjetja, ki pa ni izvedljiva čez noč, ampak gre za daljši proces, v katerem morajo sodelovati vsi zaposleni.

Ključne besede - kultura podjetja, vitka proizvodnja, učenje managementa, intervju, kritični faktorji uspeha

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)7-8, 457-465, SI 65
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4302

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini
Razvoj stroja za posnemanje s pomočjo tehnologije virtualnih prototipov

Avtorji - Hong Seok Park – Duc Viet Dang* – Trung Thanh Nguyen


Povzetek

Cilj predstavljenega dela je bil razvoj novega stroja za posnemanje s servomotorjem, krogličnim vretenom in linearnimi vodili kot nadomestilom za hidravlični pogon. Konvencionalni hidravlični stroji za posnemanje imajo vrsto slabosti, kot so hrupnost, velika raba energije in majhna produktivnost, zasedejo pa tudi veliko prostora. Za odpravo teh pomanjkljivosti je bil razvit nov stroj za posnemanje brez hidravličnega sistema. Članek predstavlja razvojni proces, vključno s simulacijskimi metodami in eksperimentalno validacijo stroja za posnemanje s servopogonom.

Ključne besede - stroj za posnemanje, servomotor, kroglično vreteno, tehnologija virtualne izdelave prototipov, simulacija več teles, adaptivno krmiljenje z drsnim režimom

Kataloške informacije
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 63(2017)6, 405-414, SI 66
DOI:10.5545/sv-jme.2017.4386

pdfRazširjen povzetek članka v slovenščini

pdfCeloten članek v angleščini

 Letak SV-JME
 

Strojniški vestnik

v obliki digitalnega listalnika


SV-JME-9-2017


SV-JME-7-8-2017


SV-JME-6-2017


SV-JME-5-2017

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Zavrni